Personele quotisatie 1742

De Burgh

1. Hendrik Maartensz Vriend, kaagschipper, zijnde 2 personen, een knecht, de huur is 34-0-0
getaxeerd op 6,-
2. Meijnoutje Kikkers, doet een winkel, 2 personen, de huur 18-0-0
3. Anna Jans, een kamer, 1 persoon, een winkeltje, de huur 9-0-0
4. Arien Brouwer en Cornelis Vos, d'eene de omroeper, 2 personen, en 't andere een grootschipper, vaart buiten, 3 personen, de huur 29-0-0
Arien Brouwer getaxeerd op 6,-
5. Claas Jacobse Spin, een winkeltje, een zeeman, 4 personen, de huur 24-0-0

Cogerstraat

6. Pieter Pot, een kaagschipper, doet een winkeltje, 5 personen, de huur 24-0-0
7. Lodewijk Vermeulen, zijnde een wagenmaker, zijn huishouding 8 personen, de huur 18-0-0
8. Tonis Fuijk, een hoefsmit, 3 personen, laatst het huis getaxt. in huur op 20-0-0
9. Willem Meese, 6 personen, gaan uit werken, een zeeman
10. Claas Mantje, zijnde een boerenwoning 4 personen, wagen en paarden, de huur 19-0-0
getaxeerd op 8,-
11. Hendrik Jansz van der Waart, een slachter en tuinman, 4 personen, de huur, een paard en kar 24-0-0
12. Maarten Zijmonsz Graaff, zijnde een zeeman, 5 personen, de huur 10-0-0
13. Antje Cornelis, weduwe, 4 personen
14. Het mennoniete preekhuis bewoond door Lijsbet Klaas
15. Pieter Kikkert, bode, 4 personen, een paard tot zijn dienst, de huur 16-0-0
16. Timen Breda, een zeeman, 4 personen
17. Jan Capitijn, een zeeman, 4 personen
18. Trijn Jans, een kamer, 1 persoon
19. Lammert Kikkert, een koekenbakker, 3 personen, de huur 20-0-0
getaxeerd op 8,-
20. Jacob Corn. Bakker, 6 personen, de huur 19-0-0

Waalderstraat

21. Former Capteijn zijnde een boer, 4 personen, de huur 24-0-0
getaxeerd op 12,-
22. Pieter kamerling, schoenmaker, zijn 7 personen, de huur 18-0-0
23. Antje Arijens, doet een winkeltje, 4 personen, de huur 20-0-0
24. vier arme kamers komt pro memorie
25. Jan Ariensz Ratelaar, zijnde een boer, 4 personen, een wagen en twee perden tot zijn werk, de huur 24-0-0
getaxeerd op 12,-
26. Dirk Corn. Blaauw, zijnde een timmerman, 3 personen, de huur 26-0-0
getaxeerd op 8,-
27. Dirk Klaasz Fuijk, zijnde een hoefsmid, 4 personen, de huur 19-0-0. Houdt een knecht, een meid, 3 paarden en een wagen tot zijn werk.
getaxeerd op 6,-
28. Grietje Reekels, een boerinnne, twee personen, de huur 20-0-0
29. d'weduwe IJsbrant Albertsz, een boerenschuur, de huur is 6-0-0, onbewoond
30. Maarten Gorter, een huijs, zijn eigen, een linnenwever, 2 personen, de huur 14-0-0
Dieuwer Jelis, een oude vrouw, woont in het bovenstaande huijs.
31. Leuntje Cornelis, een boerin, 2 personen, de huur [niet ingevuld]
32. Martje Cornelis, een boerin, twee personen, een paard en wagen tot haar werk, de huur 21-0-0
33. Pieter Reijersz Wagemaker, zijnde een wagemaker, 7 personen, een paard en wagen tot zijn werk, de huur 18-0-0
34. het armenhuisje voor memorie
35. Jacob Fuijk, een hoeffsmit, 3 personen, de huur 15-0-0
36. Jan IJsbrantsz de Boer, zijn eigen, doet niets leeft van zijn eigen [in een ander handschrift is er boven genoteerd zijn weduwe Gijsje Jans], 2 personen, de huur 26-0-0
getaxeerd op 40,-, getaxeerd op 12,- [beiden staan in de kantlijn]
37. Daniel Gravius, een chirurgijn, 4 personen, de huur 30-0-0
38. Casper Star, zijn eigen, zijnde collecteur, 4 personen, de huur 17-0-0
getaxeerd op 12,-
39. Tijs Lodewijkse Oostendorp, wesende zijn eigen, zijnde een kaagschipper doet een winkel, 5 personen, is een in de kost, de huur 16-0-0
getaxeerd op 8,-

Weverstraat

40. Jan Capeteijn, 7 persoonnen, een zeeman, de huur 16-0-0
41. Cornelis Sijmons Graaff, zijnde een zeeman, 22-0-0
42. Daniel Gravius, een kamer, zijn eigen, doch niet bewoond, 11-0-0
43. Daniel Gravius, een schuur, sijn eigen, de huur 11-0-0
44. Secretaris Gravius, sijn eigen, 3 personen, een meid, de huur 30-0-0
getaxeerd op 15,-
45. Hendrik Korsen, zijnde een zeeman, 3 personen, 26-0-0
46. Het kerkenhuis wordt gesteld voor memorie
47. Martje Cornelis, zijnde haar eigen, een weduwe, haar zoon schipper, 3 personen, de huur 10-0-0
48. Ludolff de Vrij, zijn eigen, is een herberg, 6 personen, de huur 30-0-0
getaxeerd op 12,-
49. Jacob Jansz Schagen, zijn eigen, een boer, 2 personen, een meid, de huur 26-0-0, 2 paarden, een wagen tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
50. Jacob Vermeulen, een boer, zijn eigen, 8 personen, de huur 19-0-0
getaxeerd op 8,-
51. Hertje Schaap, zijn eigen, schoenmaker, 3 personen, de huur 18-0-0
getaxeerd op 6,-
52. weduwe Tenus Mooij, een winkeltje, 3 personen, de huur 17-0-0
53. Dirk Coning, een boer, 2 personen, de huur 31-0-0, een knecht, een meid, 2 paarden, een sjees, een wagen tot zijn werk
getaxeerd op 50,- en 8,-
54. Cornelis Arensz de Boer, een zeeman, 3 personen, de huur 26-0-0
55. Cornelis van Drummelen, sijn eigen, een kleermaker, 4 personen, de huur 16-0-0
56. Pieter Kopjes, een kaagschipper, 2 personen, de huur 17-0-0, een knecht
57. Cornelis van Citteren, een chirurgijn, 5 personen, de huur 12-0-0
58. Jacob Koger, zijn eigen, een glasemaker, 5 personen, de huur 18-0-0
59. Frans Dirksz de Jong, een boer, 2 personen, een meid, 2 paarden, een sjees, een wagen tot zijn werk, de huur 18-0-0
getaxeerd op 32,- en 6,-
60. Trijntje Dirkx, een boerin, alleen, de huur 16-0-0
61. Jacob Klaasz Pelser, sijn eigen, een wagenaar, 2 personen, 2 paarden, een wagen, de huur 18-0-0
62. Cornelis Kalis Schoenmaker, zijn 4 personen, de huur 22-10-0
63. Lammert Cornelis Mulder, zijn eigen, 2 personen, de huur 14-0-0
Anna Prins, 2 personen
64. Hendrik Jochemsz, 2 personen, 13-10-0
65. Cornelis Breero, kaagschipper, personen, de huur 28-0-0
getaxeerd op 6,-
66. Evert Cornelis Zauwel, een zeeman, 4 personen, de huur 16-0-0
67. Jan Tijsen en Pieter Kopjes, onbewoond huijs, 8-0-0
68. Albert Remmersz, een zeeman, de huur 10-0-0, 3 personen
69. Jan Tijssen, een bulloper, 2 personen, 9-0-0
70. Cornelis Dirks Smit zijnde een hoefsmit, 2 personen, 18-0-0
71. Pieter Kopjes, zijn eigen, een boer, 6 personen, 2 paarden, 1 wagen tot zijn werk, de huur 20-0-0
getaxeerd op 12,-
72. Leendert Lijnslager, zijn eigen, een baanman, 3 personen, de huur 14-0-0
73. Jacob Dij, een boer, 4 personen, de huur 18-0-0
getaxeerd op 6,-
74. Cornelis Schaap, zijn eigen, een boer, een wagenaar, 4 personen, 2 paarden, een wagen, de huur 43-0-0
getaxeerd op 6,-
in het zelfde huis woont Hoeke, een arbeider
Albert Kok, een zeeman, 3 personen
Dieuwer Jans, gaat uit werken, 2 perzonen
75. Jacob Groot, een kaagman en winkel, met de knecht 4 personen, de huur 15-0-0
getaxeerd op 8,-
76. Jan Koger, zijn eigen, een boer, 8 personen, hout 3 paarden, een wagen, een sjees tot zijn werk, de huur 22-10-0
getaxeerd op 6,-
77. Claas Coger, zijn eigen, een hoefsmid, een persoon, de huur 14-0-0
achter woont Arijen Cornelis Enkhuijsen, een zeeman, 4 personen
78. De Heer Commissaris Jacob van der Markt, 5 personen, de huur 40-0-0
getaxeerd op 15,-
79. Daniel Disper, pruikenmaker, zijn eigen, 4 personen, de huur 26-0-0
80. Jan Verberne, zijn eigen, een boer, 4 personen, de huur 15-0-0, een paard en kar
81. Jantje Jans, doet een winkeltje, zijnde haar zoon een kaagman, 2 personen, de huur 15-0-0, een knecht
82. Jan Cornelis Kolder, een oud man, de huur 15-0-0
83. Pieter Schaap, zijn eigen, een wagenmaker, 5 personen, de huur 17-0-0
84. Jan Frederiksz, zeeman, houdt een winkeltje, 2 personen, de huur 10-0-0
85. Trijn Cornelis, doet een winkel, 4 personen, huijshuur 15-0-0
86. Maartje Cornelis, zijnde een naaister die uit gaat, huur 7-0-0
87. Aagje Klaas Dekker, haar eigen, houdt een winkeltje, een persoon, de huur 10-0-0
88. Hendrik van der Werffen, schoenmaker, 2 personen, de huur 12-0-0
89. Antje Pieters Bruijn, haar eigen, heeft een kleijn winkeltje, 2 personen, s'huur 12-0-0
90. Hendrik Prestom, zijn eigen, een zeeman, 4 personen, de huur 12-0-0
91. Christiaan Hendriks, schoenmaker, zijn eigen, 2 personen, de huur 9-0-0
92. Jan Gerritsz Brantsz, een boer, twee personen, de huur 12-0-0, houdt een paard en kar tot zijn werk
93. Jan Kersemaker, een zeeman, 3 personen
94. Hester Jans, verkoopt kindergoet
dan nog bij Minne Brouwer, zeeman, 2 personen, de huur 22-6-10
95. Klaas Jacobsz Bruijn, een broodbakker, 4 personen, de huur 12-0-0
96. Hendrik Maartensz Brouwer, een zeeman, 3 personen, de huur 18-0-0
97. onbewoond, de erfgenamen van Jacob Bouwen Koger 9-0-0
98. weduwe van Floris M. Koorn, haar zoon een zeeman, 2 personen, de huur 9-0-0
99. Cornelis Boon, huijs, een kamer, zijnde een boer, 5 personen, de huur 27-0-0, een paard en een wagen
in de kamer woont Lange Dirkke Neel, haar zoon een zeeman, 3 personen
100. Cornelis de Ruijter, een zeeman, 3 personen
Antje Bors, een naaijster, de huur 27-0-0
101. Cornelis Jonker, zijn eigen, een timmerman, 4 personen, de huur 14-0-0
102. Albert Poulisz Kikkert, zijn eigen, een winkelier, 6 personen, de huur 18-0-0
getaxeerd op 6,-
103. Klaas Jacobsz Brouwer, zijn eigen, zijnde wever, 4 personen, de huur 10-0-0
104. Herman Barents, een tuinman, 1 persoon, de huur 12-0-0
105. Martje Jans, haar eigen, doet een winkel, 2 personen, 14-0-0
106. Jan Maartsen Groot, zijn eigen, een oud man, 3 personen, de huur 10-0-0
107. Hendrik Luijtse, zijnde een wagenmaker en gequalificeert van haar Edele Mogendheden over het Lantswerk, zijn zoon eilandsbode, 5 personen, 2 paarden, een sjees tot zijn dienst, de huur 19-0-0
[in een ander handschrift hierboven geschreven: zijn weduwe]
getaxeerd op 6,-
108. Dirk Kok, schipper op Alkmaar, heeft een winkeltje, 8 personen, een knecht, de huur 11-0-0
109. Grietje Alberts, een naaijster, huur 15-0-0
110. Pieter Bakker, zijn eigen, een broodbakker, 3 personen, de huur 16-0-0
getaxeerd op 6,-
111. Pieter Groot, zijnde een schipper die buijten vaart, 2 personen, de huur 16-0-0
getaxeerd op 8,-
112. Maarten Zuijdewind, een boer, de vrouw heeft een winkel, 4 personen met de meid mede, 2 paarden, een wagen tot zijn werk, huur 18-0-0
getaxeerd op 25,- en 6,-
113. Dirk Coning, werd bewoond door Pieter Gielse Brouwer, een zeeman, 3 personen, huur 5-0-0
114. Martje Gerbrants, doet een winkel, 2 personen, de huur 12-0-0
115. Cornelis Wildeboer, grootschipper, vaart buiten, 2 personen, 14-0-0
getaxeerd op 8,-
116. Nan Dirks Koorn, kaagschipper, 4 personen met de knecht, huur 20-0-0
117. Dirk Aarjensz, een boer, heeft een winkel, 2 personen, huur 14-0-0
118. Gerbrant Drost, zijnde een timmerman, 6 personen, huur 23-0-0
119. Lammert Albertsz Kikkert, zijn eigen, een zeeman, 4 personen, huur 16-0-0
120. Rem Albertsz, een zeeman, 4 personen, huur 22-0-0
121. Marcus Teunisz, een zeeman, 5 personen, 14-0-0
122. Jacob Keesoom, kaagschipper, 4 personen met de knecht, huur 14-0-0
123. Albert Kegt, een arbeijder, 3 personen, huur 12-0-0
124. Neeltje Klaas Fuijks, een boerin, 5 personen, een paard, wagen, sjees tot haar werk, huur 15-0-0
125. Pieter Sijmonsz de Graaff, een schoenmaker, 3 personen, huijs 8-0-0
126. onbewoond, huur 9-0-0
127. Dirk Jacobsz Visser, grootschipper, 2 personen, huur 17-0-0
getaxeerd op 25,- en 8,-
128. Maarten Brouwer, notaris, 4 personen, huur 14-0-0
getaxeerd op 6,-

Warmerstraat

129. Pieter Sluijsman, een zeeman, 2 personen, huur 6-0-0
130. Willem Bruijn, onbewoond, huur 7-0-0
131. Cornelis Gerritsz, zijnde een zeeman, 5 personen, huur 18-0-0
132. Jacob Kalis, schoenmaker, 3 personen, huur 12-0-0
133. Pieter Jansz, is een kruier, 1 persoon, huur 10-0-0
134. Cornelis Pietersz Kuijper, is een arbeider, 3 personen, huishuur 14-0-0
135. Pieter Geerse, zijn eigen een zeeman, 5 personen, huur [niet ingevuld]
136. een tuijntje met een huijsje afkomstig van commissaris de Dieu voor memorie
137. Cornelis Pieterse Bakker, een broodbakker, 6 personen, huur 19-0-0
getaxeerd op 6,-
[nummer 138 ontbreekt]
139. Neeltje Jacobsz, zijnde vroedvrouw, 7 personen, huur 14-0-0
140. Cornelis Dirksz Zijm, een boer, 3 personen, huijs 37-0-0
getaxeerd op 8,-
140. Dirk Cornelisz Zijm, een kaagschipper, 2 personen, een knecht
getaxeerd op 32,- en 8,-
[nummer 140 wordt twee keer gebruikt]
142. Jelis Claasz, een wever, 1 persoon, huur 12-0-0
142. Dieuwer Schoens, woont nu in
Hendrik Cornelisz Zijm, zijnde een hoefsmid, 8 personen, huur 14-0-0
getaxeerd op 6,-
143. Dieuwertje IJsbrands, heeft een klein winkeltje, 3 personen, huur 12-0-0
144. Pieter Poulisz Kleijnberg, wollespinder, 2 personen, huur 12-0-0
145. Hendrik Dirksz Bakker, zijnde een metselaar, 7 perzooonen, 14-0-0
146. Barent Hendriksz Ruijter, metselaar, 2 personen, huur 26-0-0
in de kamer:
Martje Jacobs, gebrekkelijk, 1 persoon
147. Gerrit Albertsz Graaff, een arbeijder, een persoon, huur 10-0-0
148. weduwe Gerrit Marcus, gaat uijt werken, 4 personen, huur 14-0-0
149. Jacob Aldertsz Koorn, vaart voor timmerman, 3 personen, huur 20-0-0
150. Dieuwertje Augusteijn, een geestelijk dogter, een persoon, huur 14-0-0
151. Marcus Gerritsz, een arbeijder, 2 personen, huur 12-0-0
152. Pieter France, een zeeman, 2 personen, kamerhuur 12-0-0
153. Hiltje Dirks, doet een winkeltje, 3 personen, kamerhuijr 12-0-0
154. Reijer Kooijman, 4 personen, een wagemaker, een wagen, een paard tot zijn werk, huur 17-0-0
155. Jacob Jansz Wiebesse, boer, een winkel, 4 personen, huur 16-0-0
getaxeerd op 8,-
156. Cornelis Pietersz Prestom, 4 personen, huur 14-0-0
157. Jan Kleij, 2 personen, een boer, 2 paarden en een wagen, huur 20-0-0
getaxeerd op 12,- en 6,-
158. Cornelis Zijm Kok, een zeeman en doet een winkeltje, 6 personen, 21-0-0
159. Pieter Leendertse, een oud man, 2 personen, huur 10-0-0
160. Claas Teunisz, een zeeman, 2 personen, 14-0-0
161. Zimon Gerritsz Hertog, een boer, 5 personen, huur 16-0-0
getaxeerd op 6,-
162. Willem Disper, deurwaarder, 6 personen, huur 17-0-0
163. Jan Teunisz Blom, schoenmaker en winkelier, 6 personen, huur 17-0-0

Gravestraat

164. Jacob Aket, herbergier, 3 personen, 2 paarden, een wagen en een sjees, huur 24-0-0
getaxeerd op 6,-
165. Martje Claas, een geestelijke dogter, een persoon, huur 29-0-0
nog in een kamer:
M. Coopman, timmerman, 1 persoon
166. Hendrik Groot, kaagschipper, 2 personen, een knecht, huur 14-0-0
167. Rijk Jansz de Jong, broodbakker, 4 personen, 15-0-0

