N.N. TROULJA, overleden te Le Locle (Zwitserland), zoon van JOHAN TROULJA (TROUILLARD(T)) en JEANE BÍLON VAN COMBEAUSE.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP