I  LAMMERT HINDRIKS, geb. TOLBERT 25 februari 1683, tr. LEEK 20 november 1715, 
  LUTGERTIEN BERENTS, geb. GRONINGEN 
  kinderen: 
  1. HINDRIK LAMMERTS, volgt II.1 
 
II.1  HINDRIK LAMMERTS, geb. LEEK 16 augustus 1723, zoon van LAMMERT HINDRIKS  
  en LUTGERTIEN BERENTS, tr. TOLBERT 1 mei 1746, FROUWE GOOSSES, dochter van  
  FROOTJE MEINARDY 
  kinderen: 
  1. LUKAS HINDRIKS CAZEMIER, volgt III.1 
 
III.1  LUKAS HINDRIKS CAZEMIER, geb. TOLBERT 25 augustus 1748, overl. LEEK 25  
  november 1828, zoon van HINDRIK LAMMERTS en FROUWE GOOSSES, tr. 27  
  augustus 1780, JANTJE JANS, geb. 20 januari 1754 TOLBERT, overl. 29  
  oktober 1818 TOLBERT 
  kinderen: 
  1. JAN LUKAS CAZEMIER, volgt IV.1 
 
IV.1  JAN LUKAS CAZEMIER, geb. TOLBERT 29 december 1790, overl. TOLBERT, GR:  
  BOEK 148a, bls 26 (1819) GRON: BOEK 23, bs-ac GRON: BOEK 150 A,, H1811-20,  
  ARBEIDER/LANDBOUWER TE TOLBERT, WOONACHTIG OP HUISNUMMER 91, M MOMENTEEL  
  HOOFDSTRAAT 27, EEN PAND ONDER, MONUMENTENZORG, militair    : JA IN DIENST  
  GEWEEST 24 februari 1862, zoon van LUKAS HINDRIKS CAZEMIER en JANTJE JANS,  
  tr. 1 november 1817, JETSKE WIEBES DE VRIES, geb. 14 maart 1800 WESTERGEEST, 
  overl. 10 november 1859 TOLBERT, dochter van WYBE BERENDS DE VRIES en  
  NIESKE GERRITS NOORDMAN 
  kinderen: 
  1. LUKAS JANS CAZEMIER, volgt V.1 
 
V.1  LUKAS JANS CAZEMIER, geb. TOLBERT 3 mei 1819, TIME 03:00, overl.  
  LETTELBERT 8 augustus 1885, zoon van JAN LUKAS CAZEMIER en JETSKE WIEBES  
  DE VRIES, tr. 30 juni 1863, GEESKE GERRITS APPELHOF, geb. 14 oktober 1830  
  DOEZUM, overl. 30 maart 1887 LETTELBERT, dochter van GERRIT JANNES APPELHOF 
  en STIJNTJE HARKES SIPKES 
  kinderen: 
  1. GERRIT LUKAS CAZEMIER, geb. LETTELBERT 20 juni 1864, overl. OOSTERBIERUM 
     22 juli 1925 
  2. WIEBE LUKAS CAZEMIER, geb. LETTELBERT 18 september 1866, overl.  
     LETTELBERT 13 september 1882 
  3. HEDDE LUKAS CAZEMIER, volgt VI.1 
 
VI.1  HEDDE LUKAS CAZEMIER, geb. LETTELBERT 17 juni 1868, overl. LETTELBERT,  
  LANDBOUWER 24 november 1935, zoon van LUKAS JANS CAZEMIER en GEESKE  
  GERRITS APPELHOF, tr. HOOGKERK 11 juni 1890, PIETERKE HOITING, geb. 18  
  augustus 1869 HOOGKERK, overl. 21 januari 1941 LETTELBERT, dochter van  
  PIETER HOITING en ETTJE KARSTS SCHURINGA 
  kinderen: 
  1. PIETER CAZEMIER, volgt VII.1 
  2. GEESKE ETTJE CAZEMIER, volgt VII.2 
  3. LUKAS JAN CAZEMIER, volgt VII.3 
  4. ETTJE CAZEMIER, volgt VII.4 
  5. JETSKE CAZEMIER, geb. LETTELBERT 21 augustus 1897, overl. LETTELBERT 12  
     september 1897 
 
VII.1  PIETER CAZEMIER, geb. LETTELBERT 30 oktober 1891, overl. LETTELBERT 14  
  december 1966, zoon van HEDDE LUKAS CAZEMIER en PIETERKE HOITING, tr.  
  LETTELBERT 14 mei 1919, TRIENTJE SIKKENS, geb. 18 januari 1893 VISVLIET,  
  overl. 8 december 1984 LETTELBERT, dochter van JAN SIKKENS en LEWIENA  
  LIEFFERING 
  kinderen: 
  1. PIETERKE LEWIENA CAZEMIER, geb. LETTELBERT 19 februari 1920 
  2. LEWIENA DEDERIKA CAZEMIER, volgt VIII.1 
  3. JANTJE GEESKE CAZEMIER, volgt VIII.2 
  4. GEESKE ETTJE CAZEMIER, geb. LETTELBERT 8 mei 1926 
 