Mulderstraat

168. Hendrik Remmersz, een zeeman, 4 personen, 11-0-0
nog int zelve woonte Hendrik Cornelisz, een zeeman, 2 personen
169. de schuur van Dirk Kaper, onbewoont, huur 10-0-0
170. Arien Gorter, een zeeman, 2 personen, 14-0-0
171. Jan Dirksz Gorter, een arbeijder, een persoon
172. Arien Gerritsz, een rietdekker, 5 personen, huur 12-0-0
173. arme kamer, voor memorie
174. Hertje Marcus, een zeeman, 3 personen, 8-0-0
175. de weduwe Gerrit D Wever, een oude vrouw, huur 9-0-0
176. Wijnand Deteloff, chirurgijn, 4 personen, 14-0-0
177. onbewoond, 24-0-0
178. Daniel Bont, een zeeman, 2 personen
int selve huijs:
Jan Soetelieff, een zeeman, 2 personen, huur 14-0-0
179. de steene molen, voor memorie
180. IJsbrant Bors, molenaar, 3 personen, en een knecht, 24-0-0
181. Trijntje Willemsz, dit verhuurt aan Zijmon Zoetelieff, een zeeman, 5 personen
Gerrit Smit, een boer, 4 personen, een paard en kar, 29-0-0
182. is weg, voor memorie
183. Cornelis Korse, een boer, 2 personen, 2 paarden en een wagen tot zijn werk, 16-0-0
184. Aren Pieters, een kamer, een oude arme vrouw, 2 personen, 7-0-0
185. Trijn Maartensz, een oude vrouw, alleen, 7-0-0
186. Jan Jansz, een arbeider, 4 personen, 17-0-0
187. Dirk Gerritsz, zeeman, 3 personen, 10-0-0
188. Jacob Cofman, een kamer, 2 personen, 4-0-0
189. Zijmon Schrama, grootschipper, 3 personen, 8-0-0
getaxeerd op 8,-
190. Meijer Jacobsz, een gorter, een oud persoon, 1 paard tot werk
191. nieuwe molen, voor memorie
192. Jacob Visser, een boer, 3 personen, 2 paarden, een wagen tot zijn werk of gebruik, 18-0-0
getaxeerd op 8,-
193. Aarien IJsbrantsz, een zeeman, 4 personen, 13-0-0
194. Pieter Jansz, zijnde een schoenmaker, 6 personen, 12-0-0
195. Lammert Egbertsz, zijnde een wever, 5 personen, 9-0-0
197. Gerrit Pieterse Spreeuw, een zeeman, 6 personen, 15-0-0
198. Meijs Teunis, een naaister, nog daar in Anna Gielis, een geestelijke dogter, en dan nog Evert Jansz, 4 personen, 24-0-0
199. Maarten Jacobsz Kalff, kaagschipper, een winkelier, 11 personen, 20-0-0
200. Dirk Reijersz, een boer, 5 personen, een paard tot zijn werk, 20-0-0
201. Jan Kooijman, zijnde een boer, 5 personen, 2 paarden en een wagen tot zijn werk, huur 24-0-0
getaxeerd op 6,- en 0,-
In de kamer:
Neeltje Ariens, 1 persoon, houdt een winkeltje
202. Jantje Cornelis, een geestelijk dogter, 1 persoon, huur 36-0-0
203. De kerk van de roomse Societeijt, bewoont bij Diwertje Hendriks
204. als voren bij Neeltje Teunis alleen
205. als voren de Roomse priester, 2 personen, heeft een paard tot zijn gebruik
getaxeerd op 18,-
206. Cornelis Koij, een boer, 1 persoon, huur 15-0-0
207. Zijtje Leenders, gaat uit werken
208. Dirk Kaper, winkelier, 3 personen, een paart en kar tot zijn werk, huur 16-0-0
getaxeerd op 15,-
209. Antje Cornelis, een kamer, zijnde een geestelijke dochter, 1 persoon, huur 14-0-0
210. Jan Jansz Voogt, zijnde een zeeman, 2 personen, huur 48-10-0
Offert Joosz Pet, een zeeman, 2 personen
B. Claasz, een oud man, 1 persoon
211. Willem Festersz, een timmerman, een winkelier, 4 personen, 18-0-0
getaxeerd op 8,-
212. Andries Robok, glazenmaker en winkelier, 5 personen, huur 15-0-0
213. Dirk Kooij, een zeeman, 3 personsn, huur 14-0-0
214. Cornelis Claasz, zijnde een metselaar, 5 personen, 12-0-0
215. Hendrik Dekker de jonge, zijnde een kuiper, 5 personen, huur 20-0-0
getaxeerd op 25,-
216. Pieter Hendriksz Kalis, een schoenmaker, 2 personen, huur 18-0-0
217. Martje Alberts, doet een winkel, 4 personen, huur 22-0-0
218. Pieter Hin, een huis, een schipper, een winkelier, een knecht, 3 personen, huur 10-0-0
219. Hendrik Dekker de oude, zijnde een rentenier, 2 personen, huur 20-0-0
getaxeerd op 25,- en 6,-
220. Barend Breemer, een grootschipper, 4 personen, de huur 12-0-0
221. Aarjen Formersz, een oude man, leeft van zijn eigen, een oud persoon, huur 16-0-0
nog woont bij hem een vrouw en 2 kinderen die uit werken gaan
222. Cornelis Maarse Kuijper, 2 personen, slechte luitjes, huur 9-0-0
223. een kamer van Jan Ratelaar, bewoond door Jan Spreeuw, een zeeman, 3 personen, huur 14-0-0
224. Trijntje Willems, doet een winkel, 4 personen, huur 14-0-0
225. Jantje Han, doet een winkeltje, 1 persoon, huur 9-0-0
226. Martje Jans Kok, zijnde een herberg, 4 personen, de huur 30-0-0
227. Gerrit Gerritje, een stoelenmatter, 3 personen, huur 12-0-0
228. Trijntje Kluijs, een naaister, 1 persoon, de huur 6-0-0
nog een naaister
229. onbewoond, huur 25-0-0
230. Carlo Gravius, een broodbakker, 3 personen, een knecht, een meid, 2 paarden, een wagen en een sjees tot izjn werk, de huur 29-0-0

Gasthuijsstraat

231. Pieter Verberne, een schuur, pro memorie
232. de kinderen Cornelis Gerritsz Voogt, 5 personen, de huur 20-0-0
233. Pieter Ratelaar, een boer [dit is veranderd in: Trijntje Pieters, weduwe van Pieter Ratelaar], 3 personen, een knecht, 2 paarden, 1 wagen tot zijn gebruik, huur 20-0-0
getaxeerd op 6,-
234. het gasthuis, pro memorie
235. Albert Dirksz Keijser, zijnde een boer, een kooiman, 5 personen, 2 paarden, een wagen en een sjees, 65-0-0
getaxeerd op 15,-
236. onbewoond, 6-0-0
237. onbewoond, 3-0-0
238. onbewoond, 9-0-0
239. Neel Hertjes, een wolspinster, 2 personen, huur 10-0-0
240. Pieter Verberne, 2 personen, een verver, huur 34-0-0
241. Hendrik Cornelisz, een zeeman, 2 personen
242. Jan Hin, een zeeman, 4 personen, de huur 12-0-0
243. Koer Mulder, een arbeider, 4 personen, huur 12-0-0
244. onbewoond, Pieter Schol, 13-0-0

Hogerstraat

245. Pieter Schol, zijnde een grootschipper, 3 personen, houdt een meid, 19-0-0
getaxeerd op 15,-
246. Jan de Ruijter, een grootschipper, 3 personen, 32-0-0
247. Meijert Coning, rentenier, 2 personen, houdt een meid, 19-0-0
248. Jacob Verwer, rentenier, 1 persoon, houdt een meid, 25-0-0
249. Trijntje Frans, doet een winkeltje, 2 personen, 17-0-0
250. Cornelis Meijertsz Boon, een boer, 6 personen, heeft 2 paarden, een wagen, een sjees, huur 22-0-0
getaxeerd op 6,-
251. Jelis Verberne, winkelier, en verver, 7 personen, 18-0-0
252. Klaas Langereijs, winkelier en boer, 3 personen, 18-0-0
getaxeerd op 8,-
253. onbewoond, 9-0-0
254. Arijen Tromp, een zeeman, doet een winkeltje, 4 personen, 11-0-0
255. Jan Stam, een zeeman, een winkeltje, 6 personen, 12-0-0
256. Jan Plevier, baasmetselaar, 2 personen, houdt een meid, 15-0-0
getaxeerd op 8,-

Binneburg

257. Jacob Jansz Kikkert, broodbakker, 4 personen, 18-0-0
258. Gerrit Jacobsz Fuijk, schoenmaker, 1 persoon en Pietertje Pieters houdt kinderschool, 1 persoon, 15-0-0
259. Cornelis Visser, een zeeman en winkelier, 2 personen, huur 20-0-0
260. Martje Aarjens, doet een winkeltje, 3 personen, een kostganger, huur 16-0-0
261. Lammert Kikkert, rentenier, een boer, 2 personen, houdt een meid, paarden, 22-0-0
getaxeerd op 25,- en 6,-
262. Gerbrant Tijsen, schoenmaker en winkelier, 3 personen, de huur 14-0-0
263. Cornelis J. Schagen, een zilversmid, 3 personen, houdt een meid, huur 24-0-0
Hendrik Plevier, een timmerman, 2 personen
264. Albert Lammerts Kikkert, kastelein op het Eijerlant, 6 personen, 2 knechten, 2 meiden, 2 paarden, een sjees, huur 22-0-0
getaxeerd op 15,- en 6,-
265. Martje Dirks, doet een winkel, 1 persoon, 16-0-0
daarbij haar zoon Cornelis Boon, een kaagschipper, houdt een knecht
266. Aarijen Jansz Mooij, een zeeman, doet een winkel, 4 personen, 14-0-0
267. Cornelis Kok, een schoenmaker en winkelier, 3 personen, huur 20-0-0
getaxeerd op 6,-
268. Ariaantje Hendriks, doet een winkel, 2 personen, huur 14-0-0
269. Jan Vermeulen, chirurgijn, 4 personen, houdt een paard, een sjees tot zijn gebruik, huur 40-0-0
getaxeerd op 15,- en 8,-
Nog woont daarbij in Trijntje Bakkers als kostgangster, zijnde 1 persoon
270. Willem Trap, dienaar van de justitie, 4 personen, 14-0-0
271. Empje Alberts, een turfmeester, 1 persoon, 10-0-0
272. Poulus Kikkert, ontvanger van de verpondingen, 4 personen, 16-0-0
getaxeerd op 12,-
273. Pieter Teunisz Bommel, zijnde ene landsschipper, 8 personen, 42-0-0
getaxeerd op 15,-
274. IJsbrant de Boer, 2 personen, houdt een knecht en meid, zijnde kaagschipper, 18-0-0
getaxeerd op 8,-
Martje Aarjens, turfmeetster, een persoon
275. Klaas Ekkes, dienaar van de justitie, 2 personen, huur 12-0-0
276. D'Heer Balthazar Huijdekoper, baljuw over Texel, 4 personen, de huur 44-0-0
277. Raadhuijs van Texel, pro memorie
278. Jan Dirksz Bakker, kaagschipper, een winkeltje, 5 personen, houd een knecht, 24-0-0
279. Gijsbert Droshagen, dienaar van justitie, 3 personen, 16-0-0
280. Albert Albertsz Kikkert, zijnde een glaasemaker en verwer, 5 personen, huur 14-0-0
281. De Heer Commissaris Hendrik van der Marct, zijn huijs met de kamers daarbij met een kleijn huijsje, 4 personen, houd een knecht en meid, huur 270-0-0
obit
282. Hendrik Brero, imposmeester van alle lants inposten, 7 personen, reijd 2 paarden, een wagen en sjees, de huur 30-0-0
getaxeerd op 40,-
283. onbewoond
284. onbewoond, 6-0-0
285. Hendrik Hendriks, een zeeman, 2 personen, huur 14-0-0
286. Jan Albertsz Kikkert, doet een herberg, 5 personen, een kostganger, de huur 60-0-0
287. Isele Zijmons, een naaijster, 2 personen, 14-0-0
288. Cornelis Frederiksz, voor dese grootschipper, 4 personen
289. Lammert Danielsz, 5 personen, 14-0-0
De mennoniete Doopgezinde huijs, kamer en preekhuijs en 2 kamers daar annex
290. Jan Arense, een boer, 2 personen, 23-0-0
291. Reijer Swaan, zijnde een grutter, 4 personen, houdt een paard tot zijn werk, huur 18-0-0
292. Simon Koger, wagenaar, 6 personen, 2 paarde, 1 wagen, de huur 10-0-0
293. Barend Koger, tuijnman, 6 personen, 2 paarden, 1 wagen, huur 14-0-0
294. Jacob Gorter, een pelmolen, 5 personen, 14-0-0
295. het weeshuijs, per memori
296. het grote schoolhuijs, bewoond bij P. Out, schoolmeester, 6 personen
297. een schuur, onbewoond
298. onbewoond
299. Jan Pool, klokkeluijder, 3 personen, huur 8-0-0
300. Hendrik Plavier, bijschoolmeester, 5 personen, 29-0-0
301. Willem Pieters Bruijn, een boer, 1 persoon, 14-0-0
302. Hendrik Maartensz, een zeeman, 4 personen, 13-0-0
303. onbewoond, 5-0-0
304. gedemoljeert
305. 3 arme kamers, per memorie
306. onbewoond, 5-0-0
307. Klaas Dirksz Kuijper, een tuijnman, 4 personen, 50-0-0

Ongeren, bouw- en boerenwoningen

308. Gerrit Eleman, een paard tot zijn gebruijk, 3 personen, een meid
309. Albert Aarjensz, zeeman, 4 personen
310. Pieter Reij., een zeeman, 4 personen
311. Albert Hendriks Haij, vaart buijtensland, 7 personen
312. Cornelis Koorn, zeeman, 4 personen
313. Cornelisje Cornelis, melkster, 2 personen
314. Neeltje Klaas Fuijks, een bouwvrouw, heeft een paard tot gebruijk en een sjees, zo hier van is gesegt op 124-0-0
Grietje Frans, een nieuw huijs aangebouwd

Hal

315. Pieter Willemsz Kleij, 2 paarden, een sjees en een wagen, 7 personen
316. Jacob Veen, een boer, 1 persoon
Grietje Jacobs, 1 persoon
317. Hendrik Aarjensz, vaart buijten, 1 persoon
318. Aaltje Cornelis, 4 personen

Oostegeest

319. Trijn Cornelis, een boerin, 4 personen, 2 paarden, een wagen tot haar werk
320. onbewoond
321. Jacob Koorn, een boer, 4 personen, een meid, een paard
322. Anna Lammertsz, een melkster, 2 personen
323. Jan Teunisz, een boer, 5 personen, houd een meid en een paard
324. Jacob Janse Zomer, een boer, 4 personen, een meid, 2 paarden, een wagen tot zijn werk
325. Zijbrig Dirks, gaat uijt werk, 1 persoon
326. Aaltje Sijmons, gaat uijt naijen, 1 persoon
327. Lammert Pietersz, gaat uijt werken, 5 personen
328. onbewoond
329. Aagje Maartens, 1 persoon
330. Cornelis Pieterse Hin, een boer, 2 personen, hout een meid, 2 paarden en een wagen tot zijn werk
331. Isak Pieterse, wert gealimenteert
332. Hendrik Voorhout, tuijnman, 3 personen
333. onbewoont
334. Trijntie Arens, een boerin, 5 personen, hout een knecht, 2 paarden en een wagen tot haar werk
335. Jan Braak, capitein ter zee, 4 personen, 2 meiden
Gerrit Dirkse Boon, een boer, 5 personen, 2 paarden, een wagen, een sjees tot zijn werk

Waddel

336. Nan Gerritsz, een zeeman, 3 personen
337. Jan Trappel, een zeeman, 4 personen

Westegeest

338. Jacob Tomasz, een oud zeeman, 2 personen
339. Jan Biem, een boer en een kooijman, 5 personen, hout een paard en wagen
340. Cornelis Dijkse, een boer, 6 personen, een kostganger, 2 paarden en een wagen
341. Dirk Westebou, gaat uijt werken, 6 personen

Zuijdtaffel

342. Jan Smit, een zeeman, 3 personen
343. Zijmon Ran, een boer, 5 personen, houd 1 paard een wagen tot zijn werk
344. Dirk Jacobsz Zijm, een boer, 7 personen, 2 paarden en een wagen
345. Harmen Dirkse Zuijdewint, een boer, 7 personen, hout een paard en wagen tot zijn werk
346. Zijmon Cornelisz Zijm, een boer, 8 personen, 2 paarden en een wagen tot zijn werk
347. Jacob Kopjes, een boer, 5 personen, houd een paard en wagen tot zijn werk
348. Maarten Cornelisz Zijm, een boer, 5 personen, houd 1 paard en wagen tot zijn werk
349. Maarte Leendertsz, een zeeman, 3 personen
350. Lubbert Jacobsz, een arbeijder, 4 personen
nieuw gebouw Dirk Reijersz, een zeeman, 5 personen

Noordtaffel

351. Gerrit Maarsz, een boer, 1 persoon
352. ......., een zeeman, 7 personen
353. Frans Gerrits, een zeeman, 2 personen
354. Aarjen Cornelisz Schaap, een boer, 4 personen
355. Dirk Cornelisz Dekker, een boer, 3 perszonen
356. Maarten Sijmonsz Graaff, staat aan Den Burg op no. 12
357. Diewertje Pieters, een melkster, een persoon

Akenbuurt

358. onbewoond
359. onbewoond
360. Jan Cornelisz Bos, een boer, heeft 4 personen, hout 2 paarden en een wagen tot zijn werk

Diepwaal

361. onbewoond
362. Anne Jellis, een melkster, 3 personen
363. Jacob Dirkse Mager, een schotter, 3 personen

Nieuwe Land off Raaphorst

364. Cornelis Pietersz Wuijts, een zeeman, 3 personen
365. Jacob Cornelisz List, een boer, 2 personen, hout een meid en een paard tot zijn werk
366. Jan Jacobsz Graaff, een boer, 4 personen, hout 1 meid en 2 paarden om zijn werk te doen
367. Arijen Koorn, 4 personen, een boer, hout 1 paard tot zijn werk
368. Pieter Jacobsz, 2 personen, wert gealimenteert

Gerritslant

nieuw gebouw Pieter Kleijberg, zeeman, 3 personen

Het Oude Schilt

Dirk Bakker, timmerman, 2 personen, houd een meid
Dirk Cornelisz Jonker, een zeeman, 5 personen
Jan Cornelisz Baas, loodsman, 6 personen
Jan Reijerse, een loodsman, 8 personen
Jacob Huijsman, onbewoond
1. Klaas Rosts, een loodsman, 3 personen
2. Meijert Teunis, een loodsman, 6 personen
Harme Bakker, een loodsman, 4 personen
3. Evert de Timmerman, 2 personen
Gerrit Jansz Hoorn, loodsman, 5 personen
4. Lammert Vos, loodsman, 5 personen
getaxeerd op 6,-
5. Casper Ziervogel, lantschirurgijn, 4 personen, woont in een huurhuijs
getaxeerd op 6,-
De Heer en Meester Hendrik Tuijning, commissaris ter Rechergie, tot Alkmaar gevonden
6. Jacob Willemsz, loodsman, 3 personen
Guurtje Willems, een persoon
Teunis de Wijn, loodsman, 6 personen
8. Maarten Brouwer, loodsman, 2 personen, een meid
Barent Willemsz Blom, loodsman, 2 personen
9. Albert Jansz Roeper, een winkelier, 2 personen
10. Gerrit Klugt, een zeeman, 4 personen
Pieter Admiraal, een boer, slachter, 2 wagens, 2 perden, 3 personen
Meijndert Pietersz Boon, loodsman, 6 personen
Hendrik Assuerisz, een zeeman, 2 personen
Trijntje van der Vegt, een naaister, een persoon
11. Teunis Meijertsz, een loodsman, 3 personen, een meid
getaxeerd op 6,-
12. Cornelis Dekker, een zeeman, 2 personen
13. David Kroes, kastelein, 3 personen, een meid
obit zijn weduwe getaxeerd op 6,-
Meijno IJsbrants, een kleijn winkeltje, 1 persoon
14. Helena de Huijbert, winkelier, 4 personen, een meid
Jan Braak, collecteur vant gemeene land, een persoon
samen getaxeerd op 8,-
15. Barend Wesseling, een broodbakker, 1 persoon, hout 1 knecht en meid
16. Reij[n]dert Schouten, een grootschipper, doet een winkel, 4 personen
getaxeerd op 12,- en 6,-
Teunis Majesteijt, een loodsman, 2 personen
17. Jacob Jans Ran, een loodsman, 7 personen
Jacob Blom, een zeeman, 3 personen
18. Jacob Huijsman, commandeur op Groenlant, 8 personen
getaxeerd op 6,-
Hendrik Potter, commandeur, 6 personen
Kenuw, een schoolvrou, 1 persoon
19. Aafje Barh., doet een winkel, 6 personen
20. Jan Kolder, een varend man, 4 personen, doet een winkel
21. Lammert Barentse Hassing, loodsman, 4 personen
22. Johan Kelder als waarnemende de saken van sLants Oorlogschepen voor de Heer Carel Ps. van Boetselaar, woont met sijn suster nigt en heeft 2 meiden.
getaxeerd op 15,-
[in ander handschrift] Is van Texel vertrokken zijnde zijn principaal de Heer van Boetselaar gebleeven voor Dansik.
Rooseboom, Commissaris Extra Ordinaris van sLants Oorlogscheepenen en Commis ter Recherge, 3 personen, hout 2 knechts, 2 meiden, 2 werkpaarden met een reijpaardje, een overdekte speelwagen, 2 karren
getaxeerd op 60,-
Jan Jacobsz Bruijn, omroeper, 7 personen
Hans Ravesteijn, een zeeman, 3 personen
23. A. de Bruijn, koopman in tabak en wijnen, 5 personen, een knecht tot de negotie, een meid
getaxeerd op 15,-
Jacob Platvoet, schipper op deslants schuijd,6 personen
24. Hendrik de Vries, herbergier, 9 personen
Zijmon Hendriks, een koperslager, 1 persoon
25. 3 arme kamers pro memorie
26. Pieter Piet, doet een winkel, 1 persoon
Dirk Wijngaard, kaagschipper, 3 personen, houd een knecht
27. Albert Gielse, kaagschipper en herbergier, 4 personen, een knecht
28. Cornelis Burger, een broodbakker, 4 personen
29. Claas Veen, kaagschipper en winkelier, 3 personen, een knecht
Maarten Tijsen Brouwer, schipper op de postschuit, 4 personen
getaxeerd op 8,-
30. Fokke Brakenhoff, koopman en slachter, 3 personen, een knecht, 3 paarde[n], een speelwagen tot zijn gebruik
getaxeerd op 8,-
Pieter Bakker, loodsman, 3 personen
31. Meijert Vlas, een kaagschipper, 6 personen
Zimon Maartense Kuijper, een werkman, 2 personen
Neeltje Hendriks, een naaijster, 1 persoon
32. Hermanus Nieuwenhuijsen, capitein geweldiger en postmeester, 3 personen
getaxeerd op 15,-
33. Aarjen Folkerse, een zeeman, 2 personen
34. Jan Teunisz, loodsman, 2 personen
Geert Jansz, 2 personen
35. Aris Meijertsz, verkoop een soopje, 2 personen
36. Vrouetje Coenraats, verkoopt een glaasje bier en wijn, 2 personen
Lammert Bartelse, loodsman, 6 personen
37. Barent Blom, broodbakker, 5 personen, een knecht, een paard en sjees
getaxeerd op 40,-
38. Trijn Gerrits, doet een winkel, een persoon
Gerrit Pronk, een zeeman, 3 personen
39. Abraham Klaver, verkoop[t] bier bij de ton en bij de vaten, neemt de zaken van de Heer van der Marct waar op stroom, 3 personen, een meid
getaxeerd op 6,-
40. Pieter Luijt, een zeeman, 4 personen
Daniel ......, loodsman, 3 personen
Harmen Polman, een zeeman, 3 personen
Jacob Hendriks, een zeeman, 3 personen
Sijsje Schooneblom, een werkvrouw, 3 personen
Jan Boerhorst, werkman, 4 personen
41. Jantje Willems, doet een winkeltje, 2 personen
Jan Dalmijer, een zeeman, 5 personen
Jan Stroo, knecht op de postschuijt, 2 personen
Martje Gosen, een winkel, een persoon
42. Claas Visser, schipper op de praaijschuijt, 5 personen, hout een meid
Jacob Cornelisz, knecht op slandsschuijt van de monstering, 2 personen
43. Predicantshuijs, pro memorie
Catarina Lenz, een persoon, heeft een meid tot oppasser
44. Lourens Velthuijs, schoolmeester en koster, 4 personen
45. Jan Smit, loodsman, een persoon, hout een meid
46. Aris Tijsen, kaagschipper, een loodsman, 4 personen
Antje Hendriks, weduwvrouw, 2 personen
Abraham van Horst, een zeeman, 3 personen
47. Tijs Flens, loodsman, 2 personen
48. Hendrik Elling, dienaar van de gewelder, ook slager en winkelier, 2 personen
Reijer Kolder, een zeeman, 2 personen
Maartje Jans, gaat uit werken, 3 personen
49. een arme kamer voor memorie
50. Pieter Teunis Bommel, schoenmaker, 5 personen
51. Hendrik Flens, schippper op de postschuijt, 7 personen
getaxeerd op 6,-
Pieter Douwensz, een zeeman, 4 personen
Jan van Galen, loodsman, 4 personen
Roelofje, een weduwe, gaat uit werken, 4 personen
52. Aris Goosen, een loodsman, 7 personen
Jantje Pieters, houdt een winkel, 1 persoon
Cornelis Cornelis, loodsman, hout een winkel, 3 personen
53. Cornelis Albertse, een loodsman, 3 personen
54. Leendert Blank, loodsman, 7 personen
55. Cornelis Dirksz Koffman, 3 personen
56. Geert Zijnen, loods, 5 personen
57. Hendrik Meijers, heeft een winkel, 2 personen
Jan Buijsecool, een loodsman, 5 personen
Cornelis Weertse, loodsman, 4 personen
Cornelis Jacobsz, loodsman, 3 personen
Jan Gijse, loodsman, 3 personen
58. Jan Veen, doet een winkel, 2 personen, houdt een meid
Aarijen van de Schilden, een zeeman, 2 personen
Maart Jansz, leert meisjes, 4 personen
Aaren Veen, varend man, 3 personen, een knecht
59. Gerrit Willemsz, kaagschipper, 3 personen, een knecht
60. Gerrit Rotting, chirurgijn, helbardier van Noordholland, afslager van de vis, 3 personen
getaxeerd op 6,-
61. Jan Luijkersen, kaagschipper en tapt bier, 7 personen, houdt een knecht en meid
62. Cornelis Pietersz Visser, loodsman, 3 personen
63. Jan de Slager, 3 personen
64. Evert de Ruijter, loodsman, 3 personen
getaxeerd op 6,-
65. Willem Cornelis Gorter, een zeeman, 1 persoon
Dirk Harmense, een loodsman, 3 personen
Gerrit de Haas, loodsman, 6 personen
66. de Weduwe Aren de Beer, een sobere vrouw, 4 personen
Jannetje Dalmaijer, verkoopt wat goed, 5 personen
Anthonij Klinkenberg, timmerman, 6 personen
Sijbrant Voet, loodsman, een persoon
Bartelt Samsomsen, een zeeman, 3 personen
Hendrik Dekker, loodsman, 4 personen
Teunis van de Schilde, een zeeman, 2 personen
67. Lijsbeth Cornelis, gaat uit werken, 2 personen
68. Martje Koks, een sobere vrouw, 7 personen
69. Pieter Aarjensz Schar, loodsman, een persoon, een meid
[het nummer 70 staat wel in de kantlijn, maar lijkt niet bij een van de vermelde personen te horen]
71. de Weduwe Aarjen Visser, 2 personen, een slechte vrouw
de weduwe Hendrik Willemsz, ook een slechte vrouw, 3 personen
72. Pieter Bakker, een loodsman, 7 personen
73. Aafje Jacobs, doet een winkel, 4 personen
74. de weduwe Maarten Romeijn, doet een groen winkel, 3 personen
Martje van Galen, wordt van de kinderen onderhouden
Dirk van Amelen, een zeeman, 3 personen
Dirk Stevensz, loodsman, 4 personen
75. Steven Hart, een zeeman, 2 personen
Cornelis Biemse, een timmerman, 4 personen
76. Albert Cornelis Haldert, een loodsman, 4 personen
77. Cornelis Harsing, een zeeman, sijn vrouw een winkeltje, 4 personen
Pieter Gijsen, een zeeman, 3 personen
78. Jan Pieters Flens, een loodsman, 2 personen
79. Maarten Blom, loodsman, 6 personen
getaxeerd op 6,-
Jan Kok, een ligterman, 3 personen, een knecht
80. Neeltje Jaspers, doet een winkeltje, 5 personen
81. Pieter Jansz Visser, een zeeman, 3 personen
82. Cornelis Jacobsz van der Schans, Oostindische loods, 3 personen
getaxeerd op 8,-
Jacob van der Schans, schipper van de landsschuit, 4 personen
83. Meijert Aarjensz, loodsman, 6 personen
Dirkx ....., een loodsman, 5 personen
84. Cornelis Gerritze Deije, een kaagschipper, 2 personen, een knecht
Willem Jansz Ran, een loodsman, 2 personen
85. Guurtje Pieter, doet een winkel, 2 personen
86. Jan Blom, loodsman, 5 personen
getaxeerd op 6,-
Gerrit Koenderse, een zeeman, 2 personen
87. Jantje Rans, doet een herberg, 8 personen
88. Jan Kopsen, een kaagschipper, 4 personen, 1/2 knecht
89. Jan Lammersz, een loodsman, 4 personen

De Genever Buurt

90. Cornelis Eeleman, een zeeman, 2 personen
Hendrik Kolder, een zeeman, 3 personen
91. Jan Jacobsz Eleman, een zeeman, 2 personen
92. de weduwe Hubert Cornelisz, haar zoon een kaagschipper, 2 personen, een knecht
93. Pieter Jacobsz Ran, een zeeman, 2 personen
94. Geertje Jacobsz Buijsekool, gaat uit werken, 3 personen
95. Dirk Hendriks, een loodsman, 3 personen
96. Jan Oostinje, een varend man, 4 personen
Frans Eleman, een zeeman, 3 personen
97. Reijer Ran, kaagschipper, 5 personen, een knecht, nieuw gebouwd
Michiel Gijse, zijnde een zeeman, 3 personen
Cornelis Cornelisz, een loodsman, 4 personen
Jacob Jansz Smit, loodsman, 3 personen
getaxeerd op 6,-
98. Lijsbet Dirks, de zoon een timmerman, 2 personen
Dirk Kabee, een verwer, een persoon
Martje Alberts, een groen winkeltje, 2 personen
99. Zijtje Jans, een kleijn winkeltje, 4 personen
100. Teunis van der Stere, een loodsman, 10 personen
101. Antje Cornelis, een naaister, 1 persoon
Cornelis de Leeuw, een kaagschipper, 3 personen, een knecht
102. Lammert Jacobsz, loodsman, 4 personen
Willem, een zeeman, 2 personen
103. Jan Bark, een zeeman, 2 personen
104. Pieter Soetelieff, een loodsman, de zoon een bakker, 6 personen, een meid
105. Maarten Kuijper, loodsman, 5 personen
106. Gerrit Cornelis, een zeeman, 3 personen
Jantje Jans, gaat uijt werken, 1 persoon
107. Willem Cornelis Ran, een loodsman, 6 personen
108. Hendrik Smit, schoenmaker, 6 personen
109. Jacob Lammerts, loodsman, 3 personen
110. Cornelis Aarijens Buijkes, loodsman, 4 personen
Sijbrig Hendriks, een naaister, 4 personen
111. Martje Veltjes, een klein winkeltje, 3 personen
112. Cornelis Jansz Ran, zeeman, 5 personen
113. onbewoond
114. Pieter Andriese Baas, smid, en de vrouw vroedvrouw, 5 personen, een meid
Dirk Ran, een nieuw gebouw, een loodsman, 3 personen
115. Cornelis Arijensz, een loodsman, 5 personen
116. Claas Lap, een kaagschipper, 5 personen, een knecht
117. Cornelis Drost, een loodsman, 5 personen
118. Gerrit Pekel, een zeeman, 4 personen
119. Magdalena, een turfmeetster, 1 persoon
120. Gerrit Lotshooft, een loodsman, 1 persoon
121. Pieter Jansz Steijne, verkoop brandewijn, een zeeman, 4 personen
Gerrit Koorn, een zeeman, 5 personen

De Bouwhuijsen

122. Jan Douwensz, een zeeman, 4 personen
123. Pieter Cornelisz Bommel, een boer, 7 personen, 2 paarden tot zijn werk

NB De Middelton bewoont bij Jan Smit, zijnde een loodsman
Aan de Put de weduwe Willem Elle, boerin
getaxeerd op 6,-

Den Hoorn

1. Jan Huijbertsz Schelvis, 2 personen, kaagschipper, doet een winkel, een knecht
2. Leendert Jansz Kok, een metselaar, 5 personen
3. Aarjen Jansz Plaatsman, een zeeman, 4 personen
4. Dirk Kok, kaagschipper, 3 personen, een knecht
5. Auker Pieterse, een loodsman, 2 personen
6. Martje Willems, een oude vrouw, 1 persoon
7. Jacob Schellinger, een broodbakker, 3 personen
8. Geertje Dirks, een sobere vrouw, 1 persoon
9. Pieter Blaauw, een grootschipper, 1 persoon, is uitlandig.
getaxeerd op 6,-
't Huis al twee jaar gesloten, heeft dus niet betaald noch gedoleerd.
10. Jacob Plaatsman, een zeeman, 4 personen
11. Jan IJsbrantsz Bos, een boer, 5 personen, 2 paarden, 1 wagen tot zijn werk
12. Martje Meijndersz, 2 personen, een werkvrouw
13. Sijmon Koeman, een boer, houdt een meid, 1 persoon
getaxeerd op 6,-
14. Trijntje Wijbrants, een arme weduwe, 2 personen
Grietje Teunis, doet een winkeltje, 3 personen
15. Pieter Jacobsz Graauw, een zeeman, 2 personen
16. Tjeert Hendriksz Stuijfsak, een arbeider, en zijn broer een schoenmaker, 2 personen
17. Anna Cornelis, gaat uit werken, 3 personen
18. Trijntje Pieters, een naaister, 1 persoon
19. Aarjen Visser, een boer, 3 personen
20. Cornelis Gonderse, een visser, 4 personen, houdt paard en kar om te vissen
21. Martje Dirks, een weduwe, 1 persoon
22. Jellis Kersemaker, een linnenwever, verkoopt bier en wijn, houdt een knecht, 3 personen
23&24. Hendrik Franse, een boer, 2 personen
25. Jan Roeloffsz, 3 personen, werd gealimenteerd
26. Klaas Kroon, een boer, 3 personen, 2 paarden, een wagen tot zijn werk
27. Cornelis Koorn, een boer, 3 personen, houdt een paard en sjees tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
28&29. Gerrit Bakker, 6 personen en doet een winkel, heeft een kaag die bevaren wordt van zijn twee zonen, houdt paarden, een wagen en een sjees tot zijn werk.
getaxeerd op 40,-
30. Lourens Kroon, een boer, 3 personen, houdt een paard tot zijn werk
31. Cornelis Turk, een boer, 4 personen, houdt paard, kar en sjees tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
32. Jan Janse Schelvis de oude, 1 persoon, houdt een meid
33. Cornelis Simonsz Dekker, een zeeman, 1 persoon
getaxeerd op 6,-
34. Hertje Visser, een zeeman, 2 personen
35. Vrouwtje Teunis, gaat uit werken, 2 personen
36. Neeltje Jans, een hoedenmaakster, 1 persoon
37. Pieter Aarijensz Verwer, een zeeman, 5 personen
38. 't Preekhuis van de Waterlandse Mennogezindheid
39. onbewoond
40. Leuntje Cornelis, de zoon een zeeman, 3 personen
41. Wijbrant Hart, een loodsman, 7 personen
42. Jantje Willemse, een naaister, 1 persoon
43. Jan Dirksz, een smid, 4 personen
44. Aaltje Gerrits, een sobere weduwe, 2 personen
45. onbewoond
46. Aloff Jansz, een zeeman, 6 personen
47. Meijert Veltmuijs, molenaar, 3 personen
48. Cornelis Smit, een zeeman, 3 personen
49. Zipke Klaase, een zeeman, 6 personen
50. Cornelis Maarse Dijker, een boer, 2 personen
51. Cornelis List, een boer, 2 personen, een meid, houdt een paard en wagen tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
52. d'Weduwe Jan Tamenze, een sobere vrouw, 1 persoon
Pieter Dirkse, een zeeman, 3 personen
53. Jan Cornelisz Leen, een loodsman, 4 personen
54. Aarjen Maartensz Kuijper, commandeur op Groenland, 7 personen
55. Cornelis Platvoet, een zeeman, 3 personen
56. Jantje Pieters, 3 personen
57. Guurtje Aris, haar zoon een kuiper, 3 personen, houdt een paard en kar tot haar werk
58. de Roomse Kerk, per memorie
59. Aarjen Tijsen, een boerin, 1 persoon
60. Cornelis Tarwboer, een boer, 5 personen, heeft wagen, kar en paard tot zijn werk
61. Zijmon Florisz, een boer, 3 personen, een meid, een wagen, 2 paarden tot zijn werk
62. Cornelis Tijse, een zeeman, 3 personen
63. Claas Jansz, een zeeman, 5 personen
64. Aarjen Dekker, collecteur en ontvanger van de verpondingen, 2 personen, houdt een wagen, sjees en 3 paarden tot zijn werk, heeft 2 kinderen in de kost van Reijer Zanderse Bakker
getaxeerd op 40,-
65. Zipke Elis, een zeeman, 5 personen
66. Dieuwertje Zipkis, een oud persoon
67. Eliege Olfers, een bouwvrouwe, 1 persoon
68. Cornelis Duijnker, een grootschipper, 2 personen
getaxeerd op 6,-
69. Willem Smit, een zeeman, 2 personen
70. Predikantshuis, pro memorie
71. 't Schoolhuis, staat ledig
72. Jantje Hendriks, een uitdraagster, 3 personen
73. Tijs Schouten, een broodbakker, 7 personen
74. Jan Groot, kaagschipper, 5 personen, doet een winkel, houdt een knecht
75. Aarjen Jansz Run, een leraar der Waterlandse doopsgezinden, 4 personen
76. Trijn Alberts, heeft een winkel, 2 personen
77. Wijbrant Plaatsman, een broodbakker, 2 personen
78. Cornelis Smit, een kaagschipper, 3 personen, verkoopt kalk en steen
getaxeerd op 6,-
79. Jacob Dekker, een timmerman, 5 personen, een meid
Jan Arnoldus, chirurgijn, in de kost
80. Klaas Jacobsz Graauw, een zeeman, 2 personen
81. Jan Klok, kaagschipper, 2 personen, een knecht
82. Zijmon Jacobs Lap, een knecht, 3 personen
Martje Pieters, een sobere vrouw, 2 personen
83. Zijmon Dirks Daalder, een glazenmaker, 3 personen
84. Gerrit Schotter, een zeeman, 6 personen
85. Claas Schellinger, een zeeman, 3 personen
86. Gerrit Cornelis Smit, commandeur op Groenland, 4 personen
getaxeerd op 6,-
87. onbewoond
88. Teunis Jansz Majesteijd, een zeeman, 5 personen
Cornelis Lap, een zeeman, 2 personen
89. Cornelis Klaas Kuijt, een loodsman, 5 personen
90. Trijntje Aarjens, doet een winkel, haar zoon een bakker, 3 personen, houdt een paard en kar tot haar werk
91. Klaas Graauw, een schoenmaker, 3 personen
92. Jan Jansz Duijnker, een loods, 4 personen
93. Jan Cornelis Kramer, een zeeman, 4 personen
94. Aerjan Cornelis Klok, een loodsman, 5 personen
95. Trijn Kamer, doet een winkel maar klein, 7 personen
96. Dirk Janse Duijnker, een zeeman, 3 personen
97. Cornelis Hertjes, eeen boer, een loodsman, 4 personen
98. Hendrik Klok, voor deze een grootschipper, 2 personen
getaxeerd op 6,-
99. Cornelis Jansz Duijnker, een loodsman, 3 personen
100. Cornelis Leenderts Klok, een loodsman, 2 personen
101. Jan Schellevis Jansz, voor dezen een grootschipper, 2 personen
102. Aris Klok, een zeeman, 2 personen
103. Lijsbet Hendriks, haar kinderen gaan uit werken, 4 personen
104. Jan Groot, een zeeman, 1 persoon
105. Cornelis Hubertse, een zeeman, 1 persoon
106. Aarjen Magielsz, een sobere vrouw of weduwe, 2 personen
Pieter Cornelis Daalder, een zeeman, 2 personen
107. Neeltje Leenderts, doet uitdragerij, 1 persoon
Cornelis Klok, een zeeman, 3 personen
108. Cornelis Harmensz Slot, een zeeman, 3 personen
109. Antje Hndriks, een oude vrouw, 1 persoon
110. Grietje Jans, een slechte vrouw, 2 personen
111. Hertje Leenderts Kok, loodsman, 2 personen
112. Lubbert Gerritsz List, een loodsman, 5 personen
113. Jan Pieters Buij, een boer, 4 personen, houdt een wagen en 2 paarden tot zijn werk
114. Maarten Jansz, loodsman, 1 persoon
115. Jacob Burger, een boer, 2 personen, houdt een paard en kar tot zijn werk
116. Antje Jacobsz, boerinne, 4 personen, een knecht, houdt 2 paarden en 1 wagen tot haar werk
117. Gerrit IJsbrantse, grootloodsman, 7 personen
118. T. Harmensz Slot, een loodsman, 4 personen
119. geen huis
120. Cornelis Jacobsz Griek, 4 personen, een loodsman
121. Reijer Hendriks Vlaming, zeeman, 4 personen
122. Cornelis Jacobs van de Wiele, een loodsman, 5 personen
123. Jan Pieters Steijne, een loodsman, 4 personen
124. Hubert Cornelisz, een loodsman, 5 personen
125. Annatje Teunis, 2 zonen die varen, 3 personen
126. Ariaantje Jans, doet een winkeltje, 5 personen
127. Lijsbet Leenderts, heeft een winkeltje, 3 personen
128. Antje Meijnderts, 3 personen
129. Dirk Dol, loodsman, 4 personen
130. Aafje Cornelis, de zoon een loods, 4 personen
131. Antje Aarjens, een slechte vrouw, 1 persoon
Pieter Teunisz, een zeeman, 3 personen
132. Neeltje Gerrits, 3 personen, een zoon een loodsman
133. Maartje Cornelis, wordt gealimenteerd
134. Jacob L. Griek, een loodsman, 3 personen
135. Fulp Jacobsz Stipkel, een zeeman, 4 personen
136. Meijs Reijnders, haar zoon een zeeman, 2 personen
137. Cornelis A. Griek, een loodsman, 4 personen
138. Remmert L. Kunst, een loodsman, 3 personen
139. Hertje Hertjesz, een loodsman, 3 personen
140. onbewoond
141. Neeltje Jans, heeft een winkeltje, 2 personen
142. Aarjen Pieters Dekker, een zeeman, 2 personen
143. Jan Hoek, een loodsman, 7 personen
144. Leendert Hendriks Kok, een loodsman, 2 personen
145. Guurtje Pieters, gaat uit werken, 2 personen
146. Aarijen Dirksz, loodsman, 1 persoon
Leendert Kunst, een lodsman, 5 personen
147. Gerrit H. Slot, omroeper, 3 personen
148. Jan Mosterd, past op de watermolen, 3 personen
149. Klaas Daalder, schoolmeester, 2 personen
150. Pieter Keijser, een kaagschipper, 3 personen, 1 in de kost
151. Gerrit Meijnderse Visser, een tapper, 7 personen
152. Anna Jans, een winkeltje, 4 personen
153. Cornelis Tomisz, een zeeman, 3 personen
154. een armenhuisje, voor memorie
155. Jan Z. Duijnker, een loodsman, 3 personen en een meid
156. Jacob van der Wielle, een loodsman, 2 personen
157. Jan Jansz Kroon, een zeeman, 3 personen
Maarte Martensz, een zeeman, 2 personen
158. Jacob Dirksz Cooijman, 2 personen
159. Gerrit Claasz, een zeeman, 3 personen
160. Cornelis Kriekeboom, een boer, 6 personen, houdt een wagen, kar en 2 paarden tot zijn werk
161. Pieter Mout, een zeeman, 5 personen
162. Joost Hoek, loodsman, 4 personen
163. Cornelis Areijns Burger, een zeeman, 3 personen
164. Cornelis Jansz, een zeeman, 3 personen
165. Frans de Wit, een grootschipper, 4 personen
getaxeerd op 6,-
166. onbewoond
167. Jan Butter, loodsman, 8 personen
168. D. Z. Duijnker, loodsman, 4 personen
169. Pieter Knaap, een grootschipper, 6 personen
170. Meijndert Meijncom, een zeeman, 3 personen
getaxeerd op 6,-
171. d'Weduwe Jacob Griek, gaat uit werken, 5 personen
172. Aarjen Pietersz Broer, een loodsman, 9 personen
173. Klaasje Jans, gaat uit werken, 2 personen
174. Jan Kuijper, een loodsman, 7 personen
175. Dirk Coning, een timmerman, 3 personen
176. Claas Barents, loodsman, 6 personen
177. Jan Arense Krienen, een loodsman, 6 personen
178. Leendert Vos, een loodsman, 6 personen
179. Antje Hertjes, doet winkeltje, 2 personen
180. Ouker Jacobsz Koter, een loodsman, 2 personen
181. Klaas Cornelis Daalder, een loodsman, 3 personen
182. Aafje Dirks, een sobere vrouw, 2 personen
Impje Cornelis, een sobere werduwe
Jacob Vos, een loodsman, 5 personen
183. Gerrit Dirkse, een loodsman, 2 personen, een in de kost
184. Pieter Graauw, een grootschipper, 2 personen
getaxeerd op 6,-
185. Pieter Jansz Elis, grootschipper, 6 personen, een in de kost
getaxeerd op 6,-
186. Anna Watjes, houdt vis te koop bij geval, 1 persoon
187. Aafje Simons, doet een winkel, 3 personen
188. Aarjen Albertsz Priens, een grootschipper, 6 personen
getaxeerd op 6,-
189. Jan Hark, een loodsman, 6 personen
190. Jan Harmense, een arbeider, 4 personen
191. Cornelis Dirks Kooijman, een zeeman, 4 personen 193. Pieter Cornelis, een loodsman, 7 personen
194. Barent Nanningsen, een zeeman, 2 personen
195. Jochem Petten, een loodsman, 4 personen
196. Klaas Hoek, een stuurman van een haringbuis, 7 personen
197. Leuntje Jans, haar zoon een zeeman, 2 personen
198. Pieter Drijver, een zeeman, 8 personen
199. Vrouwtje Dirks, een boerin, 3 personen
200. Fulps Krijnen, een loodsman, 3 personen
201. Teunis Drijver, een loodsman, 5 personen, een meid
202. Cornelis Pieterse Visser, een zeeman, 4 personen
203. Jan Cornelis Klok, een zeeman, 3 personen
204. Klaas Herssen, een grootschipper, 4 personen
getaxeerd op 6,-
205. Gijsbert Jelisz Kersemaker, een timmerman, 3 personen
206. Martje Jacobs, haar kinderen leren een ambacht, 3 personen
207. onbewoond
208. Lijsbet Aris, werkt voor de luiden, 4 personen
209. Jan Graauw, een loodsman, 5 personen
210. Maartje Cornelis, doet een winkeltje, 4 personen
211. Leijsbet Teunis, haar zoon een zeeman, 2 personen
212. Jan Knaap, een metselaar, 2 personen
213. Remmert Sluijs, een loodsman, 3 personen
214. Dirk Pieters Stinne, een zeeman, 2 personen
215. de weduwe van Pieter Dirkse Metselaar, een vroedvrouw, 4 personen
216. Cornelis Groenvelt, een schotter, 6 personen
217. Cornelis Puijman, een loodsman, 6 personen
218. onbewoond
219. Pieter Maarse Dogger, een zeeman, 2 personen
220. Klaas Swart, een schoenmaker, de vrouw een winkeltje, 3 personen
221. Cornelis Jellisz, een zeeman, 1 persoon
222. Jan Golen, een oud-grootschipper, 3 personen
223. Jantje Leenderts, houdt een winkeltje, 2 personen
224. IJsebrant Jacobs Lap, een zeeman, 2 personen
225. Teunis Gerrits Groot, een zeeman, 3 personen
226. D. Visser, een zeeman, 5 personen
227. Aarjen Bakker, een kaagschipper en winkelier, 3 personen en knecht
getaxeerd op 6,-
228. Willem Zijmons Duijnker, een loodsman, 6 personen
229. Martje Zijonsz, houdt een winkeltje, 5 personen
230. Maarten Wuijts, loodsman, 3 personen
231. Cornelis Sluijs, een grootschipper, 2 personen
232. Cornelis Sijmonsz, loodsman, 6 personen
233. Klaas Jacobs Daalder, 3 personen
getaxeerd op 6,-
234. Pieter Cornelis Bakker, grootschipper, 5 personen
getaxeerd op 6,-
235. M. Eijsbrands, een zeeman, 4 personen
236. Antje Meijers, 1 persoon, Cornelis Onnisz en vrouw, 2 personen om de kost daarbij
getaxeerd op 6,-
237. Jan Teunisz Smit, een zeeman, 4 personen
238. Jacob Pieters Dekker, een kaagschipper, 3 personen, een knecht, doet een winkel
239. Cornelis Jacobsz de Vries, een zeeman, 3 personen
240. Klaas Arijensz Schram, een zeeman, 4 personen
241. Jan Jacobsz Hoek, een loodsman, 2 personen, houdt een meid en heeft er 2 in de kost
242. Dirk Daalder, een commandeur op Groenland, 2 personen
getaxeerd op 6,-
243. Maarten Leenderts Smit, een commandeur op Groenland, 2 personen
244. Aarjen Hendriks Abbenes, zijnde een boer, 6 personen, houdt twee paarden, een wagen tot zijn werk
245. Klaas Pauw, een grootschipper, 5 personen
getaxeerd op 6,-
246. Aarjen Kistemaker, een loodsman, 2 personen
247. Dirk Hertjesz Hoek, kaagschipper, doet een winkel, 2 personen, een knecht
248. Jan Platvoet, een loodsman, 3 personen
249. Cornelis Hertjesz Swart, een grootschipper, 5 personen
250. onbewoond
251. Cornelis Aarjensz Laudaan, een schoenmaker, 1 persoon
252. Grietje Krijnen, gaat uit werken, 2 personen
253. Aagje Alberts, een naaister, 2 personen, 2 personen in de kost
254. Martje Jacobs, gaat uit werken, 1 persoon
255. Frederik Jacobsz, een loodsman, 5 personen, 1 in de kost
256. de meelmolen pro memorie
257. twee armenhuisjes pro memorie
258. een heilige geestkamer
259. 't school
260. Klaas lap, een herbergier, 3 personen
261. Aarijen Jansz Burger, een loodsman, 3 personen
262. Zijmon Dirkse Croon, een boer, 4 personen
263. Dirk Kroon, een boer, 2 personen, heeft een paard en kar tot zijn werk
264. ------
265. ------
266. Cornelis Mulder, een boer, 5 personen, een meid, een paard, een kar tot zijn werk
267. Jan de Roos, zijnde een boer, 4 personen, een paard en kar tot zijn gebruik
268. Tamas Jansz, een zeeman, 3 personen
269. Arijen Sijmonsz, een boer, 6 personen, 2 paarden, een wagen tot zijn werk
270. Pieter Claasz Brouwer, een zeeman, 7 personen
271. Cornelis Reijersz, een boer, 7 personen, 2 paarden, een wagen tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
272. onbewoond
273. Pieter Eleman, een boer, 5 personen, 1 meid, houdt een paard, een sjees en wagen tot zijn werk
[NB nummer 274 ontbreekt op de lijst]
275. Jan Kooijman, 8 personen, een boer, 2 paarden, een wagen tot zijn werk
276. Jacob Cooijman, een boer, 6 personen, houdt een paard en wagen en een meid tot zijn werk
277. Arjaantje Kooijman, een werkster, 4 personen
278. Dirk Reijerse, een boer, 6 personen, heeft 2 paarden en een wagen tot zijn werk
279. Lijsbet Dirks, een schapenmelkster, 1 persoon

De Westen

280. Hertje Jacobsze Dekker, een boer, 2 personen, een meid, een paard, een wagen tot zijn werk
281. Nan Jacobsz Graaff, een boer, 2 personen, een paard tot zijn werk
282. IJsbrant Cornelis Bos, een boer, 5 personen, heeft drie paarden, een wagen en een sjees tot zijn werk
283. Weijntje Aarjens, een schapenmelkster
284. Frans Schoen, een zeeman, 2 personen
285. Willem Visser, een boer, 3 personen
286. Pieter Maartensz, een schotter, 2 personen
287. onbewoond
288. Antje Kempies, 1 persoon, werkt om de kost
289. Dirkje Migiels, een melkster, 1 persoon
290. onbewoond
een aangebouwd huis toebehorende Aarjen Dekker, onbewoond

Aan De Waal

1. de weduwe Jacob Potter, haar man een zeeman, 5 personen
2. de weduwe Klaas Jacobsz Bak, 5 personen
3. Pieter Cornelis, gaat uit werken, 3 personen
4. Trijntje Aarjes, een melkster, 4 personen
5. Diewertje Cornelis, een boerin, 4 personen
6. Willem Jacobsz Roeper, een zeeman, 4 personen
7. Pieter Lubbertsz, een boer, 1 persoon, een meid, houdt een wagen
8. Jan Lubbertsz Bas, een boer, 2 personen
getaxeerd op 6,-
9. Pieter Jansz, een boer, heeft een winkel, 3 personen, houdt een wagen, paard[en] en sjees tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
10. Trijn Pietersz, een boerin, 3 personen
11. Augustijn Dijkse, een boer, 2 personen, houdt een meid, 2 paarden en een wagen tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
12. Jacob Dirkse Koorn, schoenmaker, 3 personen
13. Jacob Jansz Graaff, kaagschipper, de vrouw een winkel, 5 personen
getaxeerd op 6,-
14. Albert Jansz, broodbakker, 2 personen
15. Frans Sijbrandse, een boer, 4 personen, een meid, een paard en wagen tot zijn gebruik
getaxeerd op 6,-
16. Jacob Dirkse Zuijdewint, een schoenmaker en boer, 7 personen, houdt een wagen en paard tot zijn werk
17. Jantje Pieters, een naaister, 1 persoon
Martje Dirks, een naaister, 1 persoon
18. Pieter Harmense Zuijdewint, grootschipper, 6 personen
getaxeerd op 6,-
19. Willem Aarjensz Bakker, een boer, 8 personen, heeft een paard en wagen tot zijn werk
20. Cornelis Sijmonsz, een boer, 2 personen, houdt een wagen en paard tot zijn werk, heeft een kostganger
21. Maartje Jans, een boerin, 4 personen, heeft een wagen
22. Vrouwtje Kors, een oude vrouw, 1 persoon
23. Cornelis Pietersz Vaartje, een boer, 5 personen, houdt een wagen tot zijn werk
24. Steijntje Jelis, vroedvrouw, 2 personsn
25. Maartje Maartensz, past op twee kinderen die innocent zijn
26. Dirk Cornelisz, een stuurman op een buis, 5 personen
27. Jacob van de Veen, schoenmaker, 3 personen
28. Aaltje Arens, een boerin, 3 personen, een paard en een wagen tot zijn werk
29. Hertje Zijbrandse, een oer, 2 personen, een meid, een paard, een wagen tot zijn werk
30. Pieter Meijersze Boon, 10 personen, twee knechts, twee meiden, zes paarden, drie wagens en een sjees tot zijn dienst of werk tot gebruik van de weltgronden van het Eierland in huur hebbende van haar Edele Mogendheden de Gecommitteerde Raden in West-Friesland
31. Leendert Bas, een boer, zes personen, twee paarden, een wagen tot zijn werk
32. Jacob Lubbertsz, een boer, 4 personen, een meid, twee paarden, een wagen tot zijn werk
33. onbewoond
34. Aafje Sijmonsz, herbergierster, vier personen
35. onbewoond
36. Aldert Teunisz, zeeman, 4 personen
37. het predikanthuis pro memorie
38. polder- en schoolhuis onbewoond
39. twee armenkamers
40. het mennonieten preekhuis
41. nog een dito

Bouwhuijsen op Barringen

42. Dirk Jacobsz List, een boer, 5 personen, houdt twee paarden, een wagen, een sjees tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
Jacob Graaff, een dekker, 3 personen
43. Pieter Jansz, een boer, twee personen, een meid, een paard en wagen tot zijn werk
44. Reijer Vlaming, een boer, 3 personen, houdt twee paarden en een wagen tot zijn werk
45. onbewoond
46. Dirk Jacobsz List, hiervoor op nummero 42
47. onbewoond
48. Cornelis Teunisz Kuijper, een boer, 4 personen, houdt een meid, wagen, paard en kar tot zijn werk
49. Pieter Willemsz Eleman, een boer, 3 personen, een meid, een paard, een wagen tot zijn werk

Moolenbuurt

50. Leendert Hersen, een boer, 6 personen, twee paarden, een wagen tot zijn werk
51. Cornelis Dirkse Koorn, een schotter, 2 personen
52. Jan Cornelisz, meelmolenaar, 4 personen, een kostganger
53. de molen
54. Maartje Jans, een melkster, 5 personen
55. Aarjen Klaas, een boerin, 2 personen

Spijkdorp

56. Pieter Ran, een boer, 8 personen, houdt een paard en wagen tot zijn werk
57 en 58. Aarjen Jansz Dijkse, een boer, 5 personen, een meid, houdt paard en wagen en sjees tot zijn werk

Spang en Eijsch

59. Trijntje Aarjens, 5 personen, houdt een meid, twee paarden en een wagen tot haar werk
getaxeerd op 8,-
Obit. Haar zoon Maarten Jansz Reij heeft gedoleerd in Enkhuizen, maar heeft zonder de eed te doen betaald.
60. Pieter Zijmonsz, een boer, 5 personen, een meid, heeft een paard en wagen tot zijn werk
61. Folkert Jacobsz, een boer, 2 personen, een meid en paard en wagen tot zijn werk
62 en 63. Teunis Jacobsz, een boer, 6 personen, paard en kar tot zijn werk
64. Jacob Maartense Dijker, een boer, 2 personen, heeft een meid
65. Cornelis Dijker

Op Mingen

66. Dirk Dirksz Z., boer, 5 personen, een paard en wagen tot zijn werk
67. onbewoond
68. Leendert Kleij, 5 personen, een paard, een wagen tot zijn werk
69. Kors Pietersz, 5 personen, heeft een meid, een paard, een wagen tot zijn werk
70. Cornelisje Klaas, een melkster, 4 personen
71. Pieter Jansz Kleij, 3 personen, heeft een meid, 2 paarden, een wagen, een sjees tot zijn werk
72. onbewoond
73. Trijn Jacobs, een boerin, 2 personen
74. Frans Reijnderse, een boer, 7 personen, 2 paarden en een wagen tot zijn werk
75. Jan Turk, een zeeman, 2 personen 77. Willem Hendriks Boon, een boer, 4 personen, een meid, een paard, een wagen tot zijn werk
78. Pieter Boon, een boer, 4 personen, een wagen, een paard tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
79. Jan Cornelis Dijker, een boer, 2 personen, een paard tot zijn werk
80. Cornelis Kooijman, een boer, 2 personen, een paard tot zijn werk
81. Jacob Gerrits Veen, boer, 4 personen, een paard, een wagen tot zijn werk

Tienoven

82. Neeltje Kors, een melkster, 3 personen
83. Dirk Cornelis List, een boer, 5 personen
84. Anna Maartens, een boerin, 3 personen, een paard, een wagen tot haar werk
85. Zijmon Jacobsz, een arbeider, 2 personen
86. onbewoond
87. Pieter Bakker, een boer, 4 personen, een paard en wagen tot zijn werk
88. Trijntje Jans, een boerin, 4 personen, houdt een paard en wagen tot haar werk
89. Cornelis Pieters, een boer, 5 personen, een meid, 2 paarden en een wagen tot zijn werk

Oost

1. Cornelis Sijmonsz Mossel, een zeeman, 5 personen
2. Vrouwtje Tomas, schapenmelkster en gaat uit werken
3. Cornelis Duijnker, zeeman, 4 personen
4. Hendrik Gerritse, zijn zoon een zeeman, 2 personen
5. Neeltje IJsbrants, een boerin, 1 persoon
6. Klaas Mossel, kaagschipper, 2 personenen, een knecht
Cornelis Breroe, kaagschipper, 2 personen, een knecht
7. Nan Cornelis Dijker, een schoenmaker, 5 personen
8. Aarjen Oudenhoorn, een zeeman, 2 personen
9. onbewoond
10. Antje Cornelis, doet een winkeltje, 4 personen
11. Maarten Joosten, een zeeman, 5 personen
12. Cornelis Aarjensz, een kaagschipper, 4 personen
13. Jacob Zoetelieef, een zeeman, 3 personen
Maartje Alberts, een melkster, 2 personen
14. onbewoond
15. Cornelis Buijsman, een zeeman, 2 personen
16. Nan Kok, kaagschipper, 5 personen, een knecht
17. Pieter Jansz Groen, een kaagschipper, 5 personen
18. Maarten Biemse, kaagschipper, 2 personen, houdt een knecht en meid
IJsbrand Biemse, kaagschipper, 1 persoon, een knecht
19. Martje IJsbrants, oud van jaren, 1 persoon
20. Albert IJsbrantsz, oud van jaren, 1 persoon
21. Jacob IJsbrantsz, een boer, 1 persoon
22. Jacob Gielse, een zeeman, 3 personen
23. Nan Salm, een zeeman, 3 personen
24. onbewoond
25. Gerrit Klok, een zeeman, 4 personen
26. Cornelis Dijk., een boer, 2 personen
27. Martje Jacobs, wordt gealimenteerd, 3 personen
28. Tijs Hendriks, kaagschipper, 3 personen
29. Jacob Jansz Stark, kaagschipper, 7 personen
30. Pieter Dogger, commandeur op Groenland, 2 personen
getaxeerd op 6,-
31. Dieuwertje Jacobs, een oude vrouw
32. Cornelis Schipper, een zeeman, 6 personen
33. Jan Stark, kaagschipper, 5 personen, houdt een knecht
34. Klaas Bakker, bijschoolmeester, 2 personen
35. Cornelis Jager, kaagschipper, 3 personen
36. onbewoond
37. Gerrit Dirkse Werver, wordt gealimenteerd, 9 personen
38. Jacob IJsbrandse Offe, eeen zeeman, 4 personen
39. Maarten Mossel, een zeeman, 4 personen
40. Cornelis Willemse Boon, kaagschipper, 4 personen, een knecht
41. onbewoond
42. de bijschool voor memorie
43. Neeltje Willemsz, een boerin, 3 personen, houdt een paard, wagen en sjees
44. Jan Pieters Baas, een boer, 2 personen, een meid, 2 paarden, een wagen tot zijn werk
45. Zijmon Vlaming, een boer, 2 personen
getaxeerd op 6,-
46. Hendrik Jansz Dijker, een boer, 2 personen, een meid
47. Dirk Botman, een boer, een paard, een meid
48. Hendrik Sluijsman, een arbeider, 2 personen

Sevenhuijsen

49. Jan Claasz Coning, een kaagschiper, 3 personen, doet een winkel, heeft een knecht
50. Jan Dirks Ruijter, een kaagschipper, 8 personen
51. Dirkje Cornelis, haar zoon een kaagschipper, 4 personen
52. Cornelis Schagen, een kaagschipper, 3 personen
53. Cornelis IJsbrantsz, een linnenwever, 4 personen
54. Frouwtje Cornelis, doet een winkeltje, 3 personen
55. Frederik Slot, een zeeman, 4 personen
56. onbewoond
57. Neeltje Cornelis, haar zoon een kaagschipper, 3 personen
58. onbewoond
59. Teunis Jacobsz, wordt gealimenteerd, 2 personen
60. Pieter Maarse, een zeeman, 2 personen
Martje Gielse, een persoon, wordt gealimenteerd
61. Jacob Graaff, een kaagschipper, 3 personen, een knecht
62. onbewoond
63. Teunis Jacobsz, een oud man, 1 persoon

De Bouwhuijsen

64. Jacob Willemsz Bakker, een boer, 3 personen
65. Jan Groot, kaagschipper, 4 personen
66. IJwen Jacobsz Boon, een boer, 4 personen, een paard, sjees, wagen tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
67. Hendrik Kliman, een boer, 3 personen
68. Pieter Jansz Buijs, een boer, 6 personen, twee paarden, een wagen tot zijn werk
69. IJsbrant Brouwer, een boer, 8 personen, een meid, een paard, een wagen tot zijn werk
70. Grietje Pieters, een boerin, 3 personen, heeft een meid, paard en wagen tot haar werk
getaxeerd op 6,-
71. Dirk Pietersz Ta, een boer, 3 personen, een meid, paard en wagen
72. Willem Kuijper, kaagschipper, 4 personen, een knecht
73. Zijmon Veerman, weduwe een boerin, 4 personen
74. Nan Meijerