OriŽntatie Jaargang 13-Nummer 7 - 7 april 2004.

In deze tabel staan links naar de onderwerpen in dit nummer.

SOW Gereformeerde Kerk
Samen Op Weg Meeleven met elkaar
Bijbelkring Herfstzon Een andere inrichting van de kerkzaal
Kloosterweekend Vervolg op Kerkbalans 2004
Raad van kerken  
De voorleesbaarheid van de Bijbel  
Jeugdblad  

 

Andere nummers

 

SAMEN OP WEG 
LEVEND HART

Elke zondag kan het in de zondagse diensten tot onze verbeelding spreken:
donkere aarde en een gebroken hart. Alhoewel, er is nauwelijks verbeelding voor nodig om dat te zien. Elke dag opnieuw berichten over wat leven aarde-donker maakt en harten gebroken. Hartverscheurende berichten, gruwelijke beelden. Moeten we het echt allemaal zien? Terwijl het al om te huilen is als je hůůrt hoe haatdragend mensen onderling kunnen worden. Donkere aarde, aarde-donker. Gebroken harten, hartverscheurend. Is er een ander verhaal? Dat is er zeker wel, maar het is vaak hard zoeken geblazen en hartgrondig verlangen. Dwars door het 'grote' nieuws, maar niet minder door wat we om ons heen meemaken aan kwetsbaarheid, aan wat ons dagelijks bestaan onderuit haalt, onzeker maakt. Een ander verhaal, dat niet werkt met 'even een ander knopje aanzetten', maar wel door dichtbij elkaar te blijven, samen een schuilplek te maken waar elk hart geraakt, verruimd en ontroerd kan worden. Samen in de kring of om de tafel: om bevrijdend nieuws te vertellen tegen zoveel onmogelijke dreiging in (Witte Donderdag). Samen luisteren - saam-horig! - naar het ontluisterende verhaal van 'geloof' dat een mens tot een kruis veroordeelt, omdat hij Gods vrede onder men≠sen werkelijk niet kan laten. Onthullend, ook hoe ver liefde kan gaan! (Goede Vrijdag)
Samen volhouden tot in de nacht, hoe alles weer licht kan worden: nieuw
licht voor een levend hart, en nieuwe ogen. Jonge mensen die in die nacht, samen met hun geestverwanten uitspreken dat zij daar van harte in willen geloven. (Paaswake).
Samen ontwaken uit alle boze droom om elkaar wakker te houden voor 'heelmaken wat gebroken is'. Om te blijven dromen van liefde voor het
kleinste leven, niet meer stuk te krijgen. Leven uit ťťn stuk, niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Jezus, lief kostbaar mens van God, zijn levende hart kloppend in ons bedreigd bestaan. Met geloof, hoop en liefde. En als mensen dan volhouden: hij is waarlijk opgestaan, zeggen anderen: zie je wel dat het klopt! Pasen, feest van levend hart en nieuwe ogen. Kostbaar goed!                       Henk van Andel
[Naar begin]

BIJBELKRING HERFSTZON

De bijbelkring in Herfstzon leed al een tijd een broos bestaan. Er waren telkens zo weinig deelnemers dat het moeilijk werd om van een
bijbelKRING te spreken. Nadat we nog eens flink geworven hebben voor de bijbelkring en er toch niet meer mensen kwamen, hebben we nu afgesproken dat de kringen van Herfstzon en Westerhof samen zullen gaan. Vanaf l april is dat het geval. De kring in Herfstzon op 8 april gaat dus niet door. Iedereen is voortaan welkom op de eerste woensdag van de maand in Westerhof, vanaf 10.00 uur.

Mede namens ds. Otten, ds. Lida Tamminga

[Naar begin]

KLOOSTERWEEKEND PRIORIJ REGINA PACIS

Vrijdag 26 maart vertrok een flinke groep mensen uit vnl. Enkhuizen naar Schoten, BelgiŽ, om een weekend door te brengen bij de Benedictijner zusters in Priorij Regina Pacis. Stelt u zich in dit geval geen klooster voor, maar een villa uit omstreeks 1926, met aan- en bijgebouwen en een tamelijk moderne kapel en grote kerkruimte, gelegen in een lommerrijke villawijk. De achttien zusters die hier, soms al 40 of 60 jaar, wonen hebben op mij een grote indruk gemaakt. Hun toewijding en vriendelijke stemmen, hun gezang in de kapel en hun creatieve, religieuze uitingen. Wat een overgave! Prachtige iconen, beeld≠houwwerk, houtsnijwerk en geweven en bewerkte wandkleden hebben een plek in de kapel, in de gangen van de Priorij en worden verkocht. Veelal zelfs op bestelling gemaakt. Zodra de klokken een kwartier voor aanvang van de diensten beginnen te luiden, leggen ze hun werkzaamheden neer en begeven ze zich naar de kapel. Voor ons is het meezingen lastig, omdat we niet thuis zijn in hun gezan-genboeken en hun manier van zingen. Maar de sfeer is indringend. Bijna zangerig gesproken psalmen, afwisselend gezongen door drie zusters en de andere aanwezigen. Het voelt als eb en vloed, als ademen en geeft rust. Tussendoor worden teksten gelezen uit de bijbel. Vijf keer per dag herhaalt zich dit. Een ochtenddienst rond 07.00 uur, tot de laatste dienst van omstreeks 20.00 uur. Het ritme van de vaste dagindeling moet wel veel structuur en rust bieden. In een video over het leven op de Priorij, zagen we dat het ook voor de zusters soms moeizaam gaat. Het verbaasde mij een jonge zuster te zien, zo rond de 30, en te horen dat er binnenkort nog een jongere zuster bij≠komt. Toch worden jongere mensen blijkbaar ook nog aangesproken om hun leven zo vorm en inhoud te geven. Het lijkt mij een moeilijke keuze in deze tijd. Wat veel indruk op mij maakte was de orthodoxe rouwdienst in de Oosterse kapel, (door de zusters met iconen beschilderd) Er werd van een hoogbejaarde dame van 97 jaar afscheid genomen. De kist stond open en de familie stond er in een kring omheen met brandende kaarsjes in hun hand. Er werd mooi gezongen en de bijbelgedeelten werden zingend gele≠zen in een wolk van wierook. De rouwenden kusten haar ten afscheid en onder gezang werd zij de kapel uitgedragen. Ook hier weer die toewijding en het eerbetoon. Ontroerend. Al met al was het een bijzonder weekend, met veel indrukken. Te kort om echt in op te gaan, maar zeker een opstap naar een nadere kennismaking met het kloosterleven.                        Gerda Wierda
[Naar begin]

RAAD VAN KERKEN

De opening van de vergadering op 23 maart riep gesprekstof op.
IsraŽl heeft bij Joden in heel hun geschiedenis tegenstrijdige gevoelens opgeroepen: hunkering en afkeer. In Exodus 19:6 staat dat Gods droom een 'koninkrijk van priesters' en 'een heilig volk' is. En de realisering van die droom behoeft een eigen grondgebied. Maar de legende over de chassidische rebbe Menachem Mendel van Bratislava meldt dat de rebbe het land weer verliet na er drie meter in gelopen te hebben. Wat bedoelde hij daar mee? Had hij het meteen al bekeken? Was de aanraking met de aarde voldoende voor een heel leven? Moet het woord 'grondgebied' ruimer genomen worden? Vragen waarop we het antwoord schuldig bleven. Gesprekstof dus om er nog eens op terug te komen... Het Eritrese gezin dat uit een AZC in Heythuizen (L) in Alkmaar bij de Oud Kath. Kerk om hulp aanklopte, is terug naar Limburg. Na veel inspanningen van pastoor Henk Schoon heeft hij bereikt dat de gemeen≠te Alkmaar het geld voor de noodopvang zal betalen. Het was teleurstel≠lend dat veel instanties het lieten afweten. Ook het contact met de Stichting Inlia was niet positief. Het is duidelijk dat er ook binnen onze gemeente over 'noodopvang' zal moeten worden gesproken. De Raad van Kerken wil hierover in overleg treden met de gemeente Enkhuizen. Eind maart is er een gesprek met de ZWO-groep over het onderwerp 'De aarde ademt op'. Of ZWO hulp kan bieden in het realiseren van het pro≠ject, horen we dan later. Op de herdenking op 4 mei zal oud-vakbondsman Herman Bode spreken. Het Sociaal Beraad Enkhuizen verdiept zich meer en meer in de materie van wetten. Dit ook omdat zij het CliŽntenplatform van de Sociale Dienst is.

De vergadering eindigde zoals altijd met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.    Ria Bosch
[Naar begin]

DE VOORLEESBAARHEID
VAN DE BIJBEL
Eťn van de voorwaarden waaraan de Nieuwe Bijbel Vertaling van het
Nederl. Bijbelgenootschap in samenwerking met de Katholieke Bijbel≠stichting, die eind dit jaar verschijnt, moet voldoen, is de voorleesbaar-heid in de kerkdienst. De Bijbel is in eerste instantie bedoeld om hardop (voor)gelezen te wor≠den. 'We moeten ons - zo schrijft ds. J.H. Uytenbogaardt - realiseren dat de Schrift de neerslag is van klinkende woorden en dat zij derhalve alleen tot haar recht kan komen in het opnieuw tot klinken brengen. De schrift≠lezing tijdens de kerkdienst is meer dan een inleiding op de preek. Het behoort een centraal moment in de kerkdienst te zijn. Kerkgangers gaan er recht voor zitten en ook wel staan.' In de brochure 'Liturgische aspecten van de Nieuwe Bijbelvertaling' schrijft dr. R Oskamp: 'In mijn training van lectoren adviseer ik vooral te letten op de gang van het verhaal, op de elkaar opeenvolgende scŤnes en de gebruikte beelden. Schriftlezen is te vergelijken met het vertonen van dia's: je moet de scŤnes en de beelden als het ware ťťn voor ťťn neerzet≠ten en daar de tijd voor nemen. De opnamecapaciteit van de hoorders is bepalend voor het tempo van spreken en het in acht nemen van pauzes.' Oskamp spreekt dan ook zijn verlangen uit naar een kolometrische uitgave, in elk geval van de evangeliŽn Mattheus, Marcus en Lucas. Ds. C. Schilder, voorz. Afd. Enkhuizen van het NBG
[Naar begin]

GEREFORMEERDE   KERK

MEELEVEN MET ELKAAR
Zuid

Dhr. K. Appel (Westerstraat) moest voor een kleine operatie naar het ziekenhuis, maar kleine operaties kunnen grote gevolgen nebben. In elk geval voor mevr. J. Appel - Zee, die in verband met de ziekenhuisopname van haar man tijdelijk moest worden opgenomen in het Nicolaasverpleeghuis in Lutjebroek. Hun beide wensen we veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Dhr. T. Kwakkel (Herfstzon) werd ook opgenomen in het WFG. Hij maakte het al langere tijd niet goed, nu wordt hij in het ziekenhuis goed in de gaten gehouden en hopelijk doen de goede zorgen hem daar goed. Dhr. Henk de Graaf (Exterpad) ging opnieuw naar het ziekenhuis en werd geopereerd. Het lijkt gelukkig goed te gaan met hem en hij voelt zichzelf reuze dankbaar dat de perspectieven zo goed zijn. Wij zijn blij, met hem! Ook zijn broer, dhr. J. de Graaf (Noordergracht), was in het ziekenhuis, maar hij is inmiddels weer thuis. Dhr. L. van Essen (Willigen-
burg) verblijft nog steeds op de GGZ afdeling van het ziekenhuis. Tijd en
rust moeten bij hem hun werk doen. Als u hem kent: stuurt u hem eens een teken van leven! Mevr. E. Valenteijn - Broer is al een hele tijd van huis (Westerhof). In verpleeghuis Lindendael in Hoorn leeft zij op afstand, maar zeer verbonden met Enkhuizen, tot zij -wie weet!- weer terugkeert naar Westerhof. Mevr. M. de Jong - Bakker (Lange Tuinstraat) heeft nu een plek gekregen in het Nicolaaspension (Doelenstraat). Thuis ging het niet langer goed met haar. We wensen haar toe dat ze zich op haar nieuwe plaats toch weer een beetje thuis gaat voelen. Dhr. H. Eenkoren (Vissersdijk) is blij met de berichten die hij hoorde in het ziekenhuis. De kwaardaardigheid van zijn ziekte is gelukkig niet uitgezaaid. Het kan nu weer bergopwaarts gaan met hem. Dat wensen we hem dan ook van harte toe! Blij nieuws kwam er ook van de Maelsonweg: op 24 maart is Bente geboren! Zij is de dochter van de trotse ouders Bas en Andenet Holwerda-Blokland. Wij wensen Bas, Andenet en Bente in hun leven samen: vrede en alle goeds!       Lida Tamminga
[Naar begin]

Noord

In de vorige OriŽntatie schreef ik over Mevr. S.Visser-Mellema (Kweekwal):dat zij tijdelijk in het Gezinspaviljoen was. Inmiddels is zij in Duin en Bosch in Oastricum om rust te zoeken voor haar geest. Haar adres is: Hoge Steeg afdeling B, Postbus 305,1900 AH Gastricum. Een moeilijke weg voor haar en haar gezin. Mensen op zoek naar een 'handschrift van licht tegen de donkere hemel aangeschreven'. 
A.J. Eisses (Vogelkerslaan) ging naar het Westfries Gasthuis, geplaagd door hartklachten. Wij wensen hem toe dat behandeling en goede zorg nieuwe ruimte zullen geven, aan Nia en hen allen dat al hun harten gezegend worden met rust en hernieuwd (zelf-)vertrouwen. Als wij, misschien uit de grond van ons hart, zingen: 'Nu vangt het nieuwe leven aan', vraagt dat om nabije liefde, wanneer dagelijks leven onder druk staat van spanning en onzekerheid, van pijn en herinnering, van ziekte en bang-zijn, van verdriet en gemis. Met het intense verlangen: Doe open, Gij die woont in't licht! Wensen we elkaar geloof-waardige, hoop-gevende en liefde-volle Paasdagen toe.   Henk van Andel
[Naar begin]

om mee te delen

Een andere inrichting van de kerkzaal

Eind 1999 gaf de kerkenraad opdracht aan de Taakgroep Liturgie om te gaan nadenken en voorstellen uit te werken inzake een andere inrichting van de kerkzaal van onze kerk. De taakgroep ging enthousiast met deze
opdracht aan de slag. In het afgelopen jaar resulteerde dat in het, met instemming van de kerkenraad, presenteren van plannen en het plaatsen van een zogenaamde proefopstelling. In een 2-tal rond dit onderwerp georganiseerde gemeentebijeenkomsten kreeg u ruimschoots de gelegen≠heid hierover uw opvattingen aan ons kenbaar te maken. Uit de bijeenkomsten waren 3 belangrijke zaken op te maken: 
- Een zeer ruime meerderheid vond dat een opstelling van de stoelen, in een kring rondom een liturgisch centrum, dichter bij de predikant en elkaar, bijdraagt aan een groter gemeenschapsgevoel.
-
Door een meerderheid wordt veel waarde gehecht aan de functie en plaats van de preekstoel.
-
Een meerderheid tegen een investering van Ä 45.000,- is waarvan een relatief groot deel voor de vervanging van de vloerbedekking, gezien de grote tekorten in de exploitatie van de kerk. Na de zomer evalueerde de Taakgroep Liturgie de ervaringen met de kerkenraad. Gezien de positieve ervaringen met de tijdelijke opstelling, ver≠zocht de kerkenraad de Taakgroep alternatieve oplossingen te bedenken. Daarbij diende rekening te worden gehouden met de oorspronkelijke plannen en doelstellingen, maar ůůk met de gemaakte opmerkingen tij≠dens het horen van de Gemeente ťn met de finale situatie waar we als kerk in zitten. Van deze ontwikkelingen deden wij verslag tijdens de Gemeentevergadering op 24 november jl.
Recent heeft de Taakgroep Liturgie aan de kerkenraad laten weten hier geen acceptabele oplossing voor te kunnen vinden en haar opdracht
teruggegeven. De kerkenraad betreurt dit bijzonder omdat zij nog volledig achter de oor≠spronkelijke opdracht staat. Ook heeft zij veel waardering voor de wijze van oriŽnteren, overleg, creativiteit en het plannen maken door de leden van de taakgroep, die hier enorm veel vrije uren in investeerden. Desondanks respecteert de kerkenraad de beslissing om de opdracht terug te geven. Vervolgens heeft de kerkenraad besloten de plannen voorlopig 'te parkeren', totdat met name de financiŽle situatie van de kerk weer een sluitende exploitatie zal geven. Namens de kerkenraad, Jan van Vliet, voorzitter
[Naar begin]

Vervolg op kerkbalans 2004

Nu de binnengekomen antwoord-formulieren (inmiddels circa 92%) van
Kerkbalans 2004 zijn verwerkt, willen kerkenraad en commissie van beheer dit keer extra aandacht geven aan de keur van opmerkingen die door een groot aantal leden van onze gemeente bij deze gelegenheid zijn gemaakt: aan deze vorm van communicatie is reeds en wordt verder aan≠dacht gegeven door kerkenraad, predikanten en commissie van beheer. Omdat niet steeds duidelijk is tegen welke achtergrond en met welke argumenten de genoemde reacties en/of opmerkingen zijn geplaatst en dat dat toch wel van belang is voor het te voeren beleid, willen kerkenraad en commissie van beheer graag nader geÔnformeerd zijn over die reacties: de beste manier om dat te doen is naar onze mening door middel van een kort briefje met verzoek om opgave van die nadere argumentatie. Om het reageren te vergemakkelijken is op het briefje een aantal keuze mogelijk≠heden vermeld. Het lijkt een goede zaak om van 'acties' als deze vooraf melding te maken: wij hopen hierdoor in elk geval wijzer te worden.
[Naar begin]
EINDE