GEERTRUYD DE HOND, dochter van WOUTER DE HOND en CORNELIA DUYK DE JODE.
Geertruyd was gehuwd met
GERRIT MICHAELIS, secretaris van Dordrecht, zoon van GERRIT MICHAELIS en GEERTRUYT VAN DIEMEN.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP