Nicky leefde nog uren na zijn verdwijning

 • zie ook: Onderzoek moord Nicky was grootste ooit in Limburg

  Door Claire van Dyck
  en Henk Langenberg

  MAASTRICHT Nicky Verstappen is niet kort na zijn verdwijning op 10 augustus 1998 overleden, maar heeft nog zeker acht uur geleefd. Het is mogelijk dat de elfjarige jongen uit Heibloem is ontvoerd van het jeugdkamp op de Brunssumerheide en later op de hei is neergelegd. Dat is het enige nieuwe inzicht dat het tweede politie-onderzoek, dat inmiddels zonder succes is afgesloten, heeft opgeleverd.

  Nicky Verstappen heeft op z'n minst nog acht uur geleefd en op z'n langst 28 uur. Dat is vast komen te staan na het opnieuw bekijken van de sectie en sporen door medische wetenschappers. Eerder ging de politie er van uit dat Nicky kort na zijn verdwijning, om zes uur 's ochtends, was overleden.
  Onduidelijk blijft hoe Nicky om het leven is gekomen. Net zo min kan met zekerheid worden vastgesteld dat de jongen seksueel misbruikt is. De meningen van deskundigen uit binnen- en buitenland lopen daarover uiteen, zegt onderzoeksleider R. Hutschemaekers. "Er zijn deskundigen die seksueel misbruik bevestigen en anderen die daar vragen bij stellen.' .
  Op het lichaam van Nicky zijn geen sporen aangetroffen, ook zijn voetzolen waren schoon. Nicky was alleen gekleed in een rode Ajax-pyjamabroek. Het lichaam (hart en longen) vertoonde geen enkele afwijking. In het lichaam zijn wel stoffen aangetroffen, maar niet in voldoende mate om er conclusies aan te kunnen verbinden.
  De ouders van Nicky zijn geschrokken van de uitkomst van het onderzoek. "Dat Nicky langer heeft geleefd dan we dachten doet veel meer pijn dan dat het onderzoek is afgesloten', zegt moeder Bertha Verstappen. "We liggen weer nachten wakker. Wat heeft hij nog allemaal meegemaakt? Waar is hij al die tijd tussen de vermissing en het vinden geweest en waarom is hij weer teruggebracht naar de hei?'
  Voor de ouders van Nicky staat vast dat hun zoon met een bekende is meegegaan. "Nicky was te bang om er alleen op uit te gaan. Hij zou nooit met iemand meegaan, alleen met een bekende. Vreemd is bovendien dat hij op de hei is teruggelegd. Dat is erg riskant, want de zoektocht was in volle gang. Een vreemde zou hem hebben meegenomen, misschien wel over de grens, en hem daar ergens hebben achtergelaten.'
  De politie heeft geen duidelijk beeld van wat er met Nicky is gebeurd na zijn verdwijning. Onderzoeksleider Hutschemaekers zegt dat de politie alle "mogelijk denkbare theorieën' heeft onderzocht "maar dat heeft niet tot één sluitende versie geleid'. De politie heeft geen nieuwe aanknopingspunten meer om verder te gaan met het onderzoek. "Alle mogelijkheden zijn uitgerechercheerd', zegt Hutschemaekers.
  Het dossier wordt niet gesloten. De tactisch coördinator van het onderzoek blijft alle tips natrekken en kan op ieder moment, als daar aanleiding voor is, direct enkele rechercheurs oproepen om de zaak weer op te pakken.

  Zo'n 43.000 manuren heeft de politie besteed aan het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen uit Heibloem. 375 mensen werden gehoord, deskundigen uit binnen- en buitenland geraadpleegd. Zonder resultaat. Het blijft onduidelijk wat er met Nicky is gebeurd na zijn verdwijning en hoe hij om het leven is gekomen.

  Onderzoek moord Nicky was grootste ooit in Limburg

 • zie ook: Nicky leefde nog uren na zijn verdwijning

  Door Claire van Dyck
  en Henk Langenberg

  MAASTRICHT Het onderzoek naar de moord op de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem is het grootste politie-onderzoek ooit in Zuid-Limburg, zegt waarnemend korpschef W. van Haaren. In totaal heeft de politie in de afgelopen drie jaar 48.000 manuren aan deze zaak besteed. Ter vergelijking: vorig jaar vergden alle rechercheonderzoeken in Zuid-Limburg bij elkaar 33.000 manuren.

  Het onderzoek heeft de politie, inclusief benodigde faciliteiten, naar schatting ruim 4,5 miljoen gulden gekost. Ondanks alle inzet en een tweede onderzoek heeft de politie geen helder beeld van wat er gebeurd is met Nicky op het jeugdkamp op de Brunssumerheide.
  De politie zegt er alles aan gedaan te hebben om de zaak op te lossen, maar er zijn bijzonder weinig sporen. Getuigenverhoren hebben geen duidelijker beeld kunnen geven. "Het onderzoek was intensief, er is keihard gewerkt. Alles is uit de kast gehaald wat enigszins tot een oplossing had kunnen leiden', zegt hoofdofficier van justitie J. van Eck. In totaal zijn 35 politiemensen de afgelopen drie jaar met de zaak bezig geweest.
  In november vorig jaar is het onderzoek, dat enkele maanden eerder was gesloten, opnieuw gestart, nadat de ouders van Nicky om een second opinion' hadden gevraagd. Het is het eerste second opinion-onderzoek in Nederland. De politie heeft het onderzoek grotendeels overgedaan. Alle technische sporen zijn opnieuw bekeken door het Nederlands Forensisch Instituut.
  De politie heeft 375 personen gehoord van wie een aantal meerdere keren. Met name het horen van de getuigen en het natrekken van alibi's bleek een tijdrovende klus, zegt onderzoeksleider R. Hutschemaekers. "Zo hebben we bijvoorbeeld een veld van tweeduizend vierkante meter laten maaien en met detectors afgezocht om een alibi te checken. Iemand verklaarde ten tijde van de verdwijning op een bepaalde plek te zijn geweest en daar een voorwerp te hebben weggegooid.'
  Eind vorig jaar hebben politie en justitie een expert-meeting gehouden waarbij diverse medische deskundigen uit binnen- en buitenland op het gebied van onder meer pathologie, anatomie, toxicologie aanwezig waren. Dat heeft geen zaken opgehelderd, behalve dat Nicky uren later is gestorven dan aanvankelijk werd aangenomen. De doodsoorzaak blijft onduidelijk. En de meningen van de deskundigen over seksueel misbruik lopen uiteen.
  Het onderzoek van de politie heeft zich geconcentreerd op drie groepen: de jeugdleiders die op het kamp waren en de gemeenschap in Heibloem; seminaristen van de priesteropleiding Rolduc die tegelijkertijd een kamp op de Brunssumerheide hadden; en de groep onbekende derden. De laatste groep vertoont geen onderlinge samenhang, maar er is in deze groep enige relatie met de datum en het tijdstip van verdwijning en overlijden. De afgelopen weken heeft de politie drie huiszoekingen gedaan, alle bij mensen uit die derde doelgroep.
  Het totale onderzoek, dat bijna drie jaar heeft geduurd, heeft geleid tot één aanhouding. Vorige week maandag werd een 58-jarige Kerkradenaar (uit de categorie onbekende derden) aangehouden op basis van getuigenverklaringen. De man voldeed aan het signalement van getuigen die meldden dat ze de man op de Brunssumerheide hadden gezien ten tijde van de verdwijning van Nicky. Daarnaast is de man een bekende van de politie op het gebied van zedendelicten. Hij is daarvoor ook eerder veroordeeld geweest. De man is wegens gebrek aan bewijs na drie dagen vrijgelaten.
  Volgens hoofdofficier J. van Eck is er geen sprake van dat de man is aangehouden om het onderzoek voor de buitenwereld toch met een - mislukte - aanhouding af te ronden. "Er is niet op effect gescoord.'
  De eerste uren en dagen na de verdwijning en het vinden van het lichaam van Nicky Verstappen heeft de politie een aantal zaken nagelaten. Zo is het tentenkamp afgebroken zonder de tenten op sporen te onderzoeken. Dat gebeurde pas weken later, toen de tenten al bij het jeugdwerk in Heibloem lagen opgeslagen. Ook de toiletten en douches op het kampeerterrein zijn pas na een week of acht gecontroleerd.
  Volgens onderzoeksleider Hutschemaekers achteraf geen handige zet. "Met de informatie die we nu hebben, kun je stellen dat het kampenment te snel is opgebroken. Maar het is wel verklaarbaar gezien alle emoties die er speelden.' Volgens Hutschemaekers blijft het "gissen' of alerter politie-optreden meer en cruciale informatie had opgeleverd die nu ontbreekt.
  De ouders van Nicky, die binnenkort inzage krijgen in het onderzoeksdossier, hopen dat ze nog kunnen terugkomen op de fouten die in de beginfase in hun ogen zijn gemaakt. "We zijn uit het veld geslagen, maar geven niet op', zegt de moeder, Bertha Verstappen. Ze hebben hun advocaat gevraagd om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om het onderzoek weer te heropenen.
  "We hebben wel vertrouwen in de politie, maar zijn het over enkele punten niet eens. In het begin van het onderzoek zijn nogal wat fouten gemaakt en daar ligt de oplossing.' Volgens haar heeft de politie bepaalde jeugdleiders alleen gehoord maar niet als verdachte aangemerkt terwijl dat wel had moeten gebeuren. "We zullen er alles aan doen om de politie toch weer aan het werk te zetten.' De advocate van de familie Verstappen was niet bereikbaar voor een reactie.

  woensdag, 04 juli 2001

  Dagblad De Limburger

  Reageer op dit artikel
  (alleen brieven met duidelijke vermelding
  van naam, adres en telefoonnummer komen in aanmerking voor plaatsing)