PSION SIBO EMULATOR
Joop Nijenhuis©

wapperende Engelse vlag - waving flag with English colours wapperende Engelse vlag-waving flag with English colours Homepage logo Homepage logo Psion Siena emulator Engelstalige versie  

Met behulp van de emulator kunt u gegevens van de Psion Siena inlezen en bewerken op een PC. Het is met de emulator bijvoorbeeld mogelijk om uw agenda ook op de PC bij te werken. Of wanneer u veel adressen wilt invoeren, kunt u dit met de emulator op de PC doen. Niet alle applicaties van de Siena werken op de emulator. Programma's die gebruik maken van floating point berekeningen of die geluid bewerken kunnen fout gaan. Andere, de meeste, applicaties werken wel goed op de Siena.

Dit scherm laat de taal en het versienummer zien
          Systeemvereisten
  • Een PC (80386) met minimaal 4Mb geheugen.
  • VGA kaart.
  • Harddisk met ongeveer 2Mb vrije ruimte.
  • De emulator werkt alleen onder DOS (dus niet onder Windows, OS2 of Desqview).

Zie voor meer informatie en installatie tips de pagina "Over Psion emulatoren".

Dit scherm laat het helpscherm zien in de Engelse taal
De licentie voorwaarden voor het mogen distribueren van onderstaand zip bestand is hier in te zien.

Download pictogramsienaemu.zip (881Kb)

Aanvullingen

De Engelstalige versie van de Siena emulator is een geheel andere machine dan de Series 3a emulator. Dit komt het sterkste tot uitdrukking bij het maken van screenprints. In de Series 3a emulator is het mogelijk om tot 99 plaatjes te maken, in de Siena emulator is dit er 1 en die wordt bij het volgende plaatje overschreven! Het schermformaat is kleiner zoals boven al zichtbaar is. Hierdoor is de Siena emulator eigenlijk alleen maar geschikt voor het testen en niet zozeer om erop te gaan ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk mijn mening.

De standaard instelling bij HHSERVER.PAR is;
	SERVER_PARAMS -X240 -Y160 -D
	SERVER_DUMP server.dmp
Bovenstaande plaatjes zijn gemaakt met onderstaande, tevens het maximaal mogelijke, instellingen;
	SERVER_PARAMS -X480 -Y320 -D
	SERVER_DUMP server.dmp

ga naar menu Deze pagina is gemaakt in eComStation® met WebWriter/2 v1.2
Herzien op 18 maart 2012