Harm Wiegchers Kwant 
 
[Gevonden op Provinciaal archief Groningen: Ref: V116, 1850, Huw: acte19] 
 
Heden, 18e mei 1850 Burgelijke Stand te Slochteren, voor mij verschenen Harm Wiegchers Kwant, van beroep grutter, oud vier en dertig jaren, geboren te Noordbroek, wonende te Siddeburen, weduwnaar van Hindrikje Derks Bos, meerderjarig zoon van Wiegcher Harms Kwant en van Kornelske Kornelius, beide overleden, 
En 
Geertruida Derks Bos, beroep dienstmeid, oud zevenentwintig, geboren te Loppersum dochter van Derks Frederiks Bos, van beroep Smid en van Aaltje Roelfs Drend,  
Het huwelijk is afgekondigd,etc. 
 
Getuigen: 
Kornelis Wieghers Kwant, zonder beroep, oud acht en twintig jaren wonende te Siddeburen, broeder van de Echgenoot en Jan Wiebes Jansema, dagloner, Swager van de Echtgenoot et c. 
 
Ondertekend .. 
 
Bijlagen: 6 stukken: 
1. extract geboorteregister: Geboren Harm, 31 maart 1816, zoon van Harm Wiegcher Kwant en Korneliske Kornelius 
2. Geertruida, geboren 3 september 1822, dochter van Derk Frederiks Bos en Aaltje Roelfs Drend 
3. Overleden, 27 januari 1848, Hindrikje Derks Bos, oud negen en twintig jarren, beroep Winkelierster 
4. Verklaring van de Notaris te Loppersum, van geen bezwaar tegen voltrekking van het huwelijk van Geertruida, zonder beroep, met Harm Wiegchers Kwant, Grutter en Koopman te Siddeburen.  
5. Bericht van Willem III: 
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der NL, etc. Op het aan Ons ingediend request van Harm Wijchers of Wiegchers Kwant, weduwnaar van Hendrikje Derks Bos, grutter en Winkelier te Siddeburen, prov. Groningen, houdende verzoek om, met dispensatie van art. 88 bis, van het BW, een huwelijk te mogen aangaan met Geertruida Derks Bos, zuster zijner overleden vouw. Gezien de berigten, hebben goedgevonden het aangaan van het huwelijk te vergunnen, 11 april 1850, kosten: fl 4.75 
1. Nationale Militie: Harm Wiegchers Kwant, geb. te Noordbroek, 31 maart 1816, boerenknecht, lotnummer 54, hetwelk hem tot geen dienst heeft verpligt. 
- Signalement: aangezigt: Ovaal, voorhoofd: rond, Oogen: blaauw, neus: Spits, mond Klein, Kin: rond, haar: donkerbruin