De familie Doorn(bos)

De achternamen Doorn en Doornbos komen niet voor in de "Encyclopedie van Texelse Familienamen" in het genealogische standaardwerk Texelse geslachten van de heren Dijt en Dijt. Dat is logisch, want het is geen oeroude Texelse familie. Eerlijk gezegd wist ik zelf niet eens dat deze achternamen op het eiland voorkwamen, tot ik voor een Canadese nazaat een klein onderzoekje startte.

De stamvader van deze familie was Pieter Simons. Hij kwam rond 1735 uit het Groningerland naar Texel. Zelf gebruikte hij geen achternaam, zijn kinderen echter noemden zich Doorn en Doornbos.

Waarschijnlijk kwam Pieter Simons niet alleen naar Texel, maar met een broer. Over deze Klaas Simons moet echter nog het een en ander over uitgezocht worden. Hij overleed op jonge leeftijd en daardoor zou het moeilijk kunnen worden om het bewijs te vinden dat Klaas Simons een broer van Pieter Simons was.

In de negentiende eeuw vertrok een deel van de familie naar De Zijpe. Alle mij bekende gegevens zijn verwerkt in onderstaande parenteel, die echter nog lang niet compleet is. Aanvullingen en correcties zijn meer dan welkom.

Miriam

Versie 5 oktober 2002

lijn Miriam Klaassen

I Pieter Simons, jongeman uit het Groningerland, trouwde 26-2-1736 in de geref. kerk van De Waal met Antje Pieters, weduwe van Dijkmanshuizen (buurtschap in de buurt van De Waal op Texel). Op 3-5-1747 hertrouwde hij in dezelfde kerk met Martje Cornelis, jongedochter van De Waal.

Kinderen:
1. Simon Pieters Doornbos, gedoopt 18-8-1737, zie IIa
2. Pauwel, gedoopt 1-5-1740
3. Antje Pieters Doornbos ook wel Antje Pieters Groninger, zie IIb
4. Engeltje Pieters Doorn, impost begraven (impost is een soort belasting) 31-12-1796 Den Hoorn f 3,-, zie IIc
5. Jacob Pieters Doorn, gedoopt 25-6-1752, zie IId

lijn
Miriam Klaassen

A NAME="IIa">IIa Simon Pieters Doornbos, jongeman van Oosterend, trouwde (volgens het trouwboek van de geref. kerk van De Waal) op 24-6-1764 in Oosterend met Neeltje Klaas, jongedochter uit de banne van De Waal
Hun kinderen:
1. Antje Pieters Doornbos / Groninger, gedoopt 23-9-1764 gereformeerd Oosterend, zie IIIa
2. Klaas, gedoopt 29-6-1766 gereformeerd Oosterend
3. Pieter, gedoopt 12-6-1768 gereformeerd Oosterend

IIb Antje Pieters Doornbos / Groninger, impost trouwen 10-4-1783 (een belasting, deze datum ligt altijd voor de werkelijke trouwdatum) met Jan Pietersz Troost
Hun kinderen:
1. Riekje, gedoopt 28-3-1784 gereformeeerd Den Burg
2. Martje, gedoopt 18-6-1786 gereformeerd Den Burg

IIc Engeltje Pieters Doornbos, impost begraven 31-12-1796 Den Hoorn, impost trouwen 22-4-1769 met Machiel Cornelisz Kriekeboom
Hun kinderen:
1. Antje, gedoopt 14-2-1770 gereformeerd Den Hoorn
2. Aaltje Machiels Kriekeboom, gedoopt 14-2-1770 gereformeerd Den Hoorn (een tweeling dus), zie IIIb
3. Antje Machiels Kriekeboom, gedoopt 13-10-1771 gereformeerd Den Hoorn, zie IIIc

IId Jacob Pieters Doorn, jongeman van Den Burg, impost trouwen 5-10-1776 met Neeltje Ariens Enkhuizen, jongedochter van Den Burg. In de trouwakte van hun dochter Dieuwertje staat vermeld dat Jacob Pieters Doorn op zee is overleden.

De kinderen van Jacob Pieters Doorn en Neeltje Ariens Krijnen:
1. Pieter, gedoopt 20-10-1776 gereformeerd Den Burg
2. Pietertje, gedoopt 1-11-1778 gereformeerd Den Hoorn, getuige Antje Pieters
3. Arie, gedoopt 23-12-1781 gereformeerd De Waal, getuige Antje Pieters Doornbos
4. Arie Jacobs Doorn, gedoopt 25-12-1784 gereformeerd Den Burg, getuige Antje Krijnen (zijn vader wordt bij deze doop Groninger Jacob genoemd!!), zie IIId
5. Dieuwertje Jacobs Doorn, gedoopt 5-9-1788 gereformeerd Den Burg, getuige Martje Jans Bruijn, zie IIIe

In het impostregister op het begraven staat op 9-10-1777 "een kind van Jacob Doorn".

lijn
Miriam Klaassen

IIIa Antje Simons Doornbos, impost trouwen 1-3-1793 met Willem Lammerts Blom. Later hertrouwde ze met Harmen Korporaal, impost trouwen 30-1-1799. Ze staat in het impostregister op het begraven 28-10-1806, Den Hoorn, 40 jaar, 1 kind.
Kind uit eerste huwelijk:
1. Willempje, gedoopt 8-3-1795 gereformeerd Oudeschild

IIIb Aaltje Machiels Kriekeboom, impost trouwen 4-9-1790 met Pieter Dirksz Boon.
Kinderen:
1. Dirk Pietersz Boon, gedoopt 12-9-1790 gereformeerd Den Hoorn, zie IVa
2. Ariaantje, gedoopt 24-3-1793 gereformeerd Den Hoorn
3. Michiel, gedoopt 25-5-1795 gereformeerd De Waal
4. Engeltje, gedoopt 16-7-1797 gereformeerd Den Hoorn
5. Reinoutje, gedoopt 1-12-1799 gereformeerd Den Hoorn
6. Martje, gedoopt 13-6-1802 gereformeerd Den Hoorn
7. Michiel, gedoopt 30-1-1805 gereformeerd Den Hoorn

IIIc Antje Machiels Kriekeboom, impost trouwen 14-3-1794 met Dirk Klaasz Drijver. Ze hertrouwde met Jan Arisz Koopman, impost trouwen 5-12-1798.
Kind uit het eerste huwelijk:
1. Grietje, gedoopt 16-11-1794 gereformeerd Den Hoorn

Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Engeltje, gedoopt 17-7-1799 gereformeerd Den Hoorn
3. Arien, gedoopt 12-7-1801 gereformeerd Den Hoorn
4. Katelijntje, gedoopt 30-10-1803 gereformeerd Den Hoorn
5. Tetje, gedoopt 8-3-1807 gereformeerd Den Hoorn

IIId Arie Jacobs Doorn trouwde 24-3-1816 met Wijntje Jacobs Koorn. Zij overleed in 1829 en hij hertrouwde op 20-9-1838 met Dirkje Bakker, 51 jaar, dochter van Albert Bakker en Ariaantje Zwaan, weduwe van Teunis Koopman.

IIIe Dieuwertje Jacobs Doorn trouwde 6-11-1819 Texel met Jan Jacobsz Boon, weduwnaar van Trijntje Klaas Zalm, boer, zoon van Jacob Gerritsz Boon en Meis Jacobs Boon.

lijn
Miriam Klaassen

IVa Dirk Pietersz Boon, gedooopt 12-9-1790 gereformeerd Den Hoorn, trouwde in 1816 met Ietje Krijnen.

lijn
Miriam Klaassen