Door Kees Kwant, Utrecht, Nederland
   
     
     
 

Cazemier in Lettelbert

 
   
       
     
   
     
 

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weertt.

 
   
   
       
       
     
 

Hier wordt iets verteld wordt over de geschiedenis van de familie Hedde Lukas Cazemier te Lettelbert. De oorsprong van de Cazemiers, hoe men aan het begin van de 20e eeuw in Lettelbert leefde en over de afstammelingen van Hedde Lukas Cazemier. Deze informatie is verkregen dankzij het provinciaal archief in Groningen, maar ook via anderen die de daarin bewaarde informatie reeds mee hebben helpen ontsluiten. Het begon in 1995 met een boekje, aangevuld in 2000 en nu dus ook op internet.

Ik zelf, heb het grootste gedeelte van mijn leven gewoond op één van de boerderijen die door Hedde Cazemier in Lettelbert is neergezet. Verder heb ik gemerkt dat het bestuderen van het voorgeslacht leidt tot een grotere betrokkenheid bij de geschiedenis in zijn algemeenheid.

Om het verhaal wat te verlevendigen heb ik reeds een paar jaar geleden aan mijn tantes gevraagd of ze wat zouden willen schrijven over hun herinneringen aan het Lettelbert en de familie Cazemier van vroeger. Hun informatie heb ik meegenomen in dit boekwerkje en ben erg blij dat ze me dat hebben toegestuurd.
In Lettelbert woonden vroeger ook de schrijvers; de gebr. Sikkema. Onder het pseudoniem Jan van Groningen publiceerde ze kinderboeken. In hun verhalen gebruikten ze personen uit Lettelbert, zodat ik voor Hedde en Lukes enkele verhalen op heb kunnen sporen. .

Veel plezier met het lezen,
Kees Kwant

 
   
 
       
       
         
       
       
     
   
 
     
 

Introductie | Niet uit Polen? | Uit Tolbert | Naar Lettelbert | Hedde Lukas Cazemier | Lettelbert,  1920 | Piet en Lukas Cazemier | Lettelbert, 1960 | Links

 
   
 
   
     
   
 
 


 
   
 
 
     
 


E-mail:
mailto:k.kwant@hccnet.nl