Hieronder een verzameling van teksten die van de start tot en met de onthulling in de Erica, Leudal Nieuws en nog enkele lokale blaadjes hebben gestaan. De teksten staan in volgorde:

Beste dorpsgenoten,

Enkele weken geleden bent U door de Gemeenschapsraad Heibloem in kennis gesteld over het initiatief om te komen tot een gedenkteken in Heibloem voor alle slachtoffers van zinloos geweld waaronder Nicky Verstappen.

Dat dit initiatief binnen onze gemeenschap een warm hart wordt toegedragen, blijkt uit het gegeven dat inmiddels diversen giften zijn gestort op banknummer: 565.302.523 A.B.N. Heythuysen. Ook Uw gift is van harte welkom. Daarvoor alvast onze hartelijke dank.

Inmiddels zijn we in contact getreden met het College van Burgemeester en Wethouders om samen te komen tot een geschikte locatie binnen ons dorp. Via de Erica en de Schakel houden wij U op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.
Heeft U nog vragen of suggesties, dan kunt U altijd contact opnemen met de initatiefnemers:
Johan Hoenink, Emyl Kwast, Gert Claassen, Math Timmermans, Harry Vermeulen of Huub Janssen.

terug naar boven

GEDENKTEKEN TEGEN ZINLOOS GEWELD IN HEIBLOEM:

goed nieuws van de initiatiefgroep!!

In eerdere stukken in de Erica en de Schakel hebben we iedereen geïnformeerd over de plannen om te komen tot een gedenkteken tegen zinloos geweld in het algemeen en voor Nicky Verstappen in het bijzonder. Inmiddels heeft het kerkbestuur zeer spontaan en zonder voorbehoud een locatie beschikbaar gesteld waar het kunstwerk geplaatst kan worden.

Wij streven ernaar om het gedenkteken op 10 augustus te onthullen omdat dit de datum is waarop twee jaar geleden Nicky om het leven werd gebracht. De voorbereidingen voor de onthulling zijn pas half juli gestart, omdat we niet eerder een locatie voor het kunstwerk hadden. Nu deze nabij de ingang van de kerk is gevonden hebben wij nog slechts enkele weken de tijd om de onthulling en alles wat hierbij hoort te organiseren. Ook financieel hebben wij nog een groot probleem. Tot nu toe zijn er enkele duizenden guldens gestort op banknummer 565.302.523 van de A.B.N. Heythuysen, maar in zijn totaliteit zijn rond de 25.000,- gulden nodig om de begroting sluitend te krijgen.

We rekenen er daarom op dat iedereen die tot nu toe gewacht heeft met doneren dat nu alsnog gaat doen, zodat we ook Thea Houben die het beeld gemaakt heeft zo snel mogelijk kunnen betalen. Ook is het mogelijk om eventuele donaties in een gesloten enveloppe af te leveren bij één van de initiatiefnemers. Suggesties om het benodigde bedrag binnen te halen zijn overigens ook zeer welkom.

Het programma voor 10 augustus is nog niet geheel rond, maar het is de bedoeling om rond 18.30 uur te verzamelen bij de kerk in Heibloem. Pastoor van Lier heeft zijn medewerking aan het programma al toegezegd en verder wordt nog gewerkt aan een activiteit om de jeugd bij de onthulling en het doel van het gedenkteken te betrekken. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte. Noteer 10 augustus vast in uw agenda. Wij hopen die avond met heel veel mensen bijeen te zijn.

terug naar boven

10 AUGUSTUS 2000:
ONTHULLING MONUMENT TEGEN
ZINLOOS GEWELD IN HEIBLOEM

Op 10 augustus gaat het gebeuren: Heibloem krijgt pal voor de kerk een monument tegen zinloos geweld. Dit monument is tevens bedoeld ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen die op 10 augustus precies 2 jaar geleden om het leven werd gebracht.

Bij deze willen wij iedereen uitnodigen om bij deze onthulling aanwezig te zijn. We nodigen niemand apart uit, maar iedereen is van harte welkom. Het precieze programma rondom de onthulling kunnen en willen we niet verklappen, wel dat iedereen die we tot nu toe benaderd hebben zijn of haar heeft medewerking toegezegd.

De afgelopen maanden hebben we geprobeerd iedereen via de Schakel/Leudalnieuws en de Erica op de hoogte te houden van de vorderingen omtrent de plaatsing van dit monument. Als daartoe aanleiding is, dan zullen we u ook na de onthulling van eventuele verdere wetenswaardigheden op de hoogte houden. In elk geval zijn de reakties nadat we bekend konden maken dat er definitief geplaatst konden worden hartverwarmend! Ook zijn er weer de nodige giften binnengekomen. Alle gevers hiervoor hartelijk dank. Desondanks blijft er nog een hoop geld nodig! Steun daarom het initiatief middels een gift op banknummer 565.302.523 van de A.B.N. Heythuysen of in een gesloten enveloppe af te leveren bij één van de initiatiefnemers.

