JOHAN VAN BEYNEM, vermeld 1423 als gerichtsman.
(Zie voor genealogie Beynem: De Nederlandsche Leeuw, 1968 kol. 253-266, door ir. J. van Beynum).
Zijn zonen bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP