WILLEM VAN RIETWIJK, overleden rond 1399, zoon van HUGO? VAN RIETWIJK.
Zijn dochter bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP