Kwant te Woltersum 
 
Kornelis Wicher Kwant 
geboren  :14- 2-1822 te Noordbroek 
gestorven:22- 3-1896 te Woltersum  
 
getrouwd :11-07-1857 te Woltersum x (akte no 749) 
Lammegien Bouwman 
geboren  :11- 9-1826 te Woltersum  
gestorven: 7- 6-1900 te Woltersum  
 
kinderen : 9- 4- 1858, Derk, overleden. 
           15- 6- 1859, Derk 
                        , Jantje  
Lammegien Bouwman was eerder gehuwd met  
 
Derk Derks Knol 
geboren  : 
overleden: 28-07-1855 
kinderen :  7- 4-1854 , Jacob Derks, overleden                          , .. 
wonende  : Folkerderweg te Woltersum 
 
In 1841 verlaat Kornelis Wicher Kwant met een gedeelte van de erfenis op 19 jarige de boerderij in Noordbroek. Volgens de bijlagen bij het huwelijk is hij in dienst geweest. Hieruit kennen we zijn signalement. Wat hij daarna heeft gedaan totdat hij op 33-jarige leeftijd een weduwe trouwt is onduide lijk. 
Wellicht heeft hij ergens als arbeider gewerkt. 
Als boer aan de Folkerderweg is hij erg aktief. Het land wordt vruchtbaar gemaakt door klei uit kleiga ten te halen en dat over het rietach tige land te versprei den. Op de kaart is duidelijk te zien dat dit land ligt op rand van het Westermeer, waarvan de uiterwaarden vruchtbaar werden gemaakt. Vervolgens werden alle kleigaten weer dichtgemaakt. Dit totale project kostte enkele winters. Het totale oppervlak was ongeveer 36 HA. 
Van Kornelis was bekend dat hij nog Mennonitische trekken had. Hij ging vaak in Woltersum buurten bij iemand die een grote Bijbel voor het raam had staan en Mennoniet was. Ook ging hij niet erg met de tijd mee.  
Voor de naam van het kind heeft men de naam Derk, de naam van de eerste echtgenoot van Lammegien genomen. 
Jantje huwt met ene Graatsema. 
 
Grafzerk afschriften bij oude begraafplaats Woltersum 
 
Rustplaats van KORNELIS WICHERS KWANT, geb. te Noordbroek, 14 februari 1822, overl. te Woltersum, 22 maart 1896, in leven echtgenoot van L. Bouwman. 
Afgemat door hooge jaren, Rust gij uit in 's aardrijks s choot. 
Zorgloos kunnen wij op u staren, u wacht een leven na den dood. 
Rustplaats van LAMMEGIEN BOUWMAN geb. 11 september 1826, overl. 7 juni 1900 te Woltersum. Eerst weduwe van D. Knol, 't laatst van K. Kwant. 
Slaapt Moeder, slaapt in 't stille graf, uw taak is afgedaan. 
Hij die u eens hetleven gaf, riep u, en gij moest gaan. 
Daarnaast ligt begraven: 
Rustplaats van Jakob Derks Knol, geb te Woltersum, 7 april 1854. 
overl. aldaar 28 december 1890, zoon van D. Knol en L. Bouwman. 
 
 
 
 
Derk Kwant 
geboren  :15- 6-1859 te Woltersum  
gestorven:16-11-1934 te Woltersum  
 
getrouwd : 3-08-1901 te Slochteren x  (akte no 50) 
 
Swaantje van Dijk 
geboren  :13-10-1865 te Siddeburen 
gestorven:11- 3-1941 te Woltersum  
 
kinderen :25- 1-1903, Kornelis Wieger 
 
Derk Kwant trouwt vrij snel nadat zijn moeder is gestorven in 1900. Hij is dan 42 jaar oud, het schijnt dat er voor die tijd een relatie met iemand van de familie Maaitjes uit Thesinge geweest is, die 8 jaar geduurd heeft. 
De erfenis is verdeeld onder de kinderen. Het was voor Derk niet mogelijk al het land over te nemen doordat de buurman (Alke ma) teveel voor het land bood. Derk nam 14 HA over.  
Derk was minder aktief dan zijn vader; hij liet alles wat meer op zijn beloop. Wat heef aktief, het was heel normaal dat hij s'a vonds langs het Damsterdiep naar Appigedam naar Bank van de diakenen heen en weer liep om geld te brengen of te lenen.(rond 1910). 
In 1915 is de Luddeweersterweg aangelegd. In 1925 is een nieuwe boerderij op de Luddeweersterweg gebouwd. 
 
Hun zoon wordt geboren als hij 44 jaar en zij 38 jaar is. 
In 1915 leidt een oorontsteking ertoe dat Derk Kwant doof wordt. Zelfs een grote koperen oorschelp is onvoldoende om de doofheid te verhelpen.  Daarom wordt hun zoon al vroeg inge schakeld om bij alle transacties aanwezig te zijn en die mede te regelen. 
 
Het werk op het land bestond voornamelijk uit akkerbouw en enkele koeien. Op de boerderij woonde ook 1 knecht. Al het werk gebeurde voor 1940 allemaal nog met de hand. Voor het oogsten werd extra arbeid ingehuurd. 
 
In 1930 heeft Derk Kwant een renteniershuisje in Woltersum laten bouwen en is hij daar gaan wonen. Swaantje had geen zin meer in het wonen op de boerderij en drong aan op het huwelijk van hun zoon, zodat die op de boerderij kon gaan wonen. 
 
Op de grafzerken te Woltersum staat: 
Grafzerk afschrift nieuwe begraafplaats Woltersum 
Rustplaats van Derk Kwant, geb. te Woltersum 15 juni 1859, overl. aldaar 16 nov. 1934.  
Geliefde echtgenoot van Zwaantje van Dijk, geb. te Siddeburen, 15 oct 1865, overl te Woltersum 11 maart 1941.  
 
Hierna gaat het verhaal verder met Kornelis Wieger Kwant, die mijn grootvader is.