VIII.1  LEWIENA DEDERIKA CAZEMIER, geb. LETTELBERT 27 januari 1922,  
  dochter van PIETER CAZEMIER en TRIENTJE SIKKENS, tr. PIETER HARM BEUTE,  
  geb. 13 januari 1924 SEBALDEBUREN, overl. 26 oktober 1993 SEBALDEBUREN 
  kinderen: 
  1. EITE PIETER BEUTE, geb. 6 februari 1962, overl. 6 februari 1962 
 
VIII.2  JANTJE GEESKE CAZEMIER, geb. LETTELBERT 25 mei 1925, dochter van  
  PIETER CAZEMIER en TRIENTJE SIKKENS, tr. RIENK GEERT DE BOER, geb. 11  
  maart 1924 ROTTEVALLE 
  kinderen: 
  1. GEERT PIETER DE BOER, geb. ROTTEVALLE 7 februari 1955 
  2. TRIENTJE ANNA DE BOER, geb. LETTELBERT 12 juli 1957 
  3. PIETER TJEERD DE BOER, volgt IX.1 
  4. TJEERD ANNE DE BOER, geb. LETTELBERT 2 december 1965 
 
IX.1  PIETER TJEERD DE BOER, geb. LETTELBERT 10 april 1960, zoon van RIENK  
  GEERT DE BOER en JANTJE GEESKE CAZEMIER, tr. BEUNINGEN 14 oktober 1993,  
  Elizabeth Maria Fey, geb. 30 januari 1965 
  kinderen: 
  1. MARIA VERA DE BOER, geb. BEUNINGEN 15 oktober 1994 
 
VII.2  GEESKE ETTJE CAZEMIER, geb. LETTELBERT 30 november 1893, overl.  
  WIERINGERWERF 21 mei 1973, dochter van HEDDE LUKAS CAZEMIER en PIETERKE  
  HOITING, tr. RENTJE HOEKSEMA, geb. 8 december 1895 SAUWERD, overl. 18  
  april 1967 ALKMAAR 
  kinderen: 
  1. WILLEM RENGEMIER HOEKSEMA, volgt VIII.3 
  2. HEDDE LUCAS HOEKSEMA, volgt VIII.4 
 
VIII.3  WILLEM RENGEMIER HOEKSEMA, geb. USQUERT 25 april 1921, overl.  
  00-09-1999, zoon van RENTJE HOEKSEMA en GEESKE ETTJE CAZEMIER, tr. XXXXXX,  
  PETERDINA DEKENS, 1947, geb. 24 juni 1924 TEN BOER, overl. 00-05-2000 
  kinderen: 
  1. MARTJE SEIKELINA HOEKSEMA, geb. MIDDENMEER 8 november 1948 
 
VIII.4  HEDDE LUCAS HOEKSEMA, geb. USQUERT 27 april 1925, overl. CANADA 26  
  januari 1990, zoon van RENTJE HOEKSEMA en GEESKE ETTJE CAZEMIER, tr.  
  Middenmeer 18 oktober 1951,, geemigreerd maart 1954 naar Canada  
  LUITGERDINA DEKENS, geb. 22 december 1930 TEN BOER 
  kinderen: 
  1. MARJA Seikelina HOEKSEMA, geb. Middenmeer 3 juli 1953 
  2. RENTJE HEDDE HOEKSEMA, geb. GUELPH (CANADA) 3 oktober 1957 
 
VII.3  LUKAS JAN CAZEMIER, geb. LETTELBERT 8 augustus 1894, overl. LETTELBERT  
  24 april 1963, zoon van HEDDE LUKAS CAZEMIER en PIETERKE HOITING, tr.(1)  
  LETTELBERT 20 november 1942, GEERTJE OUDMAN, geb. 29 september 1906  
  LUTJEGAST, overl. 8 augustus 1981 HASSELT, tr.(2) kollum 6 mei 1926,  
  TRIJNTJE DOUMA, geb. 31 augustus 1889 augsbuurt, overl. 27 maart 1929  
  LETTELBERT, dochter van FOPKE DOUMA en GRIETJE PEL 
  kinderen uit huwelijk(1): 
  1. DOETJE ELSKE CAZEMIER, volgt VIII.5 
  2. PIETERKE GEESKE CAZEMIER, volgt VIII.6 
  kinderen uit huwelijk(2): 
  3. levenloos kindje, geb. LETTELBERT 9 februari 1927 
  4. GRIETJE ANNA CAZEMIER, volgt VIII.7 
  5. levenloos kindje, geb. LETTELBERT 27 maart 1929 
 
VIII.5  DOETJE ELSKE CAZEMIER, geb. LETTELBERT 29 mei 1944, dochter van LUKAS  
  JAN CAZEMIER en GEERTJE OUDMAN, tr. HARM BERGMAN, geb. 21 oktober 1944  
  ZWOLLEKERSPEL 
  kinderen: 
  1. HARM MARTIN BERGMAN, volgt IX.2 
  2. LUCAS JAN BERGMAN, geb. ZWOLLE 10 januari 1973 
  3. GEERT JAN DIRK BERGMAN, geb. HASSELT 3 november 1976 
  4. ANNA PETRA BERGMAN, geb. ZWOLLE 22 mei 1984 
 
IX.2  HARM MARTIN BERGMAN, tr. Sandra Sjerkje Aaltje Visscher, geb.  , doop  , 
  overl.  , dochter van Michiel Visscher en Ingenborn Adriana Johanna van  
  Soolingen 
  kinderen: 
  1. Colin Martijn Bergman 
 
VIII.6  PIETERKE GEESKE CAZEMIER, geb. LETTELBERT 17 november 1947, TIME 15:00, 
  dochter van LUKAS JAN CAZEMIER en GEERTJE OUDMAN, tr. JOHAN OTTENHOF, geb.  
  9 februari 1944 AMSTERDAM 
  kinderen: 
  1. INGRID PETRA OTTENHOF, geb. HAARLEM 11 januari 1982, TIME 06:37 
 
VIII.7  GRIETJE ANNA CAZEMIER, geb. LETTELBERT 14 april 1928, dochter van  
  LUKAS JAN CAZEMIER en TRIJNTJE DOUMA, tr. DERK KWANT, geb. 30 mei 1931  
  WOLTERSUM, zoon van KORNELIS WIEGER KWANT en HINDRIKJE RITSEMA 
  kinderen: 
  1. KORNELIS WICHER KWANT, volgt IX.3 
  2. TRIJNTJE GEERTJE KWANT, geb. LETTELBERT 25 december 1957, tr. KLAAS VAN  
     DER VEEN, geb. 27 juni 1956 GRONINGEN 
  3. LUKAS JAN KWANT, geb. LETTELBERT 26 september 1959 
  4. HENDRIK ELTJE KWANT, volgt IX.4 
 
IX.3  KORNELIS WICHER KWANT, geb. LETTELBERT 11 februari 1956, zoon van DERK  
  KWANT en GRIETJE ANNA CAZEMIER, tr. UTRECHT 25 augustus 1988, GERRITJE ZOER, 
  geb. 13 september 1963 WIERDEN, dochter van JAN ZOER en EVERTJE VOS 
  kinderen: 
  1. MARTIJN DERK KWANT, geb. UTRECHT 29 maart 1991, TIME 22:10 
  2. RUBEN JAN KWANT, geb. UTRECHT 19 mei 1993, TIME 14:02 
  3. DAVID KWANT, geb. Utrecht 5 december 1996, TIME 18:01 
  4. STEFAN KWANT, geb. Utrecht 5 december 1996, TIME 18:15 
 
IX.4  HENDRIK ELTJE KWANT, geb. LETTELBERT, militair    : AFGEKEURD OP OOR 10  
  juli 1961, TIME 06:00, zoon van DERK KWANT en GRIETJE ANNA CAZEMIER, tr.  
  NIJMEGEN 7 september 1989, JACOLIEN J. P. K. GORISSEN, geb. 2 september  
  1962 GOUDA 
  kinderen: 
  1. ANNA PLEUN KWANT, geb. ELST (GLD) 27 mei 1993, TIME 08:31 
  2. Ilja Kwant, geb. Barneveld 28 januari 1998 
 
VII.4  ETTJE CAZEMIER, geb. LETTELBERT 24 september 1895, overl. LAUWERZIJL 8  
  juni 1973, dochter van HEDDE LUKAS CAZEMIER en PIETERKE HOITING, tr. AREND  
  HOEKSEMA, geb. 28 oktober 1891 SAUWERD, overl. 29 december 1956 ZUIDHORN 
  kinderen: 
  1. MARTJE JANTINA HOEKSEMA, geb. SAUWERD 23 juni 1919, tr. KLAAS STOL, geb. 
     9 februari 1911 BAFLO, overl. 22 juli 1968 LAUWERZIJL 
  2. HEDDE LUCAS HOEKSEMA, volgt VIII.8 
 
VIII.8  HEDDE LUCAS HOEKSEMA, geb. USQUERT 17 augustus 1921, overl. CANADA 18  
  april 1988, zoon van AREND HOEKSEMA en ETTJE CAZEMIER, tr. GRONINGEN 30  
  april 1948, THEA MEINDERTSMA, geb. 3 maart 1925 GRONINGEN 
  kinderen: 
  1. ARIE HEDDE HOEKSEMA, geb. LETHBRIDGE 30 maart 1950 
  2. EDWARD THEODOOR HOEKSEMA, geb. LETHBRIDGE 23 januari 1953 
  3. STELLA ELLEN HOEKSEMA, geb. LETHBRIDGE 4 november 1954 
  4. WILLIAM RANDELL HOEKSEMA, geb. LETHBRIDGE 17 mei 1956 
  5. ETHEL MARTHA HOEKSEMA, geb. LETHBRIDGE 19 juli 1960 
  6. GLENN MICHAEL HOEKSEMA, geb. LETHBRIDGE 26 oktober 1961, overl. 18  
     maart 1984