Aanleiding
Op 10 augustus 1998 werd Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp in Brunssum vermoord. Nicky Verstappen was toen 11 jaar en geboren en getogen in Heibloem.

De moord op Nicky en de nasleep met alle politieonderzoek en media-aandacht is zonder twijfel de meest ingrijpende (en aangrijpende) gebeurtenis die Heibloem overkomen is. Na een indrukwekkende en drukbezochte begrafenis en een herdenkingsdienst op 10 augustus 1999 vond een aantal mensen het nodig om de nabestaanden van Nicky een hart onder de riem te steken. Zo werd de idee geboren om een kunstwerk te laten maken dat de herinnering aan Nicky levend zou moeten houden. Een bescheiden plaquette tegen de gevel van de school - de plaats waar Nicky tenslotte het grootste deel van zijn leven had doorgebracht - leek een mooie gebaar.
In overleg met Thea Houben, kunstenares uit Roggel, werd hiervoor een opzetje gemaakt waarmee anderen bij het project betrokken moesten worden. Het schoolbestuur was van mening dat een dergelijk gedenkteken beter tot zijn recht zou komen op gemeentegrond. Hoewel dit in eerste instantie een teleurstellende reaktie was, leek dit grote kansen met zich mee te brengen. In Heibloem werd net een nieuw plantsoen ingericht dat een prachtige plaats voor het monument zou zijn. In overleg met de Heibloemse Gemeenschapsraad werd een eerste bericht opgesteld dat in de plaatselijke blaadjes "Erica" en "De Schakel" werd geplaatst. Vanaf dat moment begon er ook geld voor het gedenkteken binnen te komen.
Omdat de plaats een andere zou worden, moest ook het kunstwerk worden aangepast en ontstond het ontwerp zoals dat nu ook daadwerkelijk geplaats werd. Met ontwerp en steun vanuit de gemeenschap ging het naar de gemeente. Hier is een aparte
pagina aan gewijd, omdat anders hier de grote lijn wat al te veel uit het zicht verdwijnt. Om een lang verhaal kort te maken: het gemeentebestuur van Roggel en Neer vindt dat zij niet moet meewerken aan het oprichten van dit monument in Heibloem.

Een plek onder de zon
Thea Houben had inmiddels de beslissing genomen om ongeacht wat er verder zou gebeuren het kunstwerk te maken. Hierdoor liep zij een behoorlijk financiel risico, maar was er geen uiterlijke datum meer waarop opdracht gegeven moest worden voor het gieten van het beeld.
De boosheid en teleurstelling over de opstelling van de gemeente was vrij snel verdwenen toen, na opnieuw een helpende hand van de Gemeenschapsraad het Kerkbestuur met een verrassend voorstel kwam! De initiatiefgroep werd uitgenodigd om eens met het Kerkbestuur over het monument van gedachten te wisselen. Tijdens dit overleg kwam zeer spontaan en zonder enig voorbehoud het aanbod om het monument waar dan ook op de grond van de parochie te plaatsen.
Deze plaats was snel gevonden voor de kerk aan de Pater van Donstraat. Nog altijd centraal in het dorp, goed zichtbaar en een heel goed alternatief voor de plek in het plantsoen. (Volgens pastoor van Lier was dit van begin af de beste plek om het kunstwerk te plaatsen. Probleem is alleen dat de kerk wat schril afsteekt tegen het monument).

10 augustus
Vervolgens raakte alles in een stroomversnelling. Tot 10 augustus waren er nog slechts enkele weken, waarin bovendien de meeste initiatiefnemers vakantie hadden gepland. Met weinig tijd en geen ervaring, maar met een hoop goede wil werd een programma rond de onthulling verzonnen dat vooral niets mocht kosten, zoveel mogelijk mensen moest bereiken en toch ook ingetogen moest zijn.
Veel plannen werden gemaakt en bleken niet uitvoerbaar. Sommige dingen leken niet uitvoerbaar, maar dan blijkt dat voor een goed doel altijd meer mogelijk is dan je in eerste instantie denkt. Uiteindelijk werd een aardig programma in elkaar gestoken. Klik hierboven op "onthulling" voor meer details.
Omdat nu alles definitief was, waren ook veel meer mensen bereid om een bijdrage te leveren: in enkele weken tijd werden een kleine 10.000,- gulden bijeengebracht, maar ook boden mensen aan om te helpen bij de voorbereiding.
Grootste probleem bleek de daadwerkelijke onthulling: hoe verstop je het kunstwerk op een dusdanige manier dat het door een simpele handeling zichtbaar wordt voor iedereen. Alles wat we verzonnen bleek niet goed genoeg te werken of te kostbaar, totdat de firma Balloons ons de helpende hand bood. Balloons was bereid om de hele onthulling voor ons pro deo te regelen!
Alle andere zaken kostten de nodige tijd en inspanning maar waren alle niet onoverkomelijk en toen ook het weer nog meewerkte kon eigenlijk alleen de opkomst nog tegenvallen.

Nog niet klaar
Na de onthulling van het kunstwerk hebben de initiatiefnemers eerst de balans opgemaakt. Op dat moment waren er al zo'n 13.000,- gulden aan giften binnengekomen, een enorm bedrag voor een dorp van nog geen duizend inwoners.
Ook over de onthulling zelf en de belangstelling van de mensen en de wijze waarop dit in de media terecht is gekomen waren we zeer tevreden. De grootste voldoening kwam echter uit de reakties van de nabestaanden van Nicky en uit de belangstelling die het kunstwerk nog altijd geniet. Minder was dat net een week na de onthulling het al weer nodig was ter nagedachtenis aan C. van der Loop de eerste nieuwe bloem alweer bij het monument te moeten leggen

Omdat er nog een gat zit tussen de benodigde financien en de daadwerkelijke inkomsten, blijft er voorlopig nog werk aan de winkel. Daarom is de initiatiefgroep getransformeerd in een Stichting. Een Stichting die, hoe kan het anders, 10 augustus werd opgericht en ook "10 augustus" als naam heeft. Deze Stichting zal ervoor zorgen dat het monument in Heibloem in stand wordt gehouden en zal de lopende verplichtingen verder voor zijn rekening nemen.

Nieuwtjes en updates


Nieuws

Voor de volgende slachtoffers van zinloos geweld is ter nagedachtenis en als stil protest een roos bij het monument gelegd:

Overige nieuwtjes:


Updates