Wij hopen u allen op 10 augustus vanaf 18.30 uur te kunnen begroeten voor de kerk van de parochie van St. Isidorus aan de Pater van Donstraat. We verwachten tegen 19.00 uur het officiele programma af te ronden met de daadwerkelijke onthulling van het kunstwerk.

terug naar boven

Beste dorpsgenoten,

De afgelopen weken hebben we jullie zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de wederwaardigheden rondom de plaatsing in Heibloem van het monument tegen zinloos geweld en ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen. Ook in andere media zijn hierover de nodige artikelen verschenen. Hier valt op dit moment weinig meer aan toe te voegen.

Wel willen we alvast kwijt dat we op het moment van schrijven al bijna 8.000 gulden hebben ingezameld. Dit bedrag is bijna volledig door de bevolking van Heibloem bijeengebracht. We hadden dit vooraf nooit durven hopen, maar het geeft aan hoe belangrijk het monument wordt gevonden.

Overigens willen we melden dat het ingezamelde geld alleen gebruikt wordt voor het monument. Allerlei bijkomende kosten worden volledig door sponsoren voor hun rekening genomen: dit betreft onder andere de kosten voor de (spectaculaire) onthulling, maar bijvoorbeeld ook voor de kosten die het oprichten van een stichting met zich meebrengt

Aan de onthulling van het kunstwerk zal meegewerkt worden door Heromene en een gelegenheidscombinatie van het Heibloems mannen- en vrouwenkoor. Daarnaast zal onder andere gesproken worden door Jacqueline Verstappen en pastoor van Lier.

De symbolische onthulling zal door de klasgenootjes van Nicky samen met Nicky's zusje Femke worden gedaan. Gelijktijdig hiermee worden ballonnen opgelaten waaraan kaartjes hangen met door de kinderen van Heibloem prachtig gekleurde vlinders. De achterkant van deze kaartjes bevat boodschappen voor Nicky en tegen zinloos geweld. Het is de bedoeling dat de ballonnen over een wijd gebied verspreid worden en dat zodoende het protest verder klinkt dan alleen in Heibloem.

We hopen de gehele Heibloemse gemeenschap en alle andere belangstellenden donderdagavond 10 augustus om half zeven voor de kerk te kunnen begroeten om samen de ouders, familie en vrienden van Nicky, maar ook de nabestaanden van andere slachtoffers van zinloos geweld een hart onder de riem te steken.

terug naar boven

Heibloem bedankt!

Na enkele uiterst hectische weken was het afgelopen donderdagavond eindelijk zover: Het Monument zou worden onthuld. Wij als initiatiefgroep zijn ondertussen nog niet bijgekomen van de hectische weken voorafgaand aan de onthulling, maar het resultaat maakt dit alles dubbel en dwars de moeite waard.

Hoe de avond verlopen is hebt u allemaal zelf kunnen meemaken of anders mogelijk gelezen in de regionale media. Hoe het met ons verdergaat nu we als initiatiefgroep een stichting zijn geworden leest u ook een andere keer. Op dit moment willen we alleen iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat wij als Heibloemse gemeenschap nu een schitterend kunstwerk voor de kerk hebben staan. Een kunstwerk dat dienst doet ter troost en steun van Femke, Peter, Bertie en alle andere vrienden en familieleden van Nicky. Een kunstwerk dat een baken is tegen zinloos geweld. Een kunstwerk dat heel veel mensen in Heibloem even doet stilstaan en aan het denken zet. Een kunstwerk dat een kunstwerk is.

Daarom iedereen die heeft bijgedragen aan de bijna 12.000,- die op dit moment al bijeen zijn en iedereen die verder heeft bijgedragen aan het welslagen van de onthulling bedankt.

Op het gevaar af dat we mensen vergeten te noemen willen we toch in het bijzonder bedanken: de gemeenschapsraad voor hun steun vanaf het allereerste begin; het kerkbestuur voor het laten spreken van hun hart; Heromene, het dames- en herenkoor, Jacqueline Verstappen en pastoor van Lier voor hun gepaste medewerking aan het programma; Balloons uit Nederasselt voor het regelen van de onthulling (om niet); Bèr Strijbos voor de perfecte bestrating; de fa. Bouten en De Pollen voor het gratis beschikbaar stellen van groen en bloemen; Huib Levels voor het geluid; notariskantoor Van Hecke, Houben en Urlings voor het pro deo laten passeren van de stichtingsakte; De Klokkestoel voor het beschikbaarstellen van de ruimte en het verzorgen van de koffie na afloop en natuurlijk Thea Houben voor het in ons gestelde vertrouwen.

Stichting 10 augustus.

(ons banknummer is ongewijzigd: 56.53.025.23, ABN Heythuysen)

terug naar boven