trap
geschiedenis

Iconoclasme en Wereldmonster, 2018/06/29

The Riddle of the Real City, or the Dark Knowledge of Urbanism, Amsterdam; 1001 Publishers, 2017, 2017/07/23

Dutch Boundaries (about a.o. Wim Nijenhuis), 2013/07/11

De ervaring van de treinreis, Bureau Spoorbouwmeester,  september 2012, 2013/07/10

De Diabolische Snelweg, 2005/04/07

Fort Altena en Rijksweg 27, Een feestrede over de snelweg (2008), 2010/06/02

De straat als institutie, 2004/03/05

De wolkmassa, 1997/08/05

Delft, het beeld van de stad in het licht van de techniek., 1995/08/05

Identiteit als parodie, 2006/09/28

© 2005/04/08