FLORIS VAN COULSTER, burgemeester van Dordrecht, geboren rond 1470, overleden rond 1534, ongeveer 64 jaar oud, zoon van YSBRANT VAN COULSTER, heer van Coulster, thesaurier van Dordrecht en MACHTELD VAN ALCKEMADE.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP