Harme Bevoort
Dichter van Enkhuizen
home  |  de gedichten

 

Mijn e-mail adres is:

email adres

Het adres staat als een afbeelding op deze pagina zodat het niet herkend wordt door programma's die web-pagina's scannen op e-mail adressen. Zo ontvang ik hopelijk wat minder spam. Daardoor moet u het adres wel zelf intikken als u me een e-mail wilt sturen.

 
The above address is in the form of a picture so that it is not recognised bij programs that scan web-pages for e-mail addresses. Hopefully I will get less spam this way. Consequence is that you have to type the address if you want to send me e-mail.