PersonenHieronder worden enkele personen genoemd die een rol van betekenis hebben gespeeld in de 17e eeuw.

Jan Evertsen
Pieter Floritz
Jan van Galen
Piet Heyn
Jacob van Wassenaer van Obdam
Michiel de Ruyter
Cornelis Tromp
Maarten Tromp
Witte de With
Cornelis de Witt
Johan de Witt
Jan Evertsen

1600 - 1666


Luitenant-admiraal van Zeeland. Vocht o.a. samen met Tromp in de slag bij Duins.

Slag bij Duins 21 oktober 1639. Links het schip van Jan Evertsen in gevecht met de admiraal van Portugal. Rechts Tromps vlaggeschip de 'Aemilia'.Terug naar top van pagina

Pieter Floritz

1618 - 1658


Vice-admiraal van de admiraliteit van het Noorderkwartier. Hij onderscheidde zich in diverse zeeslagen van de Eerste Engelse Oorlog, eerst als schout-bij-nacht, sinds 1653 als vice-admiraal.Terug naar top van pagina

Jan van Galen

1604 - 1654


Tijdens de Eerste Engelse Oorlog, in maart 1653, versloeg Jan van Galen met een eskader van 14 schepen de Engelsen bij Livorno. Hij stierf enige tijd later aan de verwondingen die hij hierbij had opgelopen.  


Slag bij Livorno.Terug naar top van pagina

Pieter Pietersz. Heyn

1577 - 1629


Piet Heyn veroverde in 1624 in dienst van de Westindische Companie San Salvador in BraziliŽ. Veroverde in 1628 de Spaanse Zilvervloot in de baai van Matanzas bij Cuba. In 1629 werd hij luitenant-admiraal van Holland en sneuvelde korte tijd daarna in een gevecht met de Duinkerker kapers.Terug naar top van pagina

Jacob, baron van Wassenaer van Obdam

1610 - 1665


Luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. De landmachtofficier Jacob van Wassenaer van Obdam werd na de dood van Maarten Tromp benoemd tot opperbevelhebber van de vloot. Hij was echter niet bijzonder goed tot zijn taak opgewassen. Van Obdam sneuvelde in de slag bij Lowesoft.Terug naar top van pagina

Michiel Adriaensz de Ruyter

1607 - 1676


Michiel de Ruyter begon zijn loopbaan bij de koopvaardij alwaar hij zich wist op te werken tot kapitein-eigenaar van een zeeschip. Deed in 1641 dienst als tijdelijk schout-bij-nacht bij een expeditie naar Portugal en trad in 1652 definitief in 's lands zeedienst. In 1654 werd hij vice-admiraal en in 1665 werd hij bevorderd tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Na de dood van Jacob van Obdam werd hij belast met het opperbevel over de oorlogsvloot.
Na zijn verrichtingen in de Derde Engelse Oorlog, waarbij hij het land wist te behoeden voor een invasie vanuit zee, schreef Gerard Brand het volgende gedicht:
 
Aanschou den Heldt, der Staaten rechterhandt,
Den redder van 't vervallen Vaderlandt,
Die in een jaar twee groote Koninkryken
Tot driemaal toe, de trotse vlagh deed stryken,
Het roer der vloot, den arm daar Godt door strÍe.
Door hem herleef de vryheit en de vrÍe.Terug naar top van pagina

Cornelis Tromp

1629 - 1691


Luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Zoon van Maarten Tromp. Hij viel in de strijd vooral op door onstuimige moed. Werd na een conflict met De Ruyter (en omdat hij een vurige Oranje-aanhanger was) door de Staten-Generaal ontslagen. Na bemiddeling door de prins van Oranje verzoenden de twee vlootvoogden zich met elkaar.Terug naar top van pagina

Maarten Harpertsz Tromp

1598 - 1653


Tromp maakte als jongen van negen jaar op het schip van zijn vader de slag bij Gibraltar mee. In 1624 werd hij kapitein onder de admiraliteit van de Maze. Aanvaarde in 1637 het opperbevel van de zeemacht als luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland. Zijn overwinning bij Duins in 1639 op de tweede Spaanse Armada was een der belangrijkste wapenfeiten uit de zeegeschiedenis. Tromp was een bekwaam tacticus en organisator en hij was geliefd bij degenen die onder hem dienden.Terug naar top van pagina

Witte Cornelisz de With

1599 - 1658


Admiraal Witte de With vocht mee in alle grote zeeslagen van de Eerste Engelse Oorlog. Hij sneuvelde in de slag in de Sont.Terug naar top van pagina

Cornelis de Witt

1623 - 1672


Broer van Johan de Witt. Leidde als gedeputeerde van de Staten-Generaal samen met De Ruyter de tocht naar Chatham in juni 1667. Hij werd op 20 augustus 1672 samen met zijn broer vermoord tijdens een volksopstootje.Terug naar top van pagina

Johan de Witt

1625 - 1672


Raadpensionaris van Holland, Zeeland en West-Friesland. Hij had vanaf 1653 de leiding over de Nederlandse buitenlandse politiek. De wederzijdse achting en vriendschap tussen Johan de Witt en Michiel de Ruyter was een der belangrijkste faktoren die ervoor zorgden dat de vloot werd geÔnspecteerd en verbeterd. Na de overval op Texel (19 augustus 1666) door Robert Holmes ontwikkelde Johan de Witt het plan om de Engelse kust aan te vallen. Deze tocht naar Chatham werd onder De Ruyter en Cornelis de Witt met groot succes uitgevoerd. Dit leidde ertoe dat de Tweede Engelse oorlog werd beŽindigd.Terug naar top van pagina