ABEL VAN COULSTER, geboren rond 1468 te Dordrecht, overleden op 21 november 1540 te 's-Gravenhage, ongeveer 72 jaar oud, zoon van YSBRANT VAN COULSTER, heer van Coulster, thesaurier van Dordrecht en MACHTELD VAN ALCKEMADE.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP