Een beknopte ontstaansgeschiedenis.

Een uitgebreidere geschiedenis met brieven en andere links valt te lezen in "het archief" van deze site.

Op 10 augustus 1998 werd de Heibloemse Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp in Brunssum vermoord. De moord op Nicky en de nasleep met alle politieonderzoek en media-aandacht is zonder twijfel de meest ingrijpende (en aangrijpende) gebeurtenis die Heibloem overkomen is.
Begin 2000 vond een aantal mensen dat er een blijvende herinnering aan Nicky Verstappen in het dorp moest komen. Dit kunstwerk zou tevens als baken tegen zinloos geweld moeten dienen. De kunstenares Thea Houben heeft hier haar eigen invulling aan gegeven met als resultaat een prachtig beeld dat inmiddels voor de kerk in Heibloem staat.

Overigens leverde het nog de nodige problemen op om het beeld geplaatst te krijgen in Heibloem. Achteraf hadden we natuurlijk meteen naar het kerkbestuur moeten gaan, maar we waren in de veronderstelling dat de gemeente het initiatief van harte zou ondersteunen. Dit viel echter vreselijk tegen. Na eerst beloftes te hebben gedaan trok de burgemeester om tot nog toe onduidelijke redenen deze weer in. Gevolg hiervan was dat er een gat in de begroting ontstond en het ook lang spannend bleef of het kunstwerk wel geplaatst kon worden. De liefhebber van politieke spelletjes kan een en ander nalezen op de gemeentepagina.

Een tweede probleem waar we mee te maken kregen waren de kosten van monument en onthulling. In eerste instantie werd uitgegaan van een monument van enkele duizenden guldens. Doordat de plaats waar het kunstwerk moest komen enkele malen wijzigde, veranderde ook het kunstwerk zelf. Het is daardoor veel mooier geworden dan de oorspronkelijke opzet, maar ook veel duurder. Op het moment van de onthulling, op 10 augustus was ruim de helft van het benodigde bedrag bijeengebracht door giften, merendeels vanuit de Heibloemse bevolking. In de maanden daarna is door de initiatiefnemers, die inmiddels de "Stichting 10 augustus" hadden opgericht nog enkele duizenden guldens binnengehaald bij het bedrijfsleven. Eind 2000 bedroeg het gat in de begroting nog ruim 6000 gulden.
Doordat vervolgens een aantal gulle gevers nog aanzienlijke bedragen doneerden is dit tekort in de loop van 2001 omgezet in een klein batig saldo.
Dit overschot wordt nu gebruikt om verbeteringen bij het monument aan te brengen en zaken als electriciteitskosten, bloemen etc. te bekostigen.

De Stichting 10 augustus zorgt sinds de onthulling voor het kunstwerk en houdt het doel van het monument actueel door in voorkomende gevallen bloemen te leggen voor slachtoffers van zinloos geweld. Daarnaast zal bij bijzondere gelegenheden gezorgd worden voor speciale activiteiten.