Het laatste nieuws

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.

 Alle pagina's vernieuwd
16 mei 2007
Ruim en maand geleden begaf het moederbord van de pc het en moest een nieuw apparaat worden aangeschaft. Dat betekende heel wat werk; door de vele kleine aanvullingen en verbeteringen was het ook verstandig om alles nog eens goed te bekijken. Het resultaat is gepubliceerd.

Webpagina van Jan Faas uitgebreid
19 juni 2006
De uitbreiding van vandaag is het gevolg van vele toevoegingen. Er komt nog meer, want op de valreep meldde zich Marcel Faas uit Zuid-Holland, zoon van Jan Faas. Hij beloofde meer nieuwigheden. 

Aparte webpagina met afstammelingen van Bernardus Faas is toegevoegd
1 juni 2006
Vandaag  is een aparte pagina van Bernardus Faas toegevoegd.  Hij komt uit België en er is geen aantoonbare relatie met de familie Faas uit Zeeuws-Vlaanderen. Deze laatste familie is van huis uit protestant, terwijl de afstammelingen van Bernardus rooms-katholiek (en militair) zijn. 

Alle webpagina's van de families Faas en Bakker  vernieuwd.
30 mei 2006
Vandaag zijn alle pagina's van van de families Bakker en Faas
vernieuwd.
Met name de pagina's van Adriaan Bakker, van Arij Arijsse (Faas) en die van Jan Faas zijn fors uitgebreid.


Webpagina van Arij Arijsse (Faas) uitgebreid en vernieuwd.

27
juni 2005
Vandaag is de webpagina van Arij Arijse (Faas) opnieuw op het web gezet. Er zijn weer enkele foto's toegevoegd. Verder is een groot aantal kosmetische veranderingen doorgevoerd en dat leidde ertoe dat veel pagina's er nu iets anders uitzien.

Webpagina van François Faas vernieuwd.
22 juni 2005
Vandaag is de webpagina van François Faas vernieuwd en met diverse aanvullingen op het web gepubliceerd. 

Webpagina van Tanneke Esther van Dixhoorn aangevuld.
20
juni 2005
Naast het feit dat betreffende pagina is aangevuld met met oudere en meer recente gegevens is ook de eerste foto toegevoegd. Van Cornelis Balkenende, die begin vorige eeuw naar de U.S.A. is geëmigreerd.

Webpagina van Jan Faas vernieuwd.
13
juni 2005
Van diverse kanten zijn de afgelopen tijd weer aanvullingen van de webpagina van Jan Faas / Sara de Moor aangereikt. De uitvoerige bijdrage van Bas Nieuwenhuis uit Katwijk (ZH) is ook opgenomen. Er volgt nog meer deelde hij mee.

Uitbreidingen
4 juni 2005
Binnenkort zullen diverse pagina's worden aangepast en vooral de pagina van Jan Faas zal een forse uitbreiding ondergaan. Dat kunt u allemaal op deze pagina lezen zodra de wijzigingen werkelijkheid worden. Bas Nieuwenhuis uit Katwijk zorgde voor het overgrote deel van de uitbreidingen, waarvoor hartelijk dank.

Webpagina van Jan Faas fors uitgebreid.
14 oktober 2004
Archiefonderzoek, met name in de provincies Noord- en Zuid Holland, heeft voor heel wat aanvullingen gezorgd. Ook de nazaten van Jan Faas hebben het nodige gedaan om de website te actualiseren. De pagina van Jan Faas toont nu voor het eerst ook een foto van een nazaat en er zuller er ongetwijfeld  meer volgen.

Webpagina van Tanneke Esther van Dixhoorn aangevuld.
5 oktober 2004

Op grond van onderzoek in het archief te Axel en naar aanleiding van verkregen in formatie van en door de familie Bakker, zijn weer aantal aanvullingen opgenomen.

Webpagina van Arij Arijsse nogmaals uitgebreid.
5 oktober 2004
A
rchiefonderzoek en navraag bij de nazaten van Arij Arijsse (Faas) hebben voor een flinke uitbreiding van de familiegegevens gezorgd. Er worden binnenkort ook enkele oude foto's toegevoegd. De pogingen om zulke oude foto's te bemachtigen worden voortgezet.

Webpagina van Arij Arijsse aanzienlijk uitgebreid.
31 oktober 2003
De via Frans Faas ontvangen genealogie van Jan Hendrik Faas, die in 1920 vanuit Rotterdam naar Texas in de Verenigde Staten vertrok, heeft voor een forse uitbreiding van de genealogie van Arij Arijsse gezorgd.

Webpagina van Jan Faas geheel vernieuwd.
5 oktober 2003
Met de nieuwe pagina van Frans Faas is de operatie "vernieuwing van alle Faas pagina's" afgerond. Het onderzoek naar de roots van de familie en uitbreiding met contemporaine gegevens gaat natuurlijk - met uw hulp - gewoon door.

Webpagina van Arij Arijsse aangevuld.
3 oktober 2003
Enkele dagen na de vernieuwing van deze pagina zijn er weer aanvullingen. De gegevens van de nazaten van François Jacobus Faas, geboren te Terneuzen op 14 januari 1867, werden door zijn kleinzoon Frans Faas uit Brouwershaven voor publicatie ter beschikking gesteld, waarvoor dank.

 

 

Webpagina van Jan Faas geheel vernieuwd.
30 september 2003
De tweede vernieuwing betreft de pagina van Jan Faas / Sara de Moor. Marijke van Leeuwen verstrekte aanvullende gegevens over Sara de Moor, waarvoor hartelijk dank.
Verder zijn er een groot aantal aanvullingen inzake naar Noord-Holland, met name naar Amsterdam, uitgeweken leden van de familie.

Webpagina van Arij Arijsse (Faas) geheel vernieuwd.
29 september 2003
De eerste van de op 16 september gemelde vernieuwingen is klaar. Het is de pagina van Arij Arijsse (Faas). Mochten er fouten in zitten, dan verzoek ik u deze per e-mail te melden. Ook aanvullingen worden met dank aanvaard en vanzelfsprekend opgenomen.

Pagina van Arie Faas toegevoegd.
16 september 2003
Met dank aan Ed Rauwerdink uit de Verenigde Staten en anderen aldaar, kan weer een genealogie worden toegevoegd en wel die van Arie Faas, die rond 1714 te Zaamslag werd geboren.

Let op.
Binnenkort zullen alle Faas pagina's worden vernieuwd, in verband met de vele aanvullingen, die het resultaat zijn van recent archiefonderzoek in Amsterdam, Zaandam, Alkmaar, Haarlem, Bodegraven en Rotterdam.
Er moet, alvorens het zover is, deze maand nog aanvullend onderzoek worden gedaan in Axel, Terneuzen  en Middelburg. Rekent u dus op de eerste helft van oktober.

Er zijn onlangs ook toezeggingen van bezoekers van de Faas website ontvangen, om stukjes stamboom van recente datum voor publicatie  beschikbaar te stellen. Als het zover is, zal daar in deze kolommen melding van worden gemaakt.

Pagina van Jan Faas aangevuld.
12 augustus 2003
Zie de opmerkingen bij de aanvullingen van 10 augustus.

Pagina van Arij Arijsse aangevuld.
10 augustus 2003
Het was bekend dat in de tweede helft van 18e eeuw velen ons land verlieten en hun heil zochten in Noord-Amerika. Dat anderen ook vertrokken, maar ons land niet verlieten is thans ook gebleken. Onafhankelijk van elkaar vestigde zich een flink aantal gezinnen tussen 1875 en 1900 in Amsterdam. Er is een begin gemaakt het toevoegen van deze gezinnen aan de diverse webpagina's en de komende maanden zullen meer uitbreidingen worden toegevoegd.

Website vernieuwd en aangevuld
4 augustus 2003
De navigatiestructuur van de website is geheel gewijzigd. Alle pagina's kunnen nu worden bekeken via de knoppen op de linker kolom. Dat zal het gebruiksgemak zeker ten goede komen.
Verder is ook de genealogie van François Faas toegevoegd. Dat is, populair gezegd, de Biervliet tak van de familie Faas.
Op basis van nader onderzoek in de provincie Noord-Holland zullen alle Faas pagina's binnenkort - wegens het grote aantal aanvullingen - opnieuw worden opgezet. 

 

Diverse aanvullingen en verbeteringen.
30 juni
2003
Drie dagen bezoek aan het archief te Axel, Terneuzen en Middelburg heeft weer het een en ander opgeleverd. Geen schokkende zaken maar wel veel kleine aanvullingen.
Familiebezoek zorgde verder voor de eerste foto op de pagina van Marinus Bakker.

Webpagina van Tanneke Esther van Dixhoorn aangevuld.
8 juni
2003
Op grond van onderzoek in het archief te Axel, zijn een flink aantal aanvullingen opgenomen. Er volgen er binnenkort nog meer.

Webpagina van Marinus Bakker geheel vernieuwd.
8 juni
2003
Talrijke aanvullingen en een aantal uitbreidingen maakten een nieuwe opzet van de genealogie van Marinus Bakker noodzakelijk. Recente contacten met nazaten zullen binnenkort om hun beurt ook weer voor verdere uitbreiding zorgen. Daarvan zal dan op deze pagina melding worden gemaakt.

Start website.
25 januari 2003
Op 25 januari is de website Faas/Bakker op het net geplaatst.
De site is natuurlijk nog niet compleet
. Veel pagina's zullen in de loop van het jaar nog moeten worden aangevuld en verbeterd. Ook zullen nieuwe pagina's - met name met gegevens over de familie Faas -  worden toegevoegd.

  Oedipus II  © Jan Kuitert, Valkenswaard 30 mei 2006