trap
lezingen/lectures

Pieter Lemmens - Wim Nijenhuis

24 november 2017, 15-17.00 uur

St. Willibrordus Kapel op de St. Barbara begraafplaats

Emaus 44B, Vlaardingen

 

Over theorie van het maken de filosofie van Bernard Stiegler.

Wat is maken, wat is maakcultuur? De mens als techno-logisch wezen. Het belang van prothesen.

Het technisch object als geheugen. Het gevaar van de temporele technische objecten. Het totale consumentisme.

De uitputting van het verlangen. De gevaren: verlies van idiomatiek en singulariteit in ons tijdperk van de synchronisatie. 

Digitale techniek: een pharmakon, tegelijk gif en medicijn?

Maken als antropotechnische weerstand. De plaats van kunst. 

 

Deze samenspraak kunt u gratis bijwonen.

 

Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren bij Hans Rikken. Mail: dijk1572@planet.nl /Tel: 010-4345171/

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Vlaardingen en de Stichting Palagonia.

Dit gesprek wordt opgenomen op video en verspreid via de sociale media

Pieter Lemmens: studeerde biologie en filosofie. Hij doceert filosofie en ethiek aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Dissertatie: Driven by Technology, The Human Condition and the Biotechnology Revolution (2008). Hij publiceerde o.a. over thema's binnen de filosofie van de techniek en de innovatie (open source and commons based), over het werk van Martin Heidegger, Peter Sloterdijk en Bernard Stiegler en over het post-autonomisme en het post-arbeideristische Marxisme (Hardt, Negri, Berardi). Hij vertaalde Stiegler's Philosopher par accident in het Nederlands (2014). Op dit moment werkt hij aan een monografie over het werk van Bernard Stiegler.

Wim Nijenhuis (1948): studeerde Stedenbouwkunde aan de TU Delft en promoveerde in 2004 aan de TU Eindhoven op zijn proefschrift : Een wolk van duister weten, Geschriften over stedenbouw(geschiedenis) (2004). Hij rondde zijn docentschappen aan diverse onderwijsinstellingen voor architectuur en kunst af als associate lector theorie in de kunsten. Daarnaast was en is hij actief als onderzoeker en schrijver van boeken en artikelen over uiteenlopende onderwerpen als de stad en de snelheid, de schoonheid van snelwegen, de geschiedenis van de industriestad, vliegvelden, stations, ziekenhuizen en woningbouw. In zijn geschriften speelt het denken van Michel Foucault, Paul Virilio en Peter Sloterdijk een voorname rol. In 2017 publiceerde hij zijn magnus opus: The Riddle of the real City, or the Dark Knowledge of Urbanism, uitgegeven door 1001 Publishers als print en epub. Op dit moment werkt hij aan zijn nieuwste publicatie: Het weerwoord van de materie. (ArtEZ Press, 2018). Een theoretiserende studie over de maakcultuur in de architectuur en de kunsten.

Het mortuarium Theater van de Wereld. Het mortuarium is een gebouw op de begraafplaats St. Barbara, gevestigd aan het Emaus in Vlaardingen. Dit gebouw is, net als de St. Willibrorduskapel, eigendom van Stichting Palagonia. Beeldend kunstenaar Hans Rikken heeft dit gebouw ingericht als een permanente installatie. De installatie vormt een retraiteruimte, waarin je afgesloten van de wereld iets probeert te ontdekken over de wereld, een motor, een machine die ideeën en beelden verwerkt, beelden van de wereld die inzicht geven en uitzicht bieden.

Route naar de St. Willibrorduskapel, (het atelier van Hans Rikken), zie: www.hansrikken.com, Atelier

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Riddle of the Real City, or the Dark Knowledge of Urbanism, Amsterdam: 1001 Publishers, 2017
 

BOOK LAUNCH, FEBRUARY 8th

 

ARCHITECTURAL ASSOCIATION BOOKSHOP

36 Bedford Square, Fitzrovia, London WC1B 3ES, United Kingdom

Telefoon: +44 20 7887 4000

 

press here to view the lecture 

© 2017/11/14