CORNELIS JANSZN. POTH, houtkoper, begraven op 9 september 1617 te Amsterdam (Nieuwe Kerk), zoon van JAN POTH en TRIJN FLORISDR..
Hij was verwer en houtcoper aan de N.Z. Voorburgwal bij de Sint-Jacobsbrug, later aan de Lauriergracht.
Testament Cornelis Janszoon Pot 19-07-1611: Laet, maekt, geeft ende legateert ...... tot behoef van der armen, ter distributie van sijnne nagenoemde kinderen, off diegeenen die sijlieden naem als daartoe souden moegen stellen ende ordonnearen. Jaerlijckx ende erffelijckx eewichlijck gedurende de somma van 20 ponden vlaems renten (gedekt door hypotheek) ..... dat bij soverre yemant van testateurs vrinden ofte moegen tot armoede oft in gebreecke geraecte te vallen, dat de selffven uit de distributien voor vreemden sullen worden gepreffereert. (Er was hypotheek gevestigd op het huis en erf genaamd "Het Slot van Marken", gelegen bij de St. Anthonie poort in Amsterdam, dit huis is in 1810 verkocht en de dekking werd omgezet in obligaties ter waarde van 5500,= tegen een rente van 2,5 procent).

Cornelis was gehuwd met
AACHGEN CORNELISDR. HOOFT, begraven op 14 september 1590 te Amsterdam (Nieuwe Kerk), dochter van CORNELIS WILLEMSZ. HOOFT en ALIJDT CORNELISDR. JONGH.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP