EVERT VAN SYPESTEYN.
Evert was gehuwd met
GEERTRUYD HOYER.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP