Controle van de Texelse bakkers in 1735

29-9-1735
Charlo Gravius, Den Burg: roggebrood wel; wittebrood en grof wel bevonden
Jacob Kikkert, Den Burg: roggebrood wel; het groff weijnig ligter bevonden en wel het groff maer oudbakken zijnde
Pieter Kikkert, Den Burg: alles wel bevonden
Klaes Bakker, Den Burg: alles wel bevonden
Crillis Pieterse Bakker, Den Burg: roggebrood wel bevonden, het groff wat ligter
Simon Gerritse, Den Burg: alles wel bevonden
Rijk Jansz, Den Burg: alles wel bevonden
Barend Hend. Blom, Oudeschild: alles wel bevonden
Cornelis Burger, Oudeschild: alles wel bevonden
Barend Wesseling, Oudeschild: alles wel bevonden

10-10-1735
Teunis de Bakker, De Waal: roggebrood, wittebroodt en groff alles wel gevonden
Pieter Jansz de Bakker, Oosterend: het roggebrood weijnig ligter en niet van belang, het wittebrood wel bevonden
Hend. Cornelis Bakker, Oosterend: roggebrood wel bevonden, tarwebrood, wittebrood ook groff wel bevonden
Jan Lubberse, Oosterend: roggebrood wel bevonden, het andere was er niet
tot Meijs Cornelis, Nieuwe Schild: het roggebrood van Hend. Cornelisz wel bevonden
tot Cornelis Schipper, Nieuwe Schild: het wittebroot van Pieter de Bakker wel gevonden
Barend Wesseling, Oudeschild: twee half broode een kwart pond te ligt bevonden, de andere broode weijnig te ligt, het tarwebrood en grof ook wel bevonden
Cornelis Burger, Oudeschild: het roggebrood en wittebroot wel bevonden
Barend Blom, Oudeschild: het roggebroot, wittebrood en groff alles wel bevonden

25-10-1735
Trijntje Ariens, Den Hoorn: rogge, wittebroot en groff alles wel bevonden
Jacob Schellinger, Den Hoorn: roggebrood, witte brood en groff wel bevonden
Tijs Schouten, Den Hoorn: het roggebrood wel bevonden, en anders had hij niet
Wijbrant Jacobse, Den Hoorn: het roggebrood wel bevonden, als ook het wittebrood en grof wel bevonden

lijn
Terug naar de Huydecoperpagina