College van Burgemeester en Wethouders
van Roggel en Neer
Markt 6
6088 BP Roggel

Heibloem, 27 april 2000

Geacht College,10 augustus 2000 is het twee jaar geleden dat Nicky Verstappen vermoord werd. Geen gebeurtenis had een grotere invloed op onze gemeenschap en mede daarom mag dit niet worden vergeten. Een aantal mensen uit Heibloem heeft daarom de koppen bijeen gestoken en heeft een initiatiefgroep gevormd die ijvert voor een gedenkteken voor alle slachtoffers van zinloos geweld en voor Nicky in het bijzonder. De initiatiefgroep heeft eerst in Heibloem gepolst of er steun voor dit idee is. Dat dit het geval is mag blijken uit het gegeven dat op de hiervoor opengestelde bankrekening al een bedrag van circa duizend gulden is binnengekomen, zonder dat er uitgebreid ruchtbaarheid aan is gegeven.

Onlangs hebben wij de Gemeenschapsraad Heibloem benaderd voor ondersteuning van dit idee, hetgeen zij ten volle doen. In gezamenlijk overleg is er een tekst opgesteld die inmiddels gepubliceerd is in De Erica en De Schakel. Ook heeft er telefonisch contact plaatsgevonden tussen uw medewerker, de heer Laeven, en een bestuurslid van de Gemeenschapsraad, mevouw Baetsen. Naar aanleiding van dit onderhoud sturen wij u deze brief, waarin wij het College de volgende vragen willen voorleggen:

De datum van 10 augustus in de eerste zin van deze brief is niet toevallig genoemd. Het streven van de initiatiefgroep is om op die datum een kunstwerk te onthullen. De maakster heeft aangegeven tenminste 3 maanden nodig te hebben om het kunstwerk te maken. Het is dus kort dag en wij hopen op zo kort mogelijke termijn uw antwoord tegemoet te kunnen zien.

Met vriendelijke groeten,

Initiatiefgroep 10 augustus