de Fijma genealogie home   |   overzicht   |   naamindex

 

BENDERT BENDERTSZ FIJMA    

Gedoopt in Enkhuizen op 26-12-1686, overleden aldaar 17-1-1750 op de Vissersdijk. Meester metselaar. Zoon van Bendert Bendertsz en Jeltje Agges.

Hij trouwt op 7-6-1712 in Enkhuizen (pro-deo) met Magdaleentje Jans, geboren circa 1690, begraven in Enkhuizen op 17-8-1720. Bij hun trouwen wonen ze beiden op het Oude Wegje en zijn ze beiden jongeling. Dominee Petrus Elsevier sluit het huwelijk.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikje, gedoopt te Enkhuizen op 15-3-1713, getuige is Antjen Jans.
 2. Baukjen, gedoopt te Enkhuizen op 16-11-1714, getuige is Teetje Benders. Zij trouwt op 19-3-1742 met Cornelis Jacobs. Uit dit huwelijk zijn in Enkhuizen gedoopt: Neeltje (2-6-1743), Jacob (14-2-1745), Madeleentje ( 8-1-1749) en Neeltje (18-10-1750).
 3. Hendrikjen, gedoopt te Enkhuizen op 28-10-1716, getuige is Guertje Pieters. Overleden op 17-11-1773/5 op de Nieuwe Rietdijk. Zij trouwt op 22-6-1738 met Albert Jurriaansz. Uit dit huwelijk zijn in Enkhuizen gedoopt: Madeleentje (6-1-1740), Bendert (28-2-1745), Madeleentje (14-2-1748), Bendert (3-4-1750) en Madeleentje (3-4-1750).

Bendert hertrouwt op 17-12-1724 in Enkhuizen met Aaltje Dirks van der Hart, geboren circa 1693, overleden in Enkhuizen op 26-5-1769 op de Vissersdijk. Ze is de dochter van Dirk Anthonisz van der Hart en Sijtje Frans den Heusden en de weduwe van Jan Hendriks Krul. Uit haar vorige huwelijk heeft ze een dochter IJtjen Jans Krul. De impost (belasting) op het huwelijk is zes gulden. Aaltje woont in het Apenspel en Bendert in de Vijzelstraat.
Uit dit huwelijk:

 1. Sijtjen, gedoopt te Enkhuizen op 26-11-1725. Zij trouwt met Wijbrand Vis(se). Uit dit huwelijk zijn in Enkhuizen gedoopt: Grietje ( 13-6-1754), Aaltje ( 8-8-1755), Maarten (29-1-1758), Bendert (23-9-1759), Dirk (3-7-1761), Bendert (30-3-1768), Weintje ( 22-3-1772).
 2. Jeltjen, gedoopt te Enkhuizen op 7-12-1727, jong overleden.
 3. Anthonij, gedoopt te Enkhuizen op 9-8-1729, jong overleden.
 4. Bendert, gedoopt te Enkhuizen op 2-9-1731. Hij trouwt met Maritjen Jans.
 5. Jeltjen, gedoopt te Enkhuizen op 2-9-1731, jong overleden.
Doopgetuige bij alle kinderen van Aaltje is haar moeder Sijtjen Frans den Heusden.

Bij de doop van Hendrikje in 1713 wordt de vaders naam opgeschreven als Bendert Bendertsz. Bij het huwelijk met Aaltje van der Hart in 1724 wordt Bendert bij het gerecht ingeschreven als Binder Feyman en bij de kerk als Bendert Fijma. Vervolgens is het Bender Benderz Femma bij de doop van Sijtje in 1725, Bender Bendersz Faijma bij de doop van Anthonij in 1729 en Bendert Bendersz Fima bij de doop van Jeltje in 1731. In 1724 tekent Bendert bij zijn huwelijk met Aaltje als Bendert Fima, maar daarna wordt het definitief Bendert Bendertsz Fijma.

Bendert Bendertsz was niet onbemiddeld. Zijn beroep van meester metselaar is vergelijkbaar met wat tegenwoordig een aannemer doet. Hij verhuurde ook huizen en samen met andere verhuurders sluit hij in 1734 een verbond om slechte, niet betalende, huurders te weren. Ze stellen een contract op waarin ze beloven om voortaan alleen te verhuren aan personen die een verklaring van goed gedrag van een vorige huisbaas kunnen overleggen.

Als hij met Aeltje van der Hart trouwt krijgt hij relaties in regentenkringen via Anthony van der Hart, de broer van Aeltje. Deze Anthony maakte fortuin als koopman in koloniale waren en was commissaris van de kleingerechtzaken, commissaris van huwelijkse zaken, diaken en ouderling. Maar wat nog meer telde was dat zijn dochter Elisabeth trouwde met Roelof Blok en zijn dochter Immagonda met Cornelis François Duyvens. Dat waren twee zeer rijke en invloedrijke mannen in Enkhuizen. In het stadhuis van Enkhuizen hangt naast de deur van de raadszaal een portret van Immagonda van der Hart.

