Parenteel Jacob Pieters Kopjes

De achternaam Kopjes is een van de oudste familienamen op Texel. In de zestiende eeuw droegen verschillende personen deze naam, die naar alle waarschijnlijkheid afgeleid is van de voornaam Koppe. In een oud archiefstuk van de Nederlands Hervormde Kerk in Den Burg is een notitie uit 1574 te vinden over "Jacob Jans Copgens erfgenamen". Deze Jacob Copgens lijkt tenminste twee zoons gehad te hebben: Pieter en Cornelis Jacobs Copgens.

Pieter Jacobs Kopgens was wezenvoogd op Texel in de periode 1594-1602. Het is redelijk om te veronderstellen dat Jacob Pieters Kopjes, die rond 1580 werd geboren, een zoon van hem was. Met deze Jacob Pieters Kopjes belanden we in de zeventiende eeuw, een tijd waaruit meer bronnen zijn bewaard gebleven. Ik wil een poging doen om alle nazaten in mannelijke en vrouwelijke lijn van Jacob op een rijtje te zetten.

Jacob Pieters Kopjes was in 1612, 1616 en 1618 schepen van Den Burg, en tegen het eind van zijn leven werd hij een van de vier burgemeesters van Texel. Desalniettemin wijst niets erop dat hij de moederkerk verlaten had. Hoewel de Reformatie niet aan Texel voorbij was gegaan, kon hij blijkbaar toch nog dergelijke functies vervullen, evenals enkele andere katholieken. Naar Texelse begrippen was hij tamelijk bemiddeld: hij werd in 1621 aangeslagen voor het bezit van f 5000,-.

Het samenstellen van een parenteel is een enorme klus, die ik gefaseerd zal uitvoeren. Hoewel ik streef naar volledigheid, zal die moeilijk te bereiken zijn. Uw eventuele aanvullingen, vragen en reacties worden dan ook op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet, Miriam Klaassen

Herziene versie 29 maart 2003
lijn
Miriam Klaassen

De eerste generatie

I. Jacob Pieters Kopjes, * circa 1580, schepen en burgemeester, woonde in Den Burg op Texel. In 1622 bestond zijn huishouden uit acht personen. Er is een huismerk van hem bekend, waarmee hij akten ondertekenden. Dit Kopjes-huismerk werd ook door zijn nakomelingen gebruikt.

Kinderen (in willekeurige volgorde):
1. Anna * circa 1608, † 19-12-1702 Den Burg

2. Neeltje † 17-6-1695 Den Burg, ze bleef ongehuwd.
3. Pieter zie II
4. Cornelis, wezenvoogd in 1645, x met Trijn Cornelis, dr v Cornelis Jans Tarw en Gerbrech Hillebrants. Dit echtpaar had geen nakomelingen.

lijn
terug naar het begin

De tweede generatie

II Pieter Jacobs Kopjes, zn v Jacob Pieters Kopjes, † circa 1676, poldermeester Westegeest. Hij was getrouwd met Dieuwer Dircks.

Kinderen:
1. Martje, geestelijk dochter
2. Neeltje
3. Trijn zie IIIa
4. Jacob ~ 28-4-1653 rk Den Burg zie IIIb
5. Pieter ~ 16-11-1656 rk Den Burg zie IIIc

lijn
terug naar het begin

De derde generatie

IIIa Trijn Pieters Kopjes, dr v Pieter Jacobs Kopjes, x circa 1675 met Cornelis Lammers (Hin), * circa 1645, koehouder, † na 1718.

Kinderen:
1. Pieter ~ 4-2-1676 rk Den Burg zie IVa
2. Martje ~ 8-4-1679 rk Den Burg

3. Anna ~ 26-11-1681 rk Den Burg
4. Jacob ~ 27-9-1683 rk Den Burg zie IVb
5. Reijer ~ 9-3-1687 rk Den Burg zie IVc

IIIb Jacob Pieters Kopjes ~ 28-4-1653 rk Den Burg, zn v Pieter Jacobs Kopjes en Dieuwer Dircks,† voor 1685, x circa 1675 met Trijntje Simons.

Kinderen:
1. Pieter ~ 23-11-1676 rk Den Burg

2. Grietje ~ 15-6-1679 rk Den Burg

IIIc Pieter Pieters Kopjes ~ 16-11-1656 rk Den Burg, zn v Pieter Jacobs Kopjes en Dieuwer Dircks, †15-2-1725, heemraad, x 3-5-1681 rk Texel met Anna Cornelis, ~ 23-10-1656 rk 't Spijk, dr v Cornelis Gerrits en Neeltje Meijerts.

Kinderen:
1. Neeltje ~ 8-7-1682 rk Den Burg zie IVd
2. Pieter ~ 3-9-1684 rk Den Burg zie IVe
3. Cornelis ~ 20-1-1687 rk Den Burg
4. Dieuwertje ~ 3-6-1689 rk Den Burg
5. Gerrit ~ 21-1-1692 rk Den Burg zie IVf
6. Jacob ~ 28-2-1695 rk Den Burg

lijn
terug naar het begin

De vierde generatie

IVa Pieter Cornelis Hin/Lammerts ~ 4-2-1676 rk Den Burg, zn v Cornelis Lammers (Hin) en Trijn Pieters Kopjes, x 15-1-1700 rk Den Burg met Antje Hendriks, dr v Hendrik Cornelis en Dieuwertje Reijers.

Kinderen:
1. Lammert ~ 8-4-1702 rk Driehuizen zie Va
2. Trijntje ~ 24-1-1704 rk Driehuizen zie Vb
3. Maertje ~ 24-3-1706 rk De Westen zie Vc
4. Cornelisje ~ 18-3-1708 rk De Westen
5. Cornelis ~ 29-12-1709 rk De Westen zie Vd

IVb Jacob Cornelis Smit/Kopjes ~ 27-9-1683 rk Den Burg, zn v Cornelis Lammers (Hin) en Trijn Pieters Kopjes, smid, x 26-4-1711 rk Wieringen met Trijn Sijmens, ~ 25-11-1685 rk Den Burg, dr v Simon Gerrits Smit en Martje Gerrits Smit.

Kinderen:
1. Gerrit ~ 6-8-1713 rk Wieringen
2. Pieter ~ 14-8-1714 rk Wieringen
3. Gerrit ~ 17-7-1715 rk Wieringen
4. Pieter ~ 8-3-1716 rk Den Burg
5. Trijntje ~ 8-11-1718 rk Den Burg zie Ve
6. Krelis ~ 15-8-1720 rk Den Burg
7. Maertje ~ 1-12-1722 rk Den Burg

IVc Reijer Cornelis Hin/Kopjes ~ 9-3-1687 rk Den Burg, zn v Cornelis Lammers (Hin) en Trijn Pieters Kopjes, x 15-1-1720 rk Texel met Trijn Willems, ~ 3-6-1698 rk Eis, dr v Willem Jans Kleij en Trijn Cornelis, winkelierster.

Kinderen:
1. Willem ~ 9-3-1721 rk Den Burg zie Vf
2. Pieter ~ 1-1-1723 rk Den Burg, begraven (impost f 3,-) 8-2-1772 Den Burg
3. Cornelis ~ dec. 1724 rk Texel
4. Cornelis ~ 23-5-1727 rk Den Burg, begraven (impost f 6,-) 31-7-1778 Den Burg, ongehuwd

IVd Neeltje Pieters Kopjes ~ 8-7-1682 rk Den Burg, dr v Pieter Pieters Kopjes en Anna Cornelis, x 21-1-1707 rk Texel met Maarten Cornelis Dijker, ~ 5-12-1681 rk Oost, zn v Cornelis Maartens Dijker en Jantje Cornelis.

Kinderen:
1. Cornelis ~ 20-6-1708 rk Oost
2. Martje ~ 16-3-1710 rk Oost zie Vg
3. Impje ~ 12-3-1713 rk Wieringen zie Vh
4. Cornelis ~ 30-3-1716 rk Den Burg zie Vi
5. Jacob ~ 28-2-1719 rk Noordhaffel
6. Jacob ~ 17-4-1720 rk Noordhaffel zie Vj
7. Maarten ~ 23-7-1724 rk Oost zie Vk

IVe Pieter Pieters Kopjes ~ 3-9-1684 rk Den Burg, zn v Pieter Pieters Kopjes en Anna Cornelis, † circa 1752, boer, poldermeester, x(1) 25-1-1709 rk Den Burg met Martje Pieters Romer, 27-11-1689 rk Den Burg, dr v Pieter Cornelis Romer en Martje Dirks, x(2) 21-4-1747 rk Den Burg met Barber Cornelis Wildeboer, ~ 13-2-1683 rk Den Burg, dr v Cornelis Cornelis Wildeboer en Antje Cornelis, † 26-2-1754.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis ~ 8-3-1710 rk Den Burg
2. Cornelis ~ 22-3-1711 rk Wieringen, † 1757
3. Jacob * circa 1713 zie Vl
4. Pieter ~ 9-8-1716 Den Burg zie Vm
5. Arien ~ 27-8-1719 Den Burg zie Vn
6. Gerrit ~ 11-11-1721 Den Burg zie Vo
7. Antje ~ 18-11-1723 rk Den Burg zie Vf
8. Maarten ~ 2-3-1726 rk Den Burg, † augustus 1782, zeevarende

IVf Gerrit Pieters Kopjes ~ 21-1-1692 rk Den Burg, zn v Pieter Pieters Kopjes en Anna Cornelis, † voor 1723, x 13-1-1719 rk Texel met Gerbrig Jans Kuijt, ~ 22-3-1695 rk De Westen, dr v Jan Simons Kuijt en Dieuwer Gerrits, † 26-4-1774 Texel. Gerbrig hertrouwde 15-1-1723 met Cornelis Reijers Dijt.

Kind:
1. Dieuwertje ~ 8-2-1720 rk Den Burg zie Vp

lijn
terug naar het begin

De vijfde generatie

Va Lammert Pieters (Hin) ~ 8-4-1702 rk Driehuizen, zn v Pieter Cornelis Hin/Lammerts en Antje Hendriks, arbeider, x(1) 14-1-1724 rk Texel met Jantje Cornelis, x(2) 3-2-1731 rk Texel met Guurtje Jacobs.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Bregtje ~ 10-10-1726 rk Den Hoorn
2. Cornelis ~ 12-12-1729 rk Spiek

Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Antje ~ 19-9-1731 rk Spiek zie VIa
4. Cornelis ~ 29-3-1734 rk Spiek zie VIb

Vb Trijntje Pieters (Hin) ~ 24-1-1704 rk Driehuizen, dr v Pieter Cornelis Hin/Lammerts en Antje Hendriks, x 23-1-1728 rk Texel met Dirk Jans Smit/Westerboer, ~ 22-9-1704 rk Ongeren, zn v Jan Gerrits Smit en Vrouw Dirks Westerboer, arbeider. Hij hertrouwt 5-3-1734 rk Den Burg met Grietje Jans Harrewar.

Kind:
1. Jan ~ 5-3-1729 rk Den Burg, zeevarende, † circa 1755

Vc Maertje Pieters (Hin) ~ 24-3-1706 rk De Westen, dr v Pieter Cornelis Hin/Lammerts en Antje Hendriks, x 15-1-1729 rk met Jacob Jans Somer, ~ 9-7-1707 rk Hogeberg, zn v Jan Jacobs Groot/Somer en Sijken Cornelis, † 5-5-1772 Hogeberg, boer. Hij kreeg eerder samen met Neeltje Willems een kind.

Kinderen:
1. Antje ~ 21-11-1731 rk Hogeberg zie VIc
2. Jan ~ 8-2-1734 rk Hogeberg zie VId
3. Cornelis ~ 4-6-1736 rk Hogeberg
5. Zijtje ~ 9-6-1738 rk Hogeberg
6. Zijtje ~ 29-5-1740 rk Hogeberg
7. Pieter ~ 1-9-1742 rk Hogeberg
8. Zijtje ~ 20-6-1744 rk Hogeberg
9. Pieter ~ 17-4-1750 rk Hogeberg

Vd Cornelis Pieters Hin/Lammerts ~ 29-12-1709 rk De Westen, zn v Pieter Cornelis Hin/Lammerts en Antje Hendriks, boer, x 21-11-1738 rk Texel met Trijntje Leenders.

Kinderen:
1. Pieter ~ 6-9-1739 rk Hogeberg
2. Pieter ~ 10-2-1741 rk Hogeberg
3. Antje ~ 3-10-1742 rk Hogeberg, x(1) 1774 met Jan Hendriks Zoetelief, ~ 11-6-1748 rk Oudeschild, zn v Hendrik Pieters Zoetelief en Neeltje Hendriks, † 21-12-1782, x(2) met Jan Brouwer

4. Pieter ~ 21-7-1745 rk Hogeberg zie VIe
5. Grietje ~ 9-1-1748 rk Hogeberg

Ve Trijntje Jacobs ~ 8-11-1718 rk Den Burg, dr v Jacob Cornelis Smit/Kopjes en Trijntje Sijmens, x 27-11-1744 rk Texel met Cornelis Jans Troost, ~ 16-6-1716 rk Oudeschild, zn v Jan Cornelis Troost en Sijtje Jacobs.

Kinderen:
1. Sijtje ~ 28-9-1747 rk Oudeschild
2. Jantje ~ 8-8-1750 rk Oudeschild
3. Jan ~ 9-8-1754 rk Oudeschild zie VIf
4. Jacob ~ 3-11-1757 rk Oudeschild
5. Trijntje ~ 3-11-1757 rk Oudeschild (tweelingen)

Vf Willem Reijers Hin ~ 9-3-1721 rk Den Burg, zn v Reijer Cornelis Hin/Kopjes en Trijn Willems, begraven (impost f 6,-) 27-1-1806 Den Burg, zeeman, x 3-2-1747 rk Texel met Antje Pieters Kopjes, ~ 18-11-1723 rk Den Burg, dochter van Pieter Pieters Kopjes en Maartje Pieters Romer, begraven (impost f 3,-) 3-11-1766 Den Burg.

Kinderen:
1. Reier ~ 30-8-1748 rk Den Burg
2. Reier ~ 12-12-1749 rk Den Burg
3. Reier ~ 8-6-1751 rk Den Burg, † 21-3-1820 Den Burg, boerenknecht, x 12-5-1775 rk Texel met Grietje Hendriks Nobel, begraven (impost f 3,-) 11-1-1800 Den Burg.
4. Martje ~ 6-6-1754 rk Den Burg, begraven (impost f 3,-) 5-8-1777 Eden Burg
5. Pieter ~ 5-9-1756 rk Den Burg, begraven (impost f 6,-) 9-4-1795 Den Burg
6. Jacob * 24-7-1764 (volgens register civique) zie VIh

Vg Martje Maartens Dijker ~ 16-3-1710 rk Oost, dr v Neeltje Pieters Kopjes en Maarten Cornelis Dijker, x met Jan Pieters Roos, ~ 10-9-1709 rk Den Hoorn, zn v Pieter Jansen Roos en Trijn Pieters Visser, boer.

Kinderen:
1. Trijn ~ 27-4-1736 rk Den Hoorn zie VIi
2. Pieter ~ 6-10-1738 rk Spiek zie VIj
3. Maarten ~ 24-1-1741 rk Spiek
4. Neeltje ~ 19-4-1743 rk Den Burg zie VIk
5. Maarten ~ 18-1-1744 rk Spiek
6. Jan ~ 26-2-1747 rk Spiek zie VIl
7. Cornelis ~ 31-1-1750 rk Spiek
8. Cornelis ~ 21-12-1753 rk Spiek

Vh Impje Maartens Dijker ~ 12-3-1713 rk Wieringen, dr v Neeltje Pieters Kopjes en Maarten Cornelis Dijker, x 20-7-1735 rk Texel met Cornelis Leenderts Groot/Mulder, zn v Leendert Nannings Molenaar en Meijs Cornelis Groot, kaagschipper.

Kinderen:
1. Anna ~ 20-8-1736 rk Zevenhuizen zie VIm
2. Leendert ~ 15-9-1738 rk Zevenhuizen
3. Pieter ~ 11-12-1740 rk Zevenhuizen
4. Pieter ~ 8-4-1742 rk Zevenhuizen
5. Maarten * 23-10-1743, ~ 26-10-1743 rk Zevenhuizen
6. Meijs ~ 28-11-1745 rk Oosterend
7. Nan ~ 4-10-1748 rk Oosterend
8. Neeltje ~ 2-10-1750 rk Oosterend
9. Ferdinandus ~ 17-10-1752 rk Oosterend
10. Nan ~ 25-4-1754 rk Oosterend

Vi Cornelis Maartens Dijker ~ 30-3-1716 rk Den Burg, zn v Neeltje Pieters Kopjes en Maarten Cornelis Dijker, boer, begr. (impost f 3,-) 30-7-1771 Den Hoorn, x 1-2-1735 rk Texel met Cornelisje Gerrits, ~ 25-10-1711 rk Den Hoorn, dr v Gerrit Pieters en Anna Ariens.

Kinderen:
1. Maarten ~ 27-10-1735 rk Den Hoorn
2. Neeltje ~ 21-2-1738 rk Den Hoorn zie VIn
3. Maarten ~ 22-8-1752 rk Den Hoorn zie VIo

Vj Jacob Maartens Dijker ~ 17-4-1720 rk Noordhaffel, zn v Neeltje Pieters Kopjes en Maarten Cornelis Dijker, boer in Spang, x 26-1-1742 rk Texel met Martje Jacobs, ~ 14-12-1721 rk Oosterend, dr v Jacob Jacobs/Pieters Spijk en Barber Volkers (Kleij).

Kinderen:
1. Neeltje ~ 5-10-1746 rk Spang zie VIp
2. Barber ~ 5-10-1746 rk Spang (tweeling) zie VIq

Vk Maarten Maartens Dijker ~ 23-7-1724 rk Oost, zn v Neeltje Pieters Kopjes en Maarten Cornelis Dijker, bakker, begr. (impost) 2-11-1791 Den Burg, x 3-9-1748 rk Texel met Marijtje Pieters, ~ 22-7-1722 rk Den Burg, dr v Pieter Willems Kleij en Neeltje Lammers.

Kind:
1. Maarten ~ 19-9-1749 rk Den Burg

Vl Jacob Pieters Kopjes * circa 1713, zn v Pieter Pieters Kopjes en Martje Pieters Romer, † voor 1753, boer in Zuidhaffel, x 26-2-1738 rk Texel met Trijntje Teunis, ~ 28-10-1718 rk Westergeest, dr v Teunis Cornelis en Martje Tijs.

Kinderen:
1. Cornelis ~ 14-11-1738 rk Zuidhaffel
2. Teunis ~ 1-8-1741 rk Zuidhaffel, x met Jannetje Hendriks Sprong, ~26-12-1746 rk Texel, dr v Hendrik Remmerts Sprong en Jantje Jacobs
3. Maartje ~ 4-5-1745 rk Zuidhaffel

Vm Pieter Pieters Kopjes ~ 9-8-1716 rk Den Burg, zn v Pieter Pieters Kopjes en Martje Pieters Romer, kaagschipper, x 3-2-1742 rk Texel met Antje Leenders, ~ 25-7-1716 rk Nieuweschild, dr v Leendert Nannings Molenaar en Meijs Cornelis Groot.

Kinderen:
1. Leendert ~ 12-7-1743 rk Oudeschild
2. Leendert ~ 6-5-1745 rk Oudeschild
3. Martje ~ 26-9-1746 rk Oudeschild zie VIr
4. Meijs Clementia ~ 28-8-1748 rk Oudeschild zie VIs
5. Antje ~ 10-4-1750 rk Oudeschild zie VIt
6. Helena ~ 16-1-1752 rk Oudeschild
7. Leendert ~ 23-7-1753 rk Oosterend
8. Pieter ~ 19-1-1755 rk Oosterend
9. Pieter ~ 10-11-1756 rk Oosterend

Vn Arien Pieters Kopjes ~ 27-8-1719 rk Den Burg, zn v Pieter Pieters Kopjes en Martje Pieters Romer, kaagschipper, x(1) 12-5-1747 rk Texel met Aaltje Pieters Smit, ~ 2-4-1718 rk Den Hoorn, dr v Pieter Cornelis Smit en Trijntje Jacobs Tarweboer, x(2) 17-4-1750 rk Texel met Jantje Pieters, dr v Pieter Nannings en Maartje Cornelis

Kind uit het eerste huwelijk:
1. Martje ~ 28-12-1747 rk Den Burg

Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Maartje ~ 23-11-1750 rk Texel
3. Pieter ~ 19-9-1752 rk Texel

Vo Gerrit Pieters Kopjes ~ 11-11-1721 rk Den Burg, zn v Pieter Pieters Kopjes en Martje Pieters Romer, † 23-2-1782 (impost) Oudeschild, wagenaar, x(1) 15-2-1754 rk Texel met Dirkje Pieters Buis, ~ 21-10-1720 rk Zevenhuizen, dr v Pieter Jans/Pieters Buis en Impje Willems, x(2) 13-11-1761 rk Texel met Anna Gerts Smit, ~ 14-5-1730 rk Den Burg, dr v Gerrit Cornelis Smit en Risje Reijers.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Martje ~ 8-4-1755 rk Oudeschild zie VIu
2. Impje ~ 28-12-1756 rk Oudeschild zie VIv
3. Divertje ~ 6-7-1760 rk Oudeschild zie VIw

Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Pietertje ~ 29-11-1762 rk Texel
5. Pietertje ~ 17-6-1765 rk Texel, † 18-2-1802, x 11-4-1788 rk Texel met Jan Dirks Kooijman, ~ 1-12-1761 rk Den Burg, zn v Dirk Jans Kooijman en Bregje Leenderts
6. Jacob zie VIx

Vp Dieuwertje Gerrits Kopjes ~ 8-2-1720 rk Den Burg, dr v Gerrit Pieter Kopjes en Gerbrig Jans Kuijt, x(1) 11-6-1743 rk Texel met Jan Engels Kokveld, ~ 26-10-1718 rk Oosterend, zn v Engel Jans Kokveld en Barber Kempes, x(2) 20-2-1756 rk Texel met Jan Teunis Bouwen, ~ 22-6-1722 rk Den Burg, zn v Teunis Arends Bouwen en Maartje Cornelis

Kind uit het eerste huwelijk:
1. Engel ~ 4-4-1744 rk Oudeschild

lijn
terug naar het begin

De zesde generatie

VIa Antje Lammers ~ 9-9-1731 rk Spiek, dr v Lammert Pieters (Hin) en Guurtje Jacobs, x 16-1-1751 rk Oudeschild met Leendert Jans Kleij, zn v Jan Willems Kleij en Dirkje Jans Ran, begr. (impost) 13-3-1795 Oudeschild.

Kinderen:
1. Dirkje Kleij ~ 12-11-1751 Oudeschild zie VIIa
2. Joannes Kleij ~ 2-3-1761 Oudeschild

VIb Cornelis Lammers Hin ~ 29-3-1734 rk Spiek, zn v Lammert Pieters (Hin) en Guurtje Jacobs, x(1) 4-1-1760 rk Texel met Grietje Cornelis, x(2) met Willemtje Pieters, ~ 27-5-1738 Oudeschild, dr v Pieter Gerrits en Martje Cornelis. Willemtje hertrouwde met Gerrit Pieters van der Wiel.

Kind uit het eerste huwelijk:
1. Guurtje Hin ~ 21-2-1761 rk Oudeschild

Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Lammert Hin ~ 23-3-1763 rk Texel zie VII
3. Pieter Hin ~ 12-4-1766 rk Texel
4. Martje Hin ~ 20-3-1768 rk Texel
5. Pieter Hin ~ 8-12-1769 rk Texel zie VII

VIc Antje Jacobs (Somer) ~ 21-11-1731 rk Hogeberg, dr v Jacob Jans Somer en Maertje Pieters (Hin), † 1780, x 28-1-1752 rk Texel met Hendrik Jans Biem, ~ 18-12-1723 rk Hogeberg, zn v Jan Hendriks Biem en Gerbrig Jans Smit, † 1-7-1781.

Kinderen:
1. Maartje Biem ~ 21-8-1752 rk Westergeest
2. Maartje Biem ~ 20-8-1762 rk Westergeest zie VII
3. Maarten Biem

VId Jan Jacobs Somer ~ 8-2-1734 rk Hogeberg, zn v Jacob Jans Somer en Maertje Pieters (Hin), x 8-8-1755 rk Texel met Teunisje Jans, ~ 31-10-1732 rk Spiek, dr v Christiaan Jans en Guurtje Cornelis.

Kinderen:
1. Jacobus Somer ~ 19-10-1755 rk Zuidhaffel
2. Jacob Somer ~ 30-5-1757 rk Hogeberg, gebrekkig
3. Cornelis Somer ~ 19-4-1759 rk Hogeberg
4. Christianus Somer ~ 25-12-1761 rk Texel
5. Pieter Somer ~ 7-6-1765 rk Texel
6. Jan Somer ~ 13-2-1767 rk Texel
7. Klaas Somer ~ 18-10-1768 rk Texel
8. Klaas Somer ~ 22-4-1770 rk Texel
9. Martje Somer ~ 11-2-1774 rk Texel

VIe Pieter Cornelis Hin ~ 21-7-1745 rk Hogeberg, zn v Cornelis Pieters Hin/Lammerts en Trijntje Leenders, boer, x met Jantje Cornelis Mulder.

Kinderen:
1. Cornelis Hin ~ 24-10-1770 rk Texel
2. Jacob Hin ~ 25-7-1773 rk Texel zie VII
3. Arie Hin ~ 1-12-1777 rk Hogeberg
4. Caatje Hin ~ 7-1-1781 rk Texel
5. Trijntje Hin ~ 22-3-1789 rk Oudeschild

VIf Jan Cornelis Troost ~ 9-8-1754 rk Den Hoorn, zn v Trijntje Jacobs en Cornelis Jans Troost, x 19-12-1783 rk met Maartje Veldmuis, ~ 1-4-1759 rk Den Hoorn, dr v Meijert Jans Veldmuis en Aafje Pieters.

Kinderen:
1. Catharina Troost ~ 14-9-1786 rk Oudeschild zie VII
2. Aafje Troost ~ 27-4-1792 rk Oudeschild
3. Aafje Troost ~ 5-3-1794 rk Oudeschild
4. Cornelis Troost ~ 29-9-1798 rk Oudeschild

VIh Jacob Willems Hin * 24-7-1764 (volgens register civique), zn v Willem Reijers Hin en Antje Pieters Kopjes, † 15-9-1826 Den Burg, landbouwer, x(1) 3-2-1792 rk Texel met Trijntje Lammerts Reij, ~23-3-1767 rk Texel, dr v Lammert Jans Reij en IJtje Cornelis Metselaar, † 13-10-1815 Den Burg, x(2) 25-10-1818 Texel met Antje Jans Bruijn, ~ 14-6-1783 rk Molenbuurt, Texel, dr v Jan Hendriks Bruijn(ing) en Maartje Jans Boerse, † 27-5-1869 De Mient, Texel.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Antje Hin ~ 24-9-1794 rk Spang
2. Lammert Hin ~ 29-7-1805 rk Den Burg

Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Pietertje Hin * 16-9-1820 Den Burg
4. Jannetje Hin * 29-9-1823 Den Burg

VIi Trijn Jans Roos ~ 27-4-1736 rk Den Hoorn, dr v Martje Maartens Dijker en Jan Pieters Roos, x 9-10-1761 rk Texel met Willem Gerrits Smit, ~ 29-9-1734 rk De Koog, zn v Gerrit Lubberts en Aaltje Ariens.

Kinderen:
1. Gerrit Smit ~ 24-4-1769 rk 't Spiek
2. Jan Smit ~ 23-1-1772 rk Texel
3. Cornelis Smit ~ 7-7-1774 rk Texel
4. Aaltje Smit ~ 6-12-1775 rk Texel zie VII

VIj Pieter Jans Roos ~ 6-10-1738 rk Spiek, zn v Martje Maartens Dijker en Jan Pieters Roos, bakker, x met Neel Nannings, ~ 2-11-1736 rk Den Burg, dr v Nan Willemsen en Antje Reijers.

Kinderen:
1. Antje Roos ~ 27-4-1766 rk Texel
2. Martje Roos ~ 2-1-1768 rk Texel zie VII
3. Jan Roos ~ 9-9-1774 rk Texel
4. Meijs Roos ~ 9-9-1774 rk Texel (tweeling)

VIk Neeltje Jans Roos ~ 19-7-1743 rk Den Burg, dr v Martje Maartens Dijker en Jan Pieters Roos, x met Klaas Maartens Graaf, ~ 11-9-1741 rk Den Burg, zn v Maarten Sijmens Cuijper/Graaf en Naantje Pieters.

Kinderen:
1. Martje Graaf ~ 26-9-1772 rk Texel
2. Maarten Graaf ~ 27-10-1774 rk Texel
3. Naantje Graaf ~ 1-11-1776 rk Den Burg
4. Naantje Graaf ~ 19-3-1778 rk Den Burg zie VII
5. Jan Graaf ~ 19-12-1780 rk Den Burg zie VII
6. Cornelia Graaf ~ 7-9-1784 rk Den Burg

VIl Jan Jans Roos ~ 26-2-1747 rk 't Spiek, zn v Martje Maartens Dijker en Jan Pieters Roos, boer, x met Antje Pieters Graaf, ~ 20-4-1746 rk Den Burg, dr v Pieter Sijmens Graaf en Antje Pieters

Kinderen:
1. Martje Roos ~ 7-12-1773 rk Texel zie VII
2. Petrus Roos ~ 15-1-1776 rk Texel
3. Maarten Roos ~ 26-9-1778 rk Zuidhaffel
4. Anna Roos ~ 28-6-1784 rk Eijs zie VII
5. Cornelia Roos ~ 29-9-1792 rk Oudeschild

VIm Anna Cornelis Mulder ~ 20-8-1736 rk Zevenhuizen, dr v Impje Maartens Dijker en Cornelis Leenderts Groot/Mulder, x 2-5-1760 rk Texel met Jacob Gerrits Smit, ~ 3-10-1732 rk Den Koog, zn v Gerrit Lubberts en Aaltje Ariens.

Kinderen:
1. Cornelis Smit ~ 2-8-1761 rk Den Burg zie VII
2. Leendert Smit ~ oktober 1765 rk Texel
3. Aaltje Smit ~ 20-3-1768 rk Texel
4. Immetje Smit ~ 11-5-1770 rk Texel
5. Maarten Smit ~ 29-3-1773 rk Texel
6. Jacob Smit ~ 26-12-1775 rk Texel

VIn Neeltje Cornelis Dijker ~ 21-2-1738 rk Den Hoorn, dr v Cornelis Maartens Dijker en Cornelisje Gerrits, † 29-2-1808 De Westen, x 30-10-1759 rk Texel met Nan Zacharias Schoenmaker, ~ 25-9-1724 rk Den Koog, zn v Zacharias Cornelis en Antje Ariens, † 21-7-1803.

Kinderen:
1. Anna Schoenmaker ~ 10-6-1760 rk Den Burg
2. Zacharias Schoenmaker ~ 1-7-1762 rk Texel
3. Cornelis Schoenmaker ~ 29-4-1766 rk Texel
4. Cornelis Schoenmaker ~ 7-2-1768 rk Texel

VIo Maarten Cornelis Dijker ~ 22-8-1752 rk Den Hoorn, zn v Cornelis Maartens Dijker en Cornelisje Gerrits, x met Martje Brouwer.

Kind:
1. Cornelius Dijker ~ 9-10-1808 rk Den Hoorn, † 6-2-1809 Den Hoorn

VIp Neeltje Jacobs Dijker ~ 5-10-1746 rk Spang, dr v Jacob Maartens Dijker en Martje Jacobs, begraven (impost f 3,-) 15-10-1781 Spang, gestorven in de kraam, x met Barend Cornelis Kuiper, ~ 23-10-1745 rk Den Burg, zn v Cornelis Pieters Kuiper en Cornelisje Barends.

Kinderen:
1. Marijtje Kuiper ~ 8-4-1773 rk Texel
2. Martje Kuiper ~ 14-8-1774 rk Texel zie VII
3. Crelisje Kuiper ~ 31-7-1778 rk Spang
4. Jacob Kuiper ~ 10-10-1781 rk Eis
5. Pieter Kuiper ~ 10-10-1781 rk Eis (tweeling)

VIq Barber Jacobs Dijker ~ 5-10-1746 rk Spang, dr v Jacob Maartens Dijker en Martje Jacobs, x met Pieter Hendriks Brero, ~ 1-8-1745 rk Den Burg, zn v Hendrik Cornelis Brero en Neeltje Pieters Ratelaar.

Kinderen:
1. Neeltje Brero ~ 28-6-1771 rk Texel zie VII
2. Martje Brero ~ 1-9-1773 rk Texel
3. Jacob Brero ~ 4-4-1776 rk Den Burg
4. Hendrik Brero ~ 16-4-1779 rk Texel
5. Maria Brero ~ 5-9-1784 rk Den Burg

VIr Martje Pieters Kopjes ~ 26-9-1746 rk Oudeschild, dr v Pieter Pieters Kopjes en Antje Leenders, x(1) met Cornelis Thomas van Drummelen, ~ 13-3-1746 rk Den Burg, zn v Thomas Cornelis van Drummelen en Antje Paulus Ran, † 22-4-1775, zeeman, x(2) 10-10-1777 rk Den Burg met Cornelis Cornelis Buisman, ~ 1-5-1746 (* 29-4) rk Oudeschild, zn v Cornelis Cornelis Buisman en Mart Jans Buijkes, loodsman

Cornelis Thomas van Drummelen voer als bootsman op de "Vrouw Alida", toen hij in 1775 op reis naar Genua overleed.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Antje van Drummelen ~ 19-9-1771 rk Texel
2. Petrus van Drummelen ~ 28-4-1774 rk Texel

Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Cornelis Buisman ~ 1-7-1778 rk Oudeschild
4. Antje Buisman ~ 29-11-1781 rk Den Hoorn

VIs Meijs Clementia Pieters Kopjes ~ 28-8-1748 rk Oudeschild, dr v Pieter Pieters Kopjes en Antje Leenders, x 28-12-1770 rk Texel met Pieter Jans Gorter, ~ 4-8-1745 rk Den Burg, zn v Jan Pieters (Gorter) en Lisbet Teunis, zeeman

Kinderen:
1. Petrus Gorter ~ 31-3-1775 rk Texel
2. Joannes Gorter ~ 31-3-1775 rk Texel (tweeling)

VIt Antje Pieters Kopjes ~ 10-4-1750 rk Oudeschild, dr v Pieter Pieters Kopjes en Antje Leenders, x 30-4-1784 rk Texel met Dirk Jans Gorter, ~ 14-9-1747 rk Den Burg, zn v Jan Pieters (Gorter) en Lisbet Teunis

Kinderen:
1. Elisabeth Gorter ~ 11-1-1785 rk Den Burg
2. Anna Gorter ~ 19-10-1787 rk Den Burg
3. Lena Gorter ~ 16-6-1793 rk Den Burg

VIu Martje Gerrits Kopjes ~ 8-4-1755 rk Oudeschild, dr v Gerrit Pieters Kopjes en Dirkje Pieters Buis, † 8-8-1813 Den Burg, x 27-10-1775 rk Texel (dispensatie wegens vierde graads verwantschap) met Abel Pieters Smit, ~ 25-2-1748 rk Den Burg, zn v Pieter Reijers Smit en Antje Gerrits, † 28-9-1808 Den Burg

De voorouders van Abel Pieters Smit zijn uitgewerkt op de pagina Een katholieke familie Smit.

Kinderen:
1. Aagje Smit ~ 20-7-1776 rk Den Burg
2. Dirkje Smit ~ 9-12-1777 rk Den Burg zie VII
3. Pieter Smit ~ 20-11-1779 rk Den Burg zie VII
4. Gerrit Smit ~ 8-3-1782 rk Den Burg, † 22-7-1782 aan stuipjes
5. Gerrit Smit ~ 11-5-1783 rk Den Burg
6. Antje Smit ~ 16-12-1784 rk Den Burg
7. Gerrit Smit ~ 17-1-1786 rk Den Burg
8. Gerardus Smit ~ 16-11-1788 rk Den Burg
9. Reijer Smit ~ 16-8-1791 rk Den Burg
10. Cornelis Smit ~ 20-2-1795 rk Den Burg zie VII
11. Antje Smit ~ 16-12-1796 rk Den Burg
12. Trientje Smit ~ 6-6-1798 rk Den Burg

VIu Impje Gerrits Kopjes ~ 28-12-1756 rk Oudeschild, dr v Gerrit Pieters Kopjes en Dirkje Pieters Buis, x 19-4-1782 rk Texel met Gerrit Schrama

Kinderen:
1. Gerardus Schrama ~ 29-6-1783 rk Hogeberg
2. Georgius Schrama (Joris) ~ 24-8-1785 rk Hogeberg
3. Pieter Schrama ~ 26-5-1788 rk Hogeberg
4. Lena Schrama (Helena) ~ 13-10-1791 rk Hogeberg zie VII
5. Laurentius Schrama ~ 25-5-1795 rk Hogeberg
6. Theodora Schrama (Dirkje) ~ 2-12-1799 rk Hogeberg

VIv Divertje Gerrits Kopjes ~ 6-7-1760 rk Oudeschild, dr v Gerrit Pieters Kopjes en Dirkje Pieters Buis, x 22-2-1795 rk Texel met Cornelis Lammerts Reij, ~ 8-11-1772 rk Texel, zn v Lammert Jans Reij en IJtje Cornelis Metselaar

Kinderen:
1. Lammert Reij ~ 1-8-1797 rk Spang
2. Gerrit Reij ~ 16-12-1798 rk Spang
3. Lambertus Reij ~ 12-8-1801 rk Spang
4. Maarten Reij ~ 17-5-1804 rk Spang

VIw Jacob Gerrits Kopjes, zn v Gerrit Pieters Kopjes en Anna Gerts Smit, † 29-11-1822, boer, x 1-2-1793 rk Texel met Vrouwtje Dirks Ran, ~ 3-8-1769 rk Texel, dr v Dirk Jacobs Ran en Aaltje Hendriks Dekker, † 7-4-1824

Kinderen:
1. Gerrit Kopjes ~ 8-11-1794 rk Den Burg
2. Aaltje Kopjes ~ 19-6-1796 rk Den Burg
3. Neeltje Kopjes ~ 8-5-1799 rk Den Burg
4. Antje Kopjes ~ 8-5-1799 rk Den Burg (tweeling)
5. Gerrit Kopjes ~ 18-3-1801 rk Den Burg zie VII
6. Petronella Kopjes ~ 2-7-1802 rk Den Burg
7. Dirk ~ 16-11-1804 rk Den Burg
8. Anna ~ 23-4-1807 rk Den Burg
9. Antje ~ 1-10-1810 rk Den Burg

lijn
terug naar het begin

De zevende generatie

VIIa Dirkje Leenderts Kleij, dr v Leendert Jans Kleij en Antje Lammers, ~ 12-11-1751 Oudeschild, x 1784 rk Texel met Jan Cornelis Buisman, ~ 23-4-1752 rk Oudeschild, zn v Cornelis Cornelis Buisman en Mart Jans Buijkes, zeeman

Kinderen:
1. Cornelius Buisman ~ 21-8-1886 rk Oudeschild
2. Jan Buisman ~ 9-3-1788 rk Oudeschild
3. Cornelius Buisman ~ 11-1-1790 rk Oudeschild
4. Jan Buisman ~ 7-6-1792 rk Oudeschild
5. Cornelis Buisman ~ 10-2-1794 rk Oudeschild
6. Jan Buisman ~ 27-11-1799 rk Oudeschild
7. Cornelius Buisman ~17-4-1801 rk Oudeschild

lijn
Miriam Klaassen