PSION SIBO EMULATOR
Joop Nijenhuis©

wapperende Engelse vlag - waving flag with English colours wapperende Engelse vlag-waving flag with English colours Homepage logo Homepage logo Psion S3a emulator Engelstalige versie  

Met behulp van de emulator kunt u gegevens van de Psion Series 3a inlezen en bewerken op een PC. Het is met de emulator bijvoorbeeld mogelijk om uw agenda ook op de PC bij te werken. Of wanneer u veel adressen wilt invoeren, kunt u dit met de emulator op de PC doen. Niet alle applicaties van de Series 3a werken op de emulator. Programma's die gebruik maken van floating point berekeningen of die geluid bewerken kunnen fout gaan. Andere, de meeste, applicaties werken wel goed op de Series 3a.

Dit scherm laat de taal en het versienummer zien
          Systeemvereisten
  • Een PC (80386) met minimaal 4Mb geheugen.
  • VGA kaart.
  • Harddisk met ongeveer 2Mb vrije ruimte.
  • De emulator werkt alleen onder DOS (dus niet onder Windows, OS2 of Desqview).

Zie voor meer informatie en installatie tips de pagina "Over Psion emulatoren".

Dit scherm laat het helpscherm zien in de Engelse taal
De licentie voorwaarden voor het mogen distribueren van onderstaand zip bestand is hier in te zien.

Download pictograms3aemuuk.zip (778Kb)

Aanvullingen

Bovenstaande plaatjes zijn gemaakt met onderstaande, tevens de standaard, instellingen uit het bestand HHSERVER.PAR;
	SERVER_PARAMS -X480 -Y160 -D
	SERVER_DUMP server.dmp
De maximaal mogelijke instellingen zijn gelijk aan de afmetingen van een standaard VGA scherm;
	SERVER_PARAMS -X640 -Y480 -D
	SERVER_DUMP server.dmp
Er zijn verder geen aanvullingen op de pagina "Over Psion emulatoren".

ga naar menu Deze pagina is gemaakt in eComStation® met WebWriter/2 v1.2
Herzien op 18 maart 2012