VIA FYSIEK
-home
-introductie
-weerbaarheidtrainingen
-trainers
-contact
-links
-introductie

Chi Neng Qigong

Op de avond van volle maan zullen we net als vele beoefenaars over de hele wereld een gezamenlijke Qi Gong beoefening doen. Je hoeft geen ervaring te hebben om mee te doen en er zijn geen kosten aan verbonden, graag van tevoren opgeven

Aanvang:20.30 uur, adres: Joke Smitstraat 54, Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-indianenscouts
-lessen
-rooster
lichaamsbewustzijn en natuurbeleving
-nieuws
-Zhineng op Youtube
-Interview met Dr. Pang Min

Chi Neng Qi Gong is een medische vorm van Qi Gong. Door dit te gaan beoefenen kies je daadwerkelijk voor verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid. Je wacht niet met aan jezelf werken totdat je klachten krijgt, maar je zorgt dat je gezondheid op een hoog niveau blijft door jezelf regelmatig een Qi-behandeling te geven.

Qi Gong is een Chinese bewegingsleer, waarbij Qi staat voor het Chinese concept van energie. Vanuit de Chinese zienswijze is alles opgebouwd uit Qi en kan Qi zich vormen tot materie en weer energie worden.  Ook de acupunctuur komt uit deze zienswijze voort. Gong staat voor oefening of kunst. Je zou Qi Gong kunnen vertalen als het oefenen met Qi.  Vanuit Gong ontstaat Gong Fu of Kung Fu, het beheersen van een vaardigheid door veelvuldige oefening. Qi Gong kent verschillende stromingen, zowel vanuit de martial arts, als vanuit het confucianisme, taoïsme, boeddhisme en de traditioneel Chinese geneeskunde.
Er zijn vele spectaculaire voorbeelden van Chinese monniken en Qi Gong meesters die door Qi Gong allerlei voor ons onwaarschijnlijke kunsten vertonen.
Maar voor mij is wat er in het Huaxia Zhineng Qi Gong Centre in China gebeurde wel het meest aansprekende voorbeeld van wat er met Qi Gong mogelijk is.
Het Huaxia Zhineng centre was een medicijnloos ziekenhuis waar alleen met Zhineng Qigong gewerkt werd, het is van 1991 tot 2001 open geweest en er zijn in die tijd meer dan 300.000 patienten  (hier werden ze studenten genoemd) geweest. De patiënten waren veelal opgegeven door de westerse geneeskunde en de TCM. Na 2001 kreeg het centrum net als de Falun Gong problemen met de overheid en werd het gesloten. Er is op Youtube wat filmmateriaal te zien over het ziekenhuis en patienten die hier behandeld zijn, klik hiervoor op de link ''ZhiNeng op Youtube''.
Alle patiënten werden in dit ziekenhuis op westerse wijze volledig gediagnosticeerd en trainden dan voor een maand  zo'n 8 a 10 uur per dag waarna opnieuw werd gediagnosticeerd.
Hierna werden de resultaten in 4 categorieën geclassificeerd:

1. totale genezing: geen klachten meer en geen objectieve afwijkingen (ECG, rontgen, CAT-scan, ultrasound etc.)
2. bijzonder effectief: bijna klachtenvrij en minimale objectieve afwijkingen
3. Effectief: aanzienlijk merkbare verbeteringen, aanzienllijk minder klachten en aanzienlijk minder objectieve afwijkingen
4. ineffectief: geen verandering of juist verslechtering

In 1992 was 15.2% genezen, 36.7% byzonder effectief en 42.1% effectief.
In 1998 was 50.4% genezen, byzonder effectief en effectief waren samen 47.2 %, een effectiviteitspercentage van meer dan 95%!

 Dr. Pang Ming (geboren in sept. 1940) is de grondlegger van Zhineng Qigong. Sinds zijn zesde jaar beoefende hij Qigong, T’ai Chi en Martial Arts bij 19 grootmeesters. In 1958 studeerde hij af aan de Medische Universiteit van Beijing en ging hij werken als arts. Van 1958  tot 1962 studeerde hij Traditionele Chinese Medicijnkunde met als specialisatie acupunctuur. Hierna begon hij zijn diepgaande onderzoek in Qigong. Eerst studeerde hij Boedhistische Qigong, na 1964 intensiveerde hij zijn studie in de krijgskunsten. Hij heeft verschillende Daoïstische en Boedhistische teksten onderzocht en de link gelegd naar Zhineng Qigong met als basis zijn Westerse en Chinese medische achtergrond.

In de Verenigde Staten is Zhineng Qigong geïntroduceerd door master Luke Chan onder de naam Chi Lel Qigong.
In 1998 zijn Patricia van Walstijn en Roy Martina naar het Huaxia Zhineng Centre gereisd en hebben daarna Zhineng Qigong naar Europa gehaald onder de naam Chi Neng Qigong.
Het Chi Neng Centre Nederland  onder leiding van Patricia van Walstijn leidt in Nederland instructeurs op, waarborgt daarmee de kwaliteit en organiseert regelmatig masterclasses door Chinese leraren in Nederland en China.