DIERICK DE VLAMING VAN OUDTSHOORN.
Dierick was gehuwd met
WEYNTGEN VAN BRONCKHORST.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP