IJkinge gedaan op den Eylande Texel

Enkele opmerkingen vooraf

Bij de transcriptie van deze lijst is de originele volgorde gehandhaafd. Het was blijkbaar de bedoeling dat steeds de bevolking van een of twee dorpen naar het stadhuis kwam, om de maten en gewichten te laten ijken. Dit liep echter hier en daar behoorlijk door elkaar. Soms kwam iemand ook een tweede keer, omdat er iets vergeten was. Per maat of gewicht moest een ijktarief van f 0-1-4 betaald worden. Wie te laat kwam, betaalde het dubbele tarief.

In hetzelfde dossier zit een klein briefje:

1733 den 9 maart door order van de President Aris Teunisse Gorter
vier ijkijsers gemaakt om daar mede te ijken bedraaght
f 3-12-0
den 14 dito weder een ijkijser gemaakt en drie dito vermaakt tsamen f 1-16-0
tsamen f 5-8-0
Voldaan aan mij ondergesz. desen 18 maart 1733
Dirk Klaase Vuijk

Het bedrag dat betaald moest worden, wordt in het origineel steeds genoemd. Hier heb ik er voor gekozen om dat niet te doen, het kan immers aan de hand van het tarief zo uitgerekend worden. Als er vrijstelling was, of juist dubbel betaald moest worden, heb ik dat als opmerking vermeld.
De volgende afkortingen zijn gebruikt:

BDen Burgpres.president
elelleSOudeschild
HDen Hoornw(ge)wicht
HbHogebergWaDe Waal
kkanwd.weduwe
KDe KoogWeDe Westen
mmaatWgWestegeest
NSNieuwe SchildZZevenhuizen
OOosterendZhZuidhaffel

lijn
terug naar de Huydecoperpagina

Den Burgh den 9 maart 1733 en het Oudeschilt

Claas Mantje1m
Corn. Gielse Blauw1m
Mart Jans wd. Pieter BuijsseS4w 2m
Abram de BruijnS 6w 4k 2 kannen te licht of te klein bevonden daarvoor hoeft hij niet te betalen
pres. Aris Teunisz Gorter13m 8w vrij
Trijntje Claas Vermeulen4w 1el
Meester Maerten Pomp6w
Dieuwer Korn.5w 7m
Anna Jans4w 1m
Dieuwertje Augustijns4w 2m
Cornelis Mulder4w 8m
Kerke armen1mvrij
Martje Corn. Tinnegieters4m
Aris Zijmonsz Decker 7w 6mis vrij voor 't leenen van sijn rijl en schalen volgens oud gebruik, en daerom niet in de som gebracht
Jacob SchagenS1 melkmaetje
Hillegon CornelisSeen 3/4 elle
Jan VeenS5w 3m
Sijmon Corn. Cooger3m
Gillis de Weever1el
Abram Kickert39k
Barend Hendrikse BloemS5w 1m
Pieter BurgerS6w 1m
Pieter Janse MarkesS4w 5m
Frouwtje PietersS3w
Jantje Jans2w 6m
Cornelis Meijersz Boon9w 4m
NieuwenhuijsenS1el
Martje Tarws1el
Neeltje Vooghts1el
Alberd Kickert4w 1m
Neeltje Gerrits Vooghts7w 4m
Jan Brantse2m
Antje Cornelis1m
Neeltje Peet3w 4m
Jacob Cornelisz Boon7w 8m
Meijert Coningh8w 4m
Trijntje Willems7w 4m
Dirck Gerritsz5w 4m
Cornelis Kaaper7w 2m
Meijert Molenaer8m
Dirk Corn. BoonHb3w 2m
Gerrit Gerritsen4w 6m
Neeltje Reijers5w 4m
Cornelis Jansz Kock7w 9w
Leendert Korse1el
Alberd Abramsz Kickert6w
wd. Arien Cooger1m
Gerrit de Weever1el
Isbrand Albersz4w 4m
Sijmon Gerritse Backer6w 2m
Aeltje Jans Boons4w
Pieter Jans Kruijer2w 6m
Martje SijmonsS8k
Neeltje Claas12 stucks m en w
Hendrik Janse7w
Pieter Jacobsz Verberne7w
Jacob Jansz Kickert6w 4m
Jan Albersz Kickert3m
Martje Tinnegieters3w
Reijndert SchoutenS4w
Jan Teunisz Bloem1el
Jillis Jacobsz Verberne7w 1el
Trijntje Frans1el
Corn. Gersz. Smit1m
Groote GerritS1el
de kleijne GerritS1el
Martje Willems1el
Geertje Wildeboers7m 9w

lijn
terug naar het begin

Den 10 maart 1733 weeder ijkijng vervolght van Den Burg en de jurisdictie van dien

Cornelis Dirckse de smit4w
Rijk Jansz Backer6w
Jacob Sijbrantse6w 3m
Barend WeslinghS6w 1el
Jacob Hacket16k 4m
Pieter Cornelisz Backer
Rijck de Backernogh 5m
Cornelis Claesz Metselaar4w
Ester Jans3w4m
Jacob Jans Wiebes14m 16w
Cornelis Claesz Metselaer1w
Maerten Jacobse9m 7w
Claas Kooger de smit9w
Reijer Schaep2m
Haens Maertje1el
Mattje Albers1el
Gerbrand Teijsse2m
Hendrick Breroe13w 12m
Harmen Barentz Kuijper1el
waagwight van Den Burgh16 stucks
Alberd RoeperS11w 4m
Pieter Admiraal1m
Casper Bruijn4w 3m
Jan Cornelisz BackerS5w 5m
Jacob Fuijkse Smit6w
Jan Ariensz Ratelaer2w 1m
Antje Cornelis BommelS4w 3m
Daniel Disper7k
Dirk Corn. BoonHb1m
Jan VeenS4m 2w
Neeltje JaspersS3w 3m
Reijndert SchoutenS1el 1w
Hendrik de VriesS12k
Jan Ratelaer1m
Jan KrabbeS9k
Cornelis Prs. Backer7w 4m
David KroesS6k
Neeltje BarensS5k
Dirkje PietersS4w 3m
MeijnouwS4w 1el
Dirck KockjeS4k
Jan Sijbrands Koperslager7w
Steijntje DavidtsO1el

lijn
terug naar het begin

Den 12 maert 1733 weeder ijkijng gedaan voor den dorpe De Koogh en de manqueerende van Den Burgh en 't Oude Schilt

Martje GangelisK 4w 4m
Eewerd SauwlWg5w
het waagh wightK11w
Im AriensK1el
Cornelis SluismanK9w 8m
Hendrik SluijsmanK9m 9w 1el
Im AriensK1el
Grietje GroenK3w 3m
Antje SijmonsK3m
Martje CornelisK3m
Jan Isbr. de BoerB3w
Stijntje DirksS3m 3w
Pieter SpaanderB1m
Iselen WillemsS4w 3m
Trijntje PietersS5w 3m
Sijmon Janz RanZh1m
Dirk Jacobz ZijmZh2m
Hendrik Janz KlusB1m
Willem FesterszB7w 1m
Cornelis KooijHb2m 3w
Pieter PauluszB6w
Hendrickje JochemsB1 stuk
Pieter RatelaerB3w 2m
Hend. LindekooperB1el
Nan DirkseB1m
Jan KockS4w 1el
Pieter Oom KalisB1m
Andries SweedB8w
Cornelis Teunisz Vos backerK5w 1m
Cornelis HassinghS4w 5m
Gerrit SmitB1m
Cornelis Dirksz JonkZh1m
Willem EllenHb2m 2w
Alberd RoeperS10m 2w
Corn. Gersz ButtermanHb2m
Eewerd RuijterS4w 1m
Trijn PietersS4w
Pieter Andriesz SmitS3w
Martje IsbrantsHb1m
Corn. Janz SmitB1m
Jan KleijB1m
Jan Biem koijmanWg2m
Grietje VisserS7w 7m
Antje BruijnB7m 5w
Dirck Corn. JonkerS4m
Hendrick EllinghS6w
Hendrickje MeijersS5w 1m
Martje TeijsZh1m
Harmen DirckseZh1m
Focke BrakenhoffS13w
commissaris Pieter Braak
waaghwight
S14 stucks
deselveS8m 6w
Barent WeslingS1m
Reijer BorsB4m
Trijn PietersS10k
Aefje MajesteijtS5meen wijnkan blijven staan
Pieter KopjesB2m
Jan Dirkz CoijmanZh2w 2m
Meijert VlasS4m
Pieter Janz MarkesS2m
Jacob DeijB1m
Pieter WillemseB1m

lijn
terug naar het begin

Den 13 maert ijkijnge gedaan op den raadthuijse van Texel voor den dorpe Den Hoorn, en desselfs district De Westen etc. en die nogh manquerende waren van Den Burgh en desselfs district

Teijs LodewijksenB 11m 8ween maetje gehouden [dus 18 betaald]
Arien DirckszHb2mdubbelt gelt
Jan StienB3wdubbelt
Daniel GraviusB1mdubbelt
Ludolf de VrijB34k 5wdubbelt gelt
Alberd DirckszB4w 5mdubbelt gelt
Frans DirckseB5m 3w
Corn. Dirckz JonkZh1mdubb.
Claas Ecker5m 4wis vrij van den eijk
Jan Abramsz Kickert boode12w 2elvrij van ijk
Boogaert5w 2mvrij van den eijk
Jacob Cornelisx BackerB6w 1mdubbelt

lijn
terug naar het begin

Den 14 maert 1733

Barent Boer lindekooper 1el
Trijn GerritsS10w 4mdubbt.
Aris TeijsseS4w 3mdubbelt ijckgelt
Martje ZijmonS1mdub.
Pieter Janx KreujerB5w
Jacob Corn. BoonB2mdubblt.
Antje Albers1el
Gerritje Vermeijnt5wdublt.
Jacob Arienz Roeper2mdublt.

lijn
terug naar het begin

Den Hoorn den 13 maart 1733

Antje Crillis 3w 2m
Leijsbedt Leenders4m 4w
Jan Cramer4m2w
Cornelis List3w 1m
Claes Daelder1el
Neeltje Huijbers1el
Wijbrand Hart8m 6wmaer een half musje dat te kleijn is
Reijer Sandersz Bakker1el
Neeltje Backer8w 7m
Jan Harck8 stucks
Jan Prs. Buij1m
Jacob Burger1m
Jan Prs. op 't Spijck2w
Corn. van de Veen3w 1m
Antje Pieters4m
Antje Cornelis1m
Teunis Decker3m 3w
Gerrit Janz Backer12m 19w 1el
Claas Sijmonsz13m
Teijs Schouten6w 5m
Siebreght Jans4m 4w
Arien Hendrickse1m
Dieuwertje Sipkes1el
Gerrit Meijndersz15k
Jillis Kaersemaker4w 9m
de ficepresident Jacob
Schellinger bakker
5m 2wvrij en is derhalve in de som
niet gebragt
Jacob Wijbrantsz5m 4w
Trijn Albers1el
Jan Huijbersz Schelvis4m 14w
Michiel Boender13w
Jan Groot4w 3m
Trijn Teunis8m 5w
Arien Gersz. Backer8w 10m
Dirck Reijerse7w
Jan Pietersz Buij2w
Dirk Duijnker6w
Claas Croon2w 1m
Anna Jans5w 1m
Neeltje Leenders1m
het waaghwight van Den Hoorn16 stucks
Dieuwertje Sipkes6w 7m
Pieter Keijser9m 11w
Willem Decker7m 9w
Aeltje Pieters3w 1m
Neltje Pauwlus1m
Aris Corn. Decker4w
Arien ZijmonsWe1m
Dirck Duijnker7m
Froutje Dircks1m
Dieuwer Ariens3 stucks
Gerrit Schotter9m 6w

lijn
terug naar het begin

14 maart 1733 De Waal en Oosterendt

Hendrick Backer 3m 6w
Antje CornelisOost6m 5w
Jacob GraaffWa16m 11w
Aldert TeuniszWa5w 3m
Teunis BackerWa5m 9w
Frans ReijnderszWa15m 4w
Jan ClaeszZ7w 5m
Biem DirckseZ6w 8m
Nan MeijerszZ6w 5m
Sijmon PlaetsmanOost6w 5m
Geertje Jacobs6w 7m
Martje GerritsNS5w 7m
Jacob Lammersz VosO18k
Corn. SwartO2w
Aeghje PietersO2w
Jan Lubbersz Backer6w 1m
Meijs CornelisNS15m 11w
Pr. HarmenszWa9m 8w
Jan Corn. Mulder1m
Martje Cornelis5m 4w
burgemr. Sijmon QuastO3w 3m
Arie Lammers4w 5m
wd. Jacob Hend. Graaff5w 4m
Aefje PietersNS5m
Jan Klick7w 1m
Mart Jans4w 2m
Jan Corn. Blauw5w
waaghwigt van Oosterend17 stucks
Corn. Reijers Smit4w
waaghwight van De Waal17 stucks
Stijntje JellesWa3w 2m
Cornelis PieterszTienhoven1m

lijn
terug naar het begin

17 maart 1733 De laeste ijkingh gedaan op de nogh manqueerende en nogh niet geijckte maate en gewighte

Gerrit LoshooftHb 1wdubbelt
Vroutje PietersS1mdubbelt
Dirck CockjeS2mdubbelt
Arien BurgerOudenhoorn21k
Hendrick FranseH1m
Corn. ReijerszWe1m
Hertje Jacobsz2m 2w
Trijn JansO1k
Pr Kruijssemeedegenomen
Aeghje ReijndersK1el
Sijmon KuijtWe2w 1m
Pieter Jacobsz VerberneB1mdubt.
wd. Lambr. GhijszH3w
Wijbrand HartH1m
Hendrick BackerO2 stucks
Jacob Saijkse DoggerNS6w 1m
Geerte HeijnsO1el
wd. Leendert BackerWe2m
Jan Jacobsz GorterB7wdub.
Dirck ReijerszWe1m
Jacob Hend. DijB4wdubblt.
Antje op BaringenWa3w
Pieter KoenseWa2m
Jan BrouwerNS3m
Pieter Corn. de BoerNS1m
Cornelis IJsbrantsZ3m
Sijmen SluijsmanK1m
Grietje BoijK2m
Augustijn DijckseWa1m
Siewert de KuijperH4w 1m
Jacob EghberszH1el
Geertje JacobsO1el
burgemr. Pieter Meijersz BoonWa1m
burgemr. Corn. GraaffWa3m
Diewertje CrillisB2m
Pieter Cornelis Lambrs.1mdub.

lijn
terug naar de Huydecoperpagina