JOHANNES FONGERS, rector.
Johannes was gehuwd met
LUDTS WYBES.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP