Nakomelingen van Jan Hooreman Tak III b

De gebeurtenissen vonden plaats te Haarlem, tenzij anders vermeld.

IIIb. Jan Hooreman (zn. van II), ged.(gg) Heemstede 24-12-1809, schilder, overl. Heemstede 10-11-1859, tr.(bs)
     30-10-1839 Jansje Waverijn, geb./ged.(gg) 27-2/3-3-1811, dienstbode, overl. Heemstede 4-12-1859, dr.
     van Antonij Waverijn en Jansje van Huisen.
     Uit dit huwelijk 2 jong overleden kinderen en:
    1. Geertruy, geb. Haarlem 9-7-1840.
    2. Jan, geb. Haarlem 11-5-1842, volgt IVf
    3. Johanna Geertruida, geb. Heemstede 14-3-1848, volgt IVg
    4. Gezina, geb. Heemstede 30-9-1850, overl. Amsterdam 16-1-1877, ondertr./tr.(bs) A'dam 26-9/16-10-1872
      Johannes Daniel Schamhardt, geb. Amsterdam 5-5-1849, sigarenmaker, koopman, overl. A'dam 16-9-1883,
      zn. van Johannes Daniel Schamhardt, koopman, en Anna van der Velde.
    5. Hendrik, geb. Heemstede 19-3-1853, volgt IVh

IVf. Jan Hooreman (zn. van IIIb), geb. 11-5-1842, apotheekbediende, overl. Den Haag 18-3-1913, tr.(bs) Heemstede
     3-11-1869 Lucretta Christina Frederika Niffle, geb. 13-7-1843, dienstbode, overl. Den Haag 14-11-1932,
     begr. Den Haag Nw. Eikenduynen 18-11-1932, dr. van Theresia Christina Niffle.
     Uit dit huwelijk:
    1. Therese Christina, geb. Heemstede 10-8-1870, overl. A'dam 20-4-1968, begr. A'dam Begrpl. De Nieuwe
      Ooster 25-4-1968, tr.(bs) Goes 3-8-1922 Jacobus Domburg, geb. Haarlemmermeer 22-10-1863, koffiebrander, 
      overl. Amsterdam 2-1-1934, zn. van Andries Domburg en Johanna Huijs.  Weduwnaar van Catharina Smit
    2. Jansje, geb. Heemstede 15-12-1872, overl. Den Haag 25-9-1969.  Ongehuwd
    3. Lucretta Christina Frederika, geb. Beverwijk 27-11-1875, overl. Den Haag 17-5-1963, tr.(bs) Den Haag
      14-7-1899 Christiaan Johann Marie Louis van den Berg, geb. Meppel 16-10-1875, kok, hotelhouder,
        overl. Hilversum 22-11-1955, zn. van Adrianus Johannes David van den Berg en Lucia Carolina Kamps.
        Gescheiden Den Haag 7-9-1915
    4. Gerrit Hendrik, geb. Beverwijk 29-11-1877, volgt Vk
    5. Hendrik, geb. Beverwijk 23-12-1878, volgt Vl
     6. Johanna Geertruida, geb. Beverwijk 5-2-1881, overl. Hilversum 28-10-1961, begr. Hilversum Noorderbegr.pl.
      1-11-1961, tr.(bs) Den Haag 20-12-1901 Marius Brunet de Rochebrune, geb. Velsen 5-10-1871,
        hoofdbrandmeester, overl. Hilversum 9-4-1947, zn. van Willem Paul Jules Brunet de Rochebrune en
      Elisabeth Christine Frederique van den Heuvel.
    7. Elisabeth Christina, geb. Beverwijk 24-1-1884, verpleegster, overl. Den Haag 6-4-1970, tr. Wijnberg (Z-Afr) 
      1-2-1927 Niekolas Peroganakis, geb. Kreta 7-8-1896, overl. na 1927.
    8. Jan, geb. Den Haag 11-4-1886, volgt Vm

Vk.  Gerrit Hendrik Hooreman (zn. van IVf), geb. Beverwijk 29-11-1877, 1e klokkenmaker GEB, overl. Dordrecht
    28-6-1956, begr. Dordrecht Alg.Begr.pl. 2-7-1956, tr.(bs) Kampen 8-6-1905 Aaltje Leene, geb. Kampen 26-5-1880,
    overl. Dordrecht 1-2-1954, dr. van Gerrit Jan Leene, touwslager, en Margaretha Maria Rosenberg.
      Uit dit huwelijk 1 jong overleden zoon en:
    1. Jan, geb. Amsterdam 23-11-1905, rijksklerk, overl. Utrecht 15-9-1971, begr. Zeist Alg. Begr.pl. 20-9-1971,
      tr.(bs) Schoonrewoerd 9-9-1931 Johanna van Leeuwen, geb. Rotterdam 23-5-1903, overl. Zeist 23-7-1995,
      begr. Zeist Alg. Begr.pl. 27-7-1995, dr. van Willem van Leeuwen en Johanna Bieshaar.
    2. Margaretha Maria, geb. Amsterdam 17-6-1907, wijkverpleegster, overl. Dirksland 21-3-1990, begr.
      Dirksland Alg. Begr.pl. 26-3-1990. Ongehuwd
    3. Gerrit Hendrik, geb. Rotterdam 25-2-1909, volgt VIh
    4. Johannes Paulus, geb. Rotterdam 7-3-1911, volgt VIi
    5. Lucretta Christina Frederika, geb. Rotterdam 11-7-1913, onderwijzeres, tr.(1)(bs) 28-7-1943 Adriaan Mans,
      geb. Rotterdam ca. 1916, overl. Eindhoven 26-10-1944, zn. van Johannes Mans en Jannigje van der Wal.
      Lucretta verhuisd 14-5-1947 naar Londen, Engeland
      Lucretta Christina Frederika, tr.(2) voor 3-1950 J.L. Lewis.
    6. Alida, geb. Dordrecht 31-12-1915, kraamverzorgster, overl./begr. Amersfoort 1/6-12-1985, tr. Amersfoort
      27-10-1960 Wulfert Zevenboom, geb. Amersfoort 9-4-1907, overl. Amersfoort 6-7-1972, zn. van
      Gerrit Zevenboom en Janna Hendriksen.
    7. Johanna Geertruida, geb. Dordrecht 21-12-1919, onderwijzeres, overl. Middelharnis 4-12-2001.
        Ongehuwd

VIh. Gerrit Hendrik Hooreman (zn. van Vk), geb. Rotterdam 25-2-1909, horlogemaker, overl. A'dam 6-11-1971,
    begr. A'dam Begrfpl. De Nieuwe Ooster 10-11-1971, tr. Zeist 20-11-1941 Aaltje de Ru, geb. Zeist 30-6-1912,
    overl./begr. Zeist 23/28-10-1992, dr. van Govert de Ru en Cornelia Bravenboer.
     Uit dit huwelijk:
    1. Alida, geb. Zeist, tr.(1) Zeist 18-7-1963 G.M. Verheijden, tr.(2) 28-6-1984 Herman Kolk.
    2. Cornelia, geb. Zeist, tr.(1) 1966 Theo Hofman, tr.(2) 1991 Joop van de Vlis, geb. 1-2-1939, overl.
      25-2-1998.
    3. Anna Wilhelmina Christina, geb. Zeist, tr. Zeist 19-3-1971 Frans C. Godart.

VIi. Johannes Paulus Hooreman (zn. van Vk), geb. Rotterdam 7-3-1911, kantoorbediende, fabrikant, overl.
    Rotterdam 24-4-1984, ondertr./tr. Dordrecht 9-10/23-10-1940 Wilhelmina Dirkje Aarnoutse, geb. Dordrecht
    14-2-1918, overl. Rotterdam 29-11-1994, dr. van Wilhelmina Dirkje Aarnoutse.
    Zaterdag 7 November 1942, te 22.00 uur – Rapporteert de majoor H. den Boer, dat hij bekeurde terzake overtreding
     der verduisteringsvoorschriftenn betreffende woningen: J.P. Hooreman, geb. 7-3-1911, wonende Bethlehemplein 5rd.
     Maandag 28 October 1946, Bekeurd door agent J.M.F. Kuijten t/z 2 personen op een rijwiel vervoeren.
     Gescheiden Rotterdam 21-5-1963
     Uit dit huwelijk:
    1. Alida Emmy, geb. Dordrecht 30-8-1941, overl. Haarlemmermeer 22-3-2001, begr. Heemstede Alg.Begrpl.
      27-3-2001. Ongehuwd
    2. John, geb. Dordrecht, volgt VIIi
    3. Robert Henk, geb. Rotterdam.

VIIi. John Hooreman (zn. van VIi), geb. Dordrecht, tr. voor 1972 E. de Jonge.
     Uit dit huwelijk:
     1. Edward, geb. Klaaswaal.

Vl.  Hendrik Hooreman (zn. van IVf), geb. Beverwijk 23-12-1878, kleermaker, overl. Den Haag 17-6-1955,
    begr. Den Haag (Nieuw Eikenduynen) 22-6-1955, tr.(bs) Den Haag 7-3-1906 Hermina Hendrika
    van Leeuwen, geb. Den Haag 19-7-1873, overl. Den Haag 26-1-1945, dr. van Jan van Leeuwen en
    Hermina Hendrika Verbeek.
     Uit dit huwelijk:
    1. Bernard Johan, geb. Rotterdam, volgt VIj

VIj. Bernard Johan Hooreman (zn. van Vl), geb. Rotterdam, tr. Den Haag 14-8-1954 Rita Jeltina Torringa, dr.
    van Henri Francois Torringa en Titia Theodora Rodenburg.
     Hij werd geboren als B.J. Thiery, op 6-5-1932 veranderde zijn "ouders" zijn geslachtsnaam in die van Hooreman
     (bron:Staatscourant). Wrsl. geadopteerd.
     Uit dit huwelijk:
    1. Jeltine Francoise, geb. Den Haag.

Vm. Jan Hooreman (zn. van IVf), geb. Den Haag 11-4-1886, accountant, overl. Den Haag 17-12-1946, begr.
     Den Haag (Oud Eik en Duinen), tr.(bs) Den Haag 10-11-1916 Bastiana Adriana Hansen, geb. Den Haag
      29-9-1887, overl. Den Haag 2-3-1967, dr. van George Michel Hansen en Maartje Smit.
     Uit dit huwelijk geboren te Den Haag:
    1. Jan, geb. 26-8-1917, volgt VIk
    2. George Michel, geb. 28-8-1919, overl. Den Haag 23-2-1943, begr. Den Haag Oud Eik en Duinen.
    3. Lucrête Christine Fréderique, tr. Den Haag 28-4-1944 J.A. van Dop.
    4. Maarten, geb. 25-8-1927, overl. Den Haag 10-12-1944, begr. Den Haag Oud Eik en Duinen 13-12-1944.

VIk. Jan Hooreman (zn. van Vm), geb. Den Haag 26-8-1917, mijnwerker, beeldhouwer, overl. Den Haag 26-6-1984,
    tr.(1) Den Haag 12-2-1941 Jonkvrouwe Maria Emalia de Jonge, geb. Semarang(N.I.) 30-9-1904, overl.
    Apeldoorn 20-6-1979, dr. van Jkhr. Louis Gerard de Jonge en Jeanne Barendina Bosch. 
       Gescheiden Den Haag 23-11-1946
     Uit dit huwelijk:
    1. George Michel, geb. Den Haag, volgt VIIj

    Jan Hooreman, tr.(2) Den Haag 19-12-1956 Henriette Willer, geb. Djakarta (Ind.) 4-5-1917.

VIIj. George Michel Hooreman (zn. van VIk), geb. Den Haag, tr. 29-5-1963 Johanna Elisabeth Koornstra,
      geb. Monster. Geemigreerd naar Frankrijk
      Uit dit huwelijk:
     1. Ruth, geb. Den Haag.
     2. Anner, geb. Den Haag.
     3. Manja, geb. Hellevoetsluis.

IVg. Johanna Geertruida Hooreman (dr. van IIIb), geb. Heemstede 14-3-1848, overl. Amsterdam 22-7-1889.
     Kind:
    1. Anthonie, geb. Haarlem 14-6-1873, overl. Haarlem 9-8-1873.

    Johanna Geertruida, ondertr./tr.(bs) Amsterdam 2-8/16-8-1876 Martinus Kamphuijzen, geb. Amsterdam
     23-1-1839, werkman, overl. tussen 7-1889 en 1914, zn. van Hendrik Kamphuijzen en Juliana Elisabeth Soonle.

IVh. Hendrik Hooreman (zn. van IIIb), geb. Heemstede 19-3-1853, blekersknecht, arbeider, depothouder(1922),
    overl. Heemstede 18-10-1925, tr.(bs) Bloemendaal 10-5-1882 Alida Daans, geb. Bloemendaal 4-5-1853,
     overl. Heemstede 9-10-1924, dr. van Jan Daans en Cornelia Swart.
      Weduwe van Leendert van der Hoorn
     Uit dit huwelijk 3 jong overleden kinderen en:
    1. Willem Hendrik, geb. Heemstede 14-11-1884, volgt Vn
    2. Hendrik Andreas, geb. Heemstede 7-9-1888, volgt Vo
    3. Johannes, geb. Heemstede 23-6-1892, volgt Vp
    4. Cornelis Martinus, geb. Heemstede 7-2-1895, volgt Vq

Vn. Willem Hendrik Hooreman (zn. van IVh), geb. Heemstede 14-11-1884, bloemistknecht, werkman, overl.
    29-12-1963, tr.(bs) Heemstede 4-10-1911 Margaretha Apolonia Wullems, geb. Heemstede 10-12-1890,
     overl. 21-8-1949, dr. van Jan Matthijs Wullems, wagenknecht, en Anna Maria Voorderhaake.
     Uit dit huwelijk:
    1. Anna Maria Margaretha, geb. Heemstede 26-4-1923, overl. 15-5-2001, gecr. Driehuis 22-5-2001,
      tr. Heemstede 19-10-1944 Frederikus Johannes Hendrikus Kappelhof, geb. Groningen 21-5-1917,
      overl. Bloemendaal 22-11-2010, gecr. Driehuis 26-11-2010.
    2. Johannes Wilhelmus, geb. Heemstede 25-8-1928, overl. Heemstede 16-5-2011, tr.(1) 9-3-1949 
       E.C. Lourenburg, tr.(2) Mona de Regt

Vo.  Hendrik Andreas Hooreman (zn. van IVh), geb. Heemstede 7-9-1888, vrachtrijder, overl. 29-6-1979,
     tr.(bs) Heemstede 15-5-1912 Wilhelmina Geertruida Klinkenberg, geb. Bloemendaal 28-6-1888, overl.
     Heemstede 12-3-1967, begr. Heemstede R.K.Kerkhof Berkenrode 15-3-1967, dr. van Dirk Klinkenberg,
     arbeider, en Marijtje Kennis.
     Uit dit huwelijk:
    1. Hendrikus Theodorus, geb. Heemstede 29-8-1913, volgt VIl
    2. Maria Johanna, geb. Heemstede 26-8-1914, l.l.verpleegster, overl. Terneuzen 1-1-1994, gecr.
      Terneuzen 6-1-1994, tr. Heemstede 28-12-1938 Aloysius Lodewijk Perdaan, geb. Ossenisse 1-9-1906,
        stuurman, sleepbootkapitein binnenvaart, overl. Terneuzen 1-9-1985, zn. van Lodewijk Perdaan en
      Louisa Catharina Burm.
    3. Martinus Simon, geb. Heemstede 19-10-1915, betonwerker, overl. 28-1-1979, tr. 10-2-1943 Jantje
      Lamberink, geb. Hardenberg 25-7-1900, werkster, overl. Hardenberg 24-5-1992, dr. van Seine
      Lamberink en Aaltje de Haan.  Kinderloos huwelijk
    4. Johannes, geb. Heemstede 30-1-1924 (10.45), expeditieknecht, overl. Beverwijk 3-9-1997, gecr. Driehuis 
      8-9-1997, tr. Heemstede 22-11-1950 Cornelia Koolbergen, geb. Amsterdam.
      	Kinderloos huwelijk
    5. Theodorus, geb. Heemstede 30-1-1924 (11.00), overl. Heemstede 4-3-1924.
    6. Geertruida, geb. Heemstede 30-1-1924 (11.15). Ongehuwd

VIl. Hendrikus Theodorus Hooreman (zn. van Vo), geb. Heemstede 29-8-1913, broodbakker, expediteur, overl./
    begr. Haarlem/Heemstede 1/4-5-1962, tr. Heemstede 27-11-1940 Johanna Maria van Bakel, geb. Heemstede
    4-5-1915, overl. 1-12-2006, begr. Begr.pl. St.Barbara 6-12-2006.
     Uit dit huwelijk:
    1. Monique Mechtildis Geertruida Petronella, tolk/vertaalster, tr. 1974 Norbert Mödl
    2. Geertruida Petronella Maria, tr. Bert Molenaar
    3. Hendricus Johannes, geb.4-3-1947, overl. Beverwijk 24-5-2013, tr. Inneke van Damme
    4. Petronella Maria, tr. Gerard Schoonhoven

Vp. Johannes Hooreman (zn. van IVh), geb. Heemstede 23-6-1892, verpleger St.Elisabeth Gasthuis, overl.
    16-4-1982, tr.(bs) Schoten 28-6-1922 Theresia Johanna Bakx, geb. 27-4-1893, overl. 30-3-1977, dr.
    van Cornelis Bakx en Cornelia Dekker.
     Uit dit huwelijk 1 jong overleden zoon, 2 jong overl. dochters en:
    1. Johannes Hendrikus, geb. Haarlem 6-1-1928, overl. Haarlem 5-5-1936.
    2. Cornelis Hendrikus, geb. Haarlem, volgt VIm

VIm.Cornelis Hendrikus Hooreman (zn. van Vp), geb. Haarlem, tr. Haarlem 3-9-1958, tr.kerk(rk) Haarlem
    (Kathedrale Basiliek St. Bavo) 6-9-1958 Hendrika Wilhelmina Josepha Alders, geb. Haarlem.
     Uit dit huwelijk:
    1. Cornelis Johannes Josephus, geb. Haarlem.
    2. Ruud A, geb. Haarlem.
    3. Johannes Gerardus, geb. Haarlem.

Vq.  Cornelis Martinus Hooreman (zn. van IVh), geb. Heemstede 7-2-1895, caféhouder Café 'Oud Rosendaal ',
     Bronsteeweg 92, overl. Heemstede 30-11-1969, tr.(bs) Heemstede 2-5-1917 Alida Maria Betke, geb. A'dam
     9-9-1896, dienstbode, overl. Alicante(Sp.) 17-2-1978, dr. van Trijntje Betke, werkster.
     Uit dit huwelijk:
    1. Alijda Willy, geb. Heemstede 22-3-1926, overl. Heemstede 2-8-1953.

begin genealogie


laatst gewijzigd 09-04-2014 © Marja Hooreman.