GERRIT VAN BEYNHEM, overleden in het jaar 1440.
Het huis Appelenburg, een leen van de Brederodes van Vianen, gelegen te Ochten, Nederbetuwe, op de grens met Dodewaard. De Appelenburg, met 3,5 morgen land, werd door Gerryt van Beynhem in 1437 gekocht van Alart van van Wije, maar hem in 1436 als leen opgedragen door Jolanthe van Lalaing, wed. Reinoud van Brederode, heer van Gennep, Vianen en Ameide, als voogdes van haar minderjarige zoon Walraven.
Gerrit was gehuwd met
JUTTE JANSDR. VAN WELY, overleden in het jaar 1481.
Zie Gens Nostra 1982 blz. 321-329.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP