Doel Instellingen Opgeslagen rapport Afdrukken Tijdelijke bestanden en branden CD/DVD fouten- en wensenlijst Versielog
Even geduld a.u.b. de informatie wordt geladen...

Doel:

Het doel is om in één rapport verschillende tekst- en grafische rapporten te maken van IK (de persoon in het hoofdvenster van Aldfaer) en zijn of haar familie.
Optioneel kan gekozen worden om van elke persoon van het voorgeslacht van de proband een rapport te maken. Daarbij geldt wel een in te stellen begrenzing van 1-5; 1-6; ..t/m 1-10 generaties
Het rapport wordt geopend met een overzicht welke rapporten beschikbaar zijn.
Na de keuze van het soort rapport krijgt u een overzicht van het tekstrapport met een tab grafisch en tab tekst
Hiermee kunt u schakelen tussen grafisch- en tekstrapport

Tab Tekst

In het tekst overzicht kunt u een keuze maken door op het icoon te klikken van de persoon in het overzicht. U krijgt dan het tekstrapport van deze persoon. Vervolgens kunt u via de keuzes Bronnen, Feiten en Belangrijke gebeurtenissen raadplegen welke in een apart venster worden geopend, door het venster te sluiten keert u weer terug naar de voorgaande pagina waar u de mogelijkheid heeft om naar Overzicht of Andere rapporten te gaan.
Standaard wordt in de bovenkant van het tekstrapport een rij met kleine afbeeldingen van personen die tot de familie behoren afgebeeld, door op de afbeelding te klikken gaat u naar het tekstrapport van deze persoon, ook kunt u via de hyperlinks in de tekst verder of terug naar een familie lid.
Via Aanpassen (+ bewaren/gebruiken) kunt u deze kleine afbeeldingen uitschakelen, waardoor het aantal gebruikte bytes voor het rapport veel minder wordt. Dit is vooral zinvol als het betreffende rapport een groot aantal familieleden bevat.

Tab Grafisch

U krijgt nu het grafische overzicht te zien; bij meer dan 4 blokken wordt verwezen naar een volgend blad.
Als u de muisaanwijzer op een blok plaatst dan wordt een uitgebreide informatie getoond en met een tweede klik met de muisaanwijzer wordt dit extra blok vastgezet, via de hyperlinks is het tekstrapport van deze persoon beschikbaar.

Tab Home

Deze tab is er voor om terug te keren naar de start pagina van het rapport.
Terug naar de vorige pagina zal met de navigatie toetsen van de browser moeten gebeuren

Rapporten

De volgende rapporten zullen worden gemaakt:
Bij man een Genealogie, bij onbekend geslacht en vrouw is Genealogie niet mogelijk
Matrilineaire, Stamreeks, Parenteel, Kwartierstaat, Persoonskaart en 'Neven en Nichten'

De uitvoertaal is standaard Nederlands, optioneel Engels, Frans, Duits, Fries of Noors en na keuze wordt deze bewaard.

Instellingen:

Het rapport maakt gebruik van de volgende vaste instellingen:
 • Lettertype en lettergrootte
 • Kleuren
 • Afmeting van gekoppeld materiaal

Het rapport biedt de gebruiker de keuzemogelijkheid zoals onderstaand is afgebeeld.
Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand instelling_ikenmijnfamile.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "Gebruik (+bewaarde instellingen)".


Indien de keuze is gemaakt in meerdere sessies wordt onderstaande keuze mogelijkheid u aangeboden:Indien de keuze is gemaakt in meerdere sessies en het einde van de sessie is bereikt en een nieuwe sessie zal worden gestart wordt onderstaande keuze getoond:


Online Help... (toon help en beëindig dit sjabloon)

Met deze keuze krijgt u de online help aangeboden, nadat u de help heeft afgesloten keert u terug naar 'Ik en mijn familie'

Gebruik (+ bewaarde instellingen)

Bij deze keuze wordt het rapport uitgevoerd met de instellingen welke eerder zijn vastgelegd.

Aanpassen (+ bewaren/gebruiken)

Bij de keuze Aanpassen (+ bewaren/gebruiken) krijgt u het nevenstaande menu aangeboden.
Indien u geen veranderingen wilt klik op OK of druk op 'Enter', het rapport zal worden uitgevoerd. Als u een veranderingen wilt, vink dan het betreffende item aan en hierna klik op OK of druk op 'Enter'
Bij de items 'Verander kwartierstaat, stamreeks, genealogie, parenteel en Matrilineare reeks iconen op één rij tonen wordt geen vervolg dialoog aangeboden, de keuze wordt direct omgekeerd van 'Ja' naar 'Nee' of van 'Nee' naar 'Ja'
Alleen bij overige items worden vervolg dialogen aangeboden.

Indien u bezig bent met een rapportage in meerdere sessies krijgt u na de keuze Aanpassen (+ bewaren/gebruiken) onderstaande informatie aangeboden

Verander submap van standaard map Rapportuitvoer, is nu ikenmijnfamilie\


Het pad waar Aldfaer de output van rapporten opslaat is te vinden onder (Ctrl+I)
Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer".
Wanneer het wenselijk is kan de submap van de standaard map Rapportuitvoer gewijzigd worden, door de bestaande naam in bovenstaand dialoog te veranderen.

Verander taal van rapportuitvoer, is nu Nederlands


Maak uw keuze voor de rapportuitvoer taal en het rapport wordt in de gekozen taal uitgevoerd.

Verander generatie, is nu alleen proband


Maak uw keuze welke generaties van het voorgeslacht van de proband u in de rapportage wilt opnemen.

Verander rapport in meerdere sessies uitvoeren, is nu Nee

De reden dat deze keuze kan worden gemaakt is de volgende:
Bij generaties boven de 7 kunnen veel personen voorkomen waarvan een rapport van gemaakt moet worden.
Hierbij kan het voorkomen dat er onvoldoende geheugen beschikbaar komt om dit in één sessie te verwerken.
U zult daarom zelf moeten vast stellen waar dit nodig is en hoeveel personen dan in een sessie moeten worden aangemaakt.
Bij de keuze 1 t/m 9 en 1 t/m 10 generaties is het aan te bevelen om voor 1 persoon per sessie te kiezen


Na de keuze Ja kunt u het aantal personen opgeven die per sessie worden aangemaakt
Bij keuze Nee wordt de rapportage in één keer uitgevoerd.
Opmerking: Indien er minder personen zijn dan u hier hebt opgegeven dan zal het rapport in één sessie worden uitgevoerd.

Geeft het aantal personen per sessie


U geeft hier het aantal personen op die per sessie zullen worden aangemaakt.
De vervolg rapportage wordt in een tussen rapport getoondOpmerking:
  Mocht u indien u voor 1 persoon per sessie hebben gekozen en geen vervolg scherm krijgen zoals hier boven is aangegeven maar een scherm waarbij de groene balk in zijn geheel is gepresenteerd en de knop OK zichtbaar is, klik dan op OK om terug tekeren naar het rapport.
 • Sluit daarna Alfaer op de gebruikelijke manier
 • Indien sluiten niet lukken dan dient u CTRL+ALT+DELETE in te drukken, in het vervolg venster kiest u voor Taakbeheer
  Vervogens selecteert u Aldfaer - Gratis stamboomprogramma (32 bits) en klik op beeindigen, hierna verlaat u het venster van Taakbeheer door in de rechter bovenhoek op X te klikken
U dient nu weer op de gebruikerlijke manier naar ik en mijn familie te gaan voor het vervolg van de sessie

Herstellen(+ bewaren/gebruiken)

keuze "Nee" Geen veranderingen
keuze "Ja" de submap van standaard rapportuitvoer wordt ikenmijnfamilie

Opgeslagen rapport:

Alle gegevens die behoren bij de rapportage worden opgeslagen in de submap "ikenmijnfamilie" van de standaardmap rapportuitvoer van de gebruiker. Zie Instellingen voor wijziging van deze submap.
De rapportuitvoer bestaat uit de volgende submappen en bestanden:
submap inkenmijnfamilie\ met daarin autorun.bat en autorun.inf zorgen ervoor dat indien een cd/dvd wordt gemaakt deze automatisch wordt gestart zodra deze in de cd/dvd speler wortd geplaatst, leesmij.html, index.html en start.html submap inkenmijnfamilie\images\ met daarin alle afbeeldingen die gebruikt worden voor vormgeving
submap inkenmijnfamilie\css\ reeks.css en stam.css
submap inkenmijnfamilie\scrips\ jquery.min.js en stamreeks.js
submap inkenmijnfamilie\rapport(kwartiernummer)\ voor alle html bestanden die beginnen met sr_, kw_, gl_, pt_, pk_ gevolgd door internummer van persoon + .html
indexgenealogiegrafisch.html, indexgenealogieTekst.html, indexparenteelgrafisch.html, indexparenteelTekst.html, indexstamreeksgrafisch.html, indexstamreeksTekst.html, indexmatrilineairereeksgrafisch.html, indexmatrilineairereeksTekst.html, indexkwartierstaatgrafisch.html, indexkwartierstaatTekst.html
index.html waarmee de rapportage gestart wordt van de desbetreffende persoon met kwartiernummer dat overeen komt met rapport(kwartiernummer).
submap inkenmijnfamilie\afbeeldingen\ alle gekoppelde afbeeldingen
Ompmerking:
De tijdelijke bestanden om de gekoppelde afbeeldingen die nodig zijn om deze bestanden in de afbeeldingen map onder te brengen worden niet benoemd. Deze kunt u namelijk met het verwijder_tijdelijk_materiaal.bat verwijderen.
submap inkenmijnfamilie\bronnen\internummer van persoon + .html
submap inkenmijnfamilie\feiten\internummer van persoon + .html
submap inkenmijnfamilie\gebeurtenissen\internummer van persoon + .html
submap inkenmijnfamilie\meergeneraties\ meergeneraties(6 t/10 ) + html
help_ik_en_mijn_familie.html
het bestand dat aangeroepen wordt als u de "Help" in het dialoog kiest wordt opgeslagen in de submap "Bonushelp" van de standaardmap rapportuitvoer van de gebruiker. Zie Instellingen voor wijziging van deze submap.

Afdrukken:

Om een afdruk te maken van de rapportage dient u op het symbool [printer] te klikken.
Voor grafische rapporten wordt de pagina afgedrukt die op het scherm staat, van de tekst rapporten die op het scherm staan worden alle pagina's geprint.
U komt in een vervolgvenster en hier kunt u de gewenste printer selecteren en de voorkeurinstellingen opgeven.
De voorkeurinstellingen zijn:
Afdrukrichting: Staand
Documentoptie: 1 pagina per vel
Papier formaat: A4

Tijdelijke bestanden:

Het sjabloon 'Ik en mijn familie' is zo ontworpen dat er een submap afbeeldingen is gemaakt, in deze map zijn alle gekoppelde bestanden geplaatst. Aldfaer plaatst een gekoppelde bestand altijd in de submap waarin het html bestand met het gekoppeld materiaal voorkomt. Dit betekent dat indien de optie alleen proband is toegepast dat er al twee mappen zijn met dezelfde gekoppelde bestanden. Wordt echter optie 'is voorgeslacht proband' toegepast (max. 10 generaties) vele submappen zijn waarin dezelfde bestanden in voorkomen. Dit zijn nu tijdelijke bestanden geworden. Voordat u de CD/DVD gaat branden of de gegevens naar uw website gaan uploaden of naar een ander medium, dient u eerst nog het volgende uit te voeren: Ga met de 'Windows Verkenner' naar de submap ikenmijnfamilie zie 'Toelichting' en voer daar het batch bestand 'verwijder_tijdelijk_materiaal.bat' uit. Hiermee worden de tijdelijke bestanden welke door Aldfaer zijn aangemaakt gewist. Hierna mag u ook 'verwijder_tijdelijk_materiaal.bat' verwijderen. Dit kan bij veel foto materiaal heel veel schijfruimte schelen.

Branden CD/DVD:

Via het brandprogramma dien je alle bestanden welke in de map "ikenmijnfamilie" zie 'Toelichting' en submappen staan over te brengen naar de te branden CD/DVD.
Denk er aan dat je niet de map "ikenmijnfamilie" zie 'Toelichting' aan maakt op de te branden CD/DVD, alle bestanden en submappen komen in de hoofdmap van de te branden CD.
Wanneer de te branden CD/DVDzich in drive F bevindt, dan zullen alle bestanden en submappen van "ikenmijnfamilie" zie 'Toelichting' in F te vinden zijn.

Mappen structuur PC.Mappenstructuur CD/DVD.
Aldfaer opgegeven pad bij:
("Instelingen" "Bestanden"
"Standaard map voor Rapportuitvoer") submap
 
ikenmijnfamilieF:\
ikenmijnfamilie\cssF:\css
ikenmijnfamilie\imagesF:\images
ikenmijnfamilie\rapportF:\rapport
maakaldfaercd\scriptsF:\scripts

Indien u over Windows XP beschikt kunt u een CD branden op de volgende manier.
Ga eerst na of de instellingen juist staan.
Station klaarmaken voor schrijven in Windows XP, zonder dat u een brandprogramma nodig heeft.
Plaats een CD/DVD-R in het CD/DVD-rom station.
Selecteer station en klik op rechtermuisknop.
Kies Eigenschappen.
tab "Opnemen" en plaats vink voor "Op dit station mogen opnamens op CD worden gemaakt".
Klik op "Toepassen" en daarna "OK".

Ga naar de map 'maakaldfaercd' zie 'Toelichting' en selecteer daar alle bestanden en de submappen.
Sleep dit in zijn geheel naar het CD-rom station.
De bestanden en submap worden nu gekopieerd naar het CD-rom station, als het kopieren klaar is.
Selecteer Cd-rom station.
Klik op rechtermuistoets.
Selecteer "Deze bestanden op Cd zetten".
U krijgt nu de Wizard CD-branden aangeboden.
Geef nu de naam op voor het label van de CD b.v. kaartenbak.
Kies volgende en de CD zal worden gebrand.

Toelichting:

Dit is de submap van het in Aldfaer opgegeven pad bij ("Menu "Extra" "Instellingen (Ctrl+I)" "Bestanden" "Standaard mappen - Rapportuitvoer").
Indien deze gewijzigd is bij de keuze "Verander submap van standaard map Rapportuitvoer", dan dient u hier de wijziging aan te houden.

Opmerking:

Indien het automatisch starten van de CD/DVD niet lukt lees dan de leesmij.html

Wensen- en foutenlijst:

Nr Versie Datum Omschrijving
      Wensen.
1 1.4 22/02/2017 Geen wensen

 

Nr Versie Datum Omschrijving
      Fouten
1 1.4 22/02/2017 Geen fouten

Versielog

Versie Datum Omschrijving
1.4 22-02-2017
 1. - Wijziging in de manier van opslaan van bronnen, feiten en Gebeurtenissen waardoor de rapport uitvoer tot de helft is terug gebracht dan in versie 1.3 en de rapportuitvoer is eerder gereed
 2. - Bij de Aldfaer instellingen Grafisch Kwartierstaat en Nageslacht Generatie per pagina meer dan 12 werd een foutmelding gegeven, dit is nu hersteld
 3. + Zekerheid is nu vertaalbaar waarbij niet de tekst die door de gebruiker wordt vermeld maar de tekst welke in het puldown menu wordt verkregen met uitzondering Zeker, die wordt nooit vermeld
1.3 23-01-2017
 1. - De openingspagina worden niet alle teksten en figuren binnen de daarvoor bedoelde vakken getoond indien men gebruik maakt van de Ctrl+muisscrollwiel om alle te vergroten dan wel te verkleinen
 2. - Ten behoeve van de Franse taal vertaling toegevoegd 'bij geregistreerd partnerschap'
 3. + Nieuwe optie toegevoegd om van elke persoon proband en zijn voorgeslacht een rapport te maken, met dank voor het testen van deze optie door Frank Klerkx
 4. + De vaste instellingen voor de Grafische rapporten ten behoeve van breedte van blokje en aantal generaties op pagina zijn nu instelbaar gemaakt via de instellingen van Aldfaer
 5. + Wanneer Herstellen is gekozen wordt nadat de keuze is gemaakt het begin keuze menu opnieuw aangeboden voordat het rapport wordt uitgevoerd
1.2 24-04-2016
 1. Controle op invul gevens voor de submapnaam Rapportuitvoer verbeterd
 2. VERSIE_EIS verwijdert heeft in het sjabloon geen functie omdat de invoegtoepassing 'Bonus rapporten' dit al heeft onderzocht.
 3. Door een vergissing in de vorige update zijn nu de Duitse teksten verwijderd uit de startpagina van de uitvoer en tevens zijn in het rapport de _Txt_ items hersteld.
 4. Rapportuitvoer is in verschillende talen mogelijk, met dank aan Jean voor zijn hulp bij de vertaling voor de Franse taal.
1.1 17-01-2015 Met dank aan Victor Vanhouche voor zijn aangereikte opmerkingen en test werkzaamheden.
- Index.html naam gewijzigd in start.html, ikenmijnfamilie.ico toegevoegd t.b.v. icon voor DVD/CD.
- Aan Dialoog toegevoegd bij veranderen de mogelijkheid om voor ieder rapport afzonderlijk aan te geven of de iconen rij wel dan niet moet worden getoond.
. - Fout opgelost voor kwartierherhaling waarbij nu alle kwartierherhalingen de juiste verwijzing hebben.
- Aparte map gemaakt voor het automatisch opstarten voor cd\dvd mogelijk te maken, tevens een leesmij.html bestand voor uitleg hoe op te starten als dat niet lukt bij voorbeeld USB-stick.
- Indien man als proband wordt nu ook een Matrilineairereeks gemaakt.
- Onderschrift bij foto's indien in Aldfaer geen eigentekst wordt ingevuld, wordt hiervoor de bestandsnaam van de afbeelding voor gebruikt, doordat gebruikt kan worden om geen spaties in de bestandsnaam te gebruiken, kan deze naam erg lang worden zodat deze breder wordt als de afbeelding.
Het gevolg is dat de afbeeldingen buiten het gebied worden geprint. Om dit te voorkomen wordt de onderscores in bestandsnaam vervangen door spaties voordat deze wordt gebruikt als onderschrift bij de foto's.
- Rapport wordt nu ook indien generatie beperking in Aldfaer is ingesteld zonder foutmelding in het detailscherm uitgevoerd, (in Stamreeks en Matrilineaire reeks werd niet naar deze instelling gekeken.
- In het detailscherm wordt nu ook de Generatie beperking getoond voor tekst rapporten, tevens is er een scheiding aangebracht tussen de instellingen voor tekstrapporten en de grafische rapporten.
- Toegevoegd Neven en Nichten bij keuze Persoonskaart.
- Indien in Aldfaer voor 'subnummering' en 'van verleden naar heden' is gekozen, zal nu bij 'Matrilineaire reeks' de juiste personen gepresenteerd worden middels de iconen, bij stamreeks wordt de juiste subnummering getoond.
- Neven en nichten, Bronnen, Feiten en Belangrijke gebeurtenissen worden in een apart venster gepresenteerd.
Dit heeft het voordeel dat er minder bestanden worden aangemaakt, waardoor de gebruikte bytes voor het rapport ook veel minder is geworden.
1.0 23-04-2014 Dit sjabloon is gemaakt door Meije van Slageren