trap
philosophy

THE SPACE OF THE FALL, On Dance, Architecture, Bodily Perspective and Gravity, 2017/10/04

De theoretische constructies van Peter Sloterdijk, Je moet je leven veranderen, (2009) 2011, een boek over ascese en apocalyptiek, 2011/07/19

© 2017/07/23