Kwant of Quant uit Veendam en Wildervank 
 
 WICHER HARMENS  QUANT, geb. te Wildervank, zn. van Harmen Wichers Quant en Auchien Hindriks, tr. 5 mei 1730 te Veendam met  Aafjen Meertens van de Mieden, geb. te Veendam. 
 Huwelijks Contract: Veendam VII, 5/5/1730, met attestatie,  1 april 1732, krijgen huis en schoen makers gereedschap  
          Uit dit huwelijk:  
           1. Harm Wijchers:  zie hieronder: A en bij Noordbroek: 
           2. Meerten Wichers Quant volgt  : B 
     
A:   HARM WIJCHERS, geb. 1735 te V.D.WILDERVANK, overl. 17 nov 1810, 75 jr. oud,  
      tr. 20 mei 1770 op 35-jarige leeftijd te  SIDDEBUREN met de 22-jarige JELTJE HILKES,  geb. 1748, overl. 1822, 74 jr. oud. MENNONIET 
           
 
B:  Meerten Wichers Quant, geb. 1736 te Wildervank, overl. 1770, 34 jr. oud,  
     tr. 22 mei 1762 op 26-jarige leeftijd te Wildervank  met Geesjen Roelfs. 
          Uit dit huwelijk: 
           1. Wijcher Quant, geb. 16 mei 1763 te Wildervank.  
           2. Roelf Meerten Kwant volgt B2. 
           3. Albert Kwant, geb. mrt 1769 te Wildervank. 
 
C:   ROELF MEERTEN KWANT, geb. 1765 te Wildervank, tr. 3 mei 1795 op 30-jarige leeftijd  met Aaltje Hindriks. 
          Uit dit huwelijk: 
           1. FILIPPUS KWANT, ged. 16 aug 1795 te Veendam. 
           2. ROELF KWANT, ged. 21 mei 1797 te Veendam. 
 
Bovenstaande gegevens zijn gevonden via internet, door te zoeken op Veendam en Wildervank en vond daar de Oedipus files van de heer Lamain: leen@lamain.nl. Na het downloaden van de files en het door hem ontwikkelde Oedipus programma begon de zoektocht door de files. zie:   http://www.lamain.nl   
 
Allereerst vond ik daar in het overzicht van huwelijkscontracten, Archief Groningen: R.A. V II, dat op 5-5-1730 getrouwd waren Wicher Harms Kwant en Aafke Meertens van de Mieden. Gezien de namen en de data, lijken dit de vader en moeder van Harm Wijchers te zijn. Ook in deze tijd gebruikten ze dus al de naam Kwant. 
Dit huwelijkcontract heb ik later gevonden in het Rijksarchief in Groningen. Tevens staat er dat ze met attestatie getrouwd zijn. Tevens staat in de Oedipus file dat  ze op 1 april 1732 een huis en schoenmakersgereedschap krijgen.  
In de trouwacte staat dat Wicher Harms een zoon is van Harmen Wijchers Quant en Aukien Hindriks. Dat zijn momenteel de meest oude namen die ik heb kunnen vinden. 
 
Vanuit de Oedipus file komen een aantal naamskaarten en huwelijken. 
Zo vind ik daar een zekere Meerten Wichers Quant van de Wildervank, die op 22-5-1762 trouwt met Geesjen Roelfs. Hun kinderen zijn Wijcher, gedoopt op 16-5-1763 en Albert, gedoopt in maart 1769 en NN, gedoopt tussen april 1765 en september 1765. Geesjen Roelfs hertrouwt in 1770 met Janis Schatens. 
Gezien de namen lijkt dit dus ook een zoon van Wicher Harms en Aafke Meertens, en wel de tweede zoon, die naar opa van moederszijde is vernoemd, dus een jongere broer van mijn voorouder. 
 
Tevens vind ik daar dat Roelf Meertens Kwant van Veendam trouwt met Aaltje Hindriks van de Wildervank op 3-5-1795. In verband met de namen lijkt dit mij de NN zoon van Meerten Wichers. Zij hebben twee zonen: Filippus, geboren 16-8-1795 en Roelf 21-5-1797. 
 
In dit Oedipus document van de heer Lamain is zijn ook de kerkenraadsvergadering verslagen te vinden van de periode 1665 - 1690. Hieruit blijkt dat de Mennoniten rond 1661 in de Colonieen zijn neergestreken. Vanuit de Stad Groningen zoekt men steun om deze leer te bestrijden. De hypothese dat een Quant uit die tijd vanuit Gramsbergen naar de Veenkolonieen is gekomen kan dus nog steeds gehandhaafd blijven.  
 
De volgende mannelijke personen die de naam Kwant dragen, zouden nakomelingen kunnen hebben die familie zijn: 
 
1. Filippus Kwant, gedoopt: 16-8-1795 te Veendam 
2. Roelf Kwant, gedoopt: 21-5-1797 te Veendam 
3. Wijcher Kwant, gedoopt: 16-5-1763 te Wildervank 
4. Albert Kwant, gedoopt: maart 1769 te Wildervank 
5. Harm Kwant, geboren: 31-3- 1816 te Noordbroek