PSION SIBO EMULATOR
Joop Nijenhuis©

wapperende Engelse vlag - waving flag with English colours wapperende Engelse vlag-waving flag with English colours Homepage logo Homepage logo Psion S3c emulator Engelstalige versie  

Met behulp van de emulator kunt u gegevens van de Psion Series 3c inlezen en bewerken op een PC. Het is met de emulator bijvoorbeeld mogelijk om uw agenda ook op de PC bij te werken. Of wanneer u veel adressen wilt invoeren, kunt u dit met de emulator op de PC doen. Niet alle applicaties van de Series 3c werken op de emulator. Programma's die gebruik maken van floating point berekeningen of die geluid bewerken kunnen fout gaan. Andere, de meeste, applicaties werken wel goed op de Series 3c.

Dit scherm laat de taal en het versienummer zien
          Systeemvereisten
  • Een PC (80386) met minimaal 4Mb geheugen.
  • VGA kaart.
  • Harddisk met ongeveer 2Mb vrije ruimte.
  • De emulator werkt alleen onder DOS (dus niet onder Windows, OS2 of Desqview).

Zie voor meer informatie en installatie tips de pagina "Over Psion emulatoren".

Dit scherm laat het helpscherm zien in de Engelse taal
De licentie voorwaarden voor het mogen distribueren van onderstaand zip bestand is hier in te zien.

Download pictograms3cemuuk.zip (1526Kb)

Aanvullingen

De emulator voor de Series 3c is geheel anders dan die voor de Series 3a. In de afgelopen jaren is gebleken dat de emulator minder robuust is dan die voor de Series 3a. Omdat beide machines nagenoeg identiek zijn is het aan te raden om voor de ontwikkeling van software de emulator Series 3a te gebruiken. Wel is het natuurlijk zo dat in de Series 3c emulator dezelfde software zit als in een echte Psion Series 3c. Dus filemanager en uitgebreidere functies op enkele onderdelen. Hoewel de verleiding groot is, is waarschijnlijk juist het minder robuust zijn te danken aan de filemanager die ook moet omgaan met de pc omgeving. Wel is het mogelijk om natuurlijk software te testen op deze emulator, bijvoorbeeld om te zien of de machine herkenning correct verloopt. Het is verder wel aan te raden om vaker materiaal op te slaan omdat door het minder robuust zijn de machine er vaker en ook eerder eruit knalt.

In de emulator zijn enkele bugs ontdekt. In de menukeuze "info" werkt de optie "geheugen" niet. Het programma breekt af met een foutmelding "Proces afgesloten, Exitnummer 10. Exitnummer 10 staat voor geen systeemgeheugen. Deze melding verschijnt op al mijn systemen. Er is getest met machines met 8Mb geheugen en met 512Mb geheugen. Om deze reden werkt dus ook de diamond toets en de verkorte toetsmethode niet correct.

De Engelstalige versie van de emulator Series 3c is een geheel andere machine dan de emulator Series 3c Vlaamstalig. Dit komt het sterkste tot uitdrukking bij het maken van screenprints. In de Vlaamstalige machine is het mogelijk om tot 99 plaatjes te maken, in de Engelse versie is dit er 1 en die wordt bij het volgende plaatje overschreven! Het experiment om de twee emulatoren te mixen is nog niet geprobeerd. De bestanden EPOC.RMI en EPOC.DLL zijn de taalafhankelijke modules. Het experiment zou hieruit kunnen bestaan dat de machine van de Vlaamstalige emulator wordt genomen en dat daar de Engelstalige EPOC.RMI en EPOC.DLL overheen wordt gezet.

Bovenstaande plaatjes zijn gemaakt met onderstaande, tevens de standaard, instellingen uit het bestand HHSERVER.PAR;
	SERVER_PARAMS -X480 -Y160 -D
	SERVER_DUMP server.dmp
De maximaal mogelijke instellingen zijn gelijk aan de afmetingen van een standaard VGA scherm;
	SERVER_PARAMS -X640 -Y480 -D
	SERVER_DUMP server.dmp
Er zijn verder geen aanvullingen op de pagina "Over Psion emulatoren".

ga naar menu Deze pagina is gemaakt in eComStation® met WebWriter/2 v1.2
Herzien op 18 maart 2012