De handteningen van Aeltje uit 1724 en die van Bendert uit 1735:

                      handtekening van Aeltje in 1724
        handtekening van Bendert in 1735

Als Bendert in 1724 met Aeltje van der Hart trouwt dan wordt er bij de notaris een inventaris gemaakt van Aeltjes bezittingen, dat is om de erfrechten van de dochter uit haar eerste huwelijk te bepalen. Aaltje woont in een "neeringh winkel" op het Apenspel die honderd gulden waard is en verder bezit ze:
Een silveren riem, Drie gouden ringen, Een hooftijzertje met gouden hooftjes, Tuygh in tas, Twee boeken met silver, een groot en een klein met een silvere keten, Drie heels, Drie kortjakken, Drie schorten, Vier rocken, Een rijglijf, Een regenkleet, Twee kapjes, Twaalf mutsjes, Twaalf halsjes, Drie borstrocken, Zes moutjes, Acht lakens, Twaalf slopen, Twee dozijn servetten, Twee bedden, Twee peulen (peluwen), Vijf kussens, Vier dekens, Twaalf neteldoeken, Zes stoelkussens, Zes gladde stoelen, Een groen behangsel, Vier schilderijen, Drie tafels, Twaalf handen, Een sitsen tafelkleedt, Twaalf schorteldoeken, Zes sitsen als anderen, Twee thee tracken?, Vijf dozijn theegoed, Tien porcelijne tafelborden, Vier pastelyne schuittjes, Drie pastelyne klapmutsen, Twaalf dito spoelkommen, Enigh koper en tin, Drie silveren lepels, Een japans trekpotje, Vier andere trekpotjes, Zes japanse chocoladepotjes.

De dood van Aaltje van der Hart

Aeltjen overlijdt ruim 19 jaar na Bendert op 26-5-1769, om 11 uur v.m. op de Vissersdijk. Ze wordt begraven op de 29e, de impost is 3 gulden. Na haar dood worden haar goederen geveild en wordt er een inventaris van bezittingen en schulden opgemaakt door het gerecht.

Haar bezit:

 • Los geld: f. 246
 • Zilver en goud, getaxeerd door Jacob Roes: f. 275-10
 • Van de veiling van boedelgoederen door Cornelis Haak komt f. 435-1, Cornelis vangt f. 32-13 aan salaris en er gaat nog f. 2-18 af voor roepen, tafel en banken zodat er f. 399-10 overblijft.
 • Verder werd verkocht: Haar jak voor f. 9-10-4, de bruine rok voor f. 16-11-8, het jakje, de 2 schorteldoeken en luyermansgoed voor f. 11-11.
De bedragen staan in guldens-stuivers-penningen, een gulden is 20 stuivers, een stuiver is 16 penningen. Om een indruk van de waarde te krijgen: Het dagloon van een arbeider was rond de 18 stuiver.

Onder de schulden staan voornamelijk de uitgaven rond haar begrafenis op 29 mei:

 • Op 26 mei levert Gijsbert van der Velden 1 vel zwart papier. Op 28 mei levert hij 700 quarto begraveniscedullen, een boek best schrijfpapier, een bos beste pennen en inkt. Dat kost totaal fl. 15-11-8.
 • J. Slijper ontvangt f. 2-11 voor de levering van 1 pond tabak en 1/2 gros pijpen op 28 mei en een 1/4 pond tabak op 30 mei.
 • P.H. van Genderen levert op 29 mei 16 bouteltjes witte wijn en 8 rood. Op 31 mei levert hij nog eens 24 bouteltjes wit. Dat kost totaal f. 16-5-4.
 • Voor 1 pond tabak en een vierde gros langpijpen, geleverd op 29 mei in het sterfhuis van Aaltie van der Hart, ontvangt Jan Knoll f. 1-2-8.
 • Lieuwert Mossel ontvangt f. 8-19-6 voor de levering van 24 flessen witte "Bergevaag" wijn op 30 mei.
 • Dr. Anthony Stochius ontvangt wegens medicamenten en 9 visites f. 4-10.
 • Voor de grafgraver Olphert Brandt f. 2-10.
 • En verder voor de kerkmeester f. 4, voor de kistenmaker f. 20, voor kerkleggers f. 6-6 en voor ontkleden en afleggen f. 8-10
Opgeteld heeft men voor en vooral na de begrafenis 72 flessen wijn gedronken, acht flessen rood en de rest wit. Daarnaast is er 2 1/4 pond tabak gerookt in 108 pijpen.