De familie Faas

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.

De familie Faas waar we het in deze website over hebben komt uit Zeeuws-Vlaanderen en heeft als bakermat de plaats Zaamslag. Faas is een patroniem, dat wil zeggen een familienaam die is afgeleid van de naam van de vader. In het geval Faas heette die vader ooit Servatius of Bonifatius.
Als de familie zich in de zeventiende eeuw in Zeeuws-Vlaanderen vestigt is zij protestant en vermoedelijk afkomstig uit Vlaanderen. Natuurlijk is de familie ooit rooms-katholiek geweest en juist daarom is het nagenoeg uitgesloten dat haar "roots" daar - in Vlaanderen - liggen. Servatius werd immers niet in Vlaanderen, maar veeleer in bijvoorbeeld de Nederlandse provincie Limburg als heilige vereerd. Denk maar aan Maastricht met de Romaanse Sint Servaas. Dat doet het vermoeden rijzen, dat de familie Faas in ieder geval niet uit Zeeuws-Vlaanderen of Vlaanderen, maar van elders komt.
Het toeval wil, dat er in Baden-WŁrtemberg (Duitsland) ook veel families met de naam Faas te vinden zijn.  Ook daar komen de voornamen overeen met die van hun naamgenoten in Nederland. Neem de naam Abraham Faas bijvoorbeeld.
Personen met die naam werden gevonden in:

1. Salmbach (Baden-WŁrtenberg) in 1719;
2. Amsterdam in 1665 en 1804;
3. Aargau (Zwitserland) in 1718 (Abraham Fass);
4. Biervliet (Zeeuws-Vlaanderen) in 1796;
5. Utrecht in 1709;

Waren het misschien militairen die hier verzeild raakten? In het stadsarchief van Leeuwarden werd een archiefstuk aangetroffen van een militair met de naam Vaes - zijn dochter was in Maastricht geboren en daar rooms-katholiek gedoopt.  Later trouwt deze dochter onder de naam "Faas".
Om dat allemaal uit te zoeken zal er nog veel archiefonderzoek moeten worden gedaan. Wel staat inmiddels vast, dat van de z.g. militaire tak van Bernardus Faas uit Friesland,rond 1800, vooralsnog geen verwantschap is aangetoond met de familie Faas uit Zeeuws-Vlaanderen. Dit niet aantoonbaar gerelateerde deel van de grote "Faas" familie, met veel nakomelingen in de buurt van Dronrijp (Fr) draagt verder ook achternamen als Vaas en Vaes en is van origine rooms-katholiek. Een aparte genealogie is inmiddels op deze website verschenen.

Het veelvuldig gebruik van namen uit het oude testament, zoals Abraham, Jacob en Izaak zou ook op een Joodse achtergrond kunnen duiden, maar dat spoort weer niet met het patroniem "Faas", dat  een rooms-katholieke achtergrond doet vermoeden.

Niet alle personen met de achternaam Faas zijn familie van elkaar. Van de families Faas uit Zeeuws-Vlaanderen kan ook niet steeds met zekerheid worden vastgesteld, dat van een familierelatie sprake is, omdat archiefstukken die een relatie kunnen aantonen veelal ontbreken.

De genealogie van Servaas Arijse laat zien dat hij met Martijntje Braems, of Abrahams was gehuwd. Komen de oudtestamentische namen via deze vrouw de familie binnen?

Van de families met de naam Faas en afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen, die (nog) niet aan elkaar kunnen worden geknoopt, zijn waar mogelijk aparte genealogieŽn opgenomen. De website blijft in ontwikkeling. In de loop van 2003 zijn een aantal takken toegevoegd en sindsdien zijn belangrijke aanvullingen op basis van nieuw materiaal regelmatig ingepast in de bestaande genealogieŽn.

Veel families vertrokken gedurende de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw naar Noord-Amerika. Personen met de achternaam Faas, die zijn geŽmigreerd, alsmede alle personen met de achternaam Faas die in de Verenigde Staten of Canada werden geboren, zijn steeds aangegeven in rood. Verder vertrokken er velen uit Zeeuws-Vlaanderen, maar waagden niet de grote stap naar Amerika. Een groot contingent ging onafhankelijk van elkaar naar bijvoorbeeld Amsterdam; anderen kwamen in Rotterdam terecht, in de Haarlemmermeerpolder of in Lisse, om maar enkele plaatsen te noemen.
 

Pieter Faas als groenteman
 Ansichtkaart , waarvan de originele foto rond 1895 in Terneuzen is gemaakt.

 

  Oedipus II  © Jan Kuitert, Valkenswaard 7 juli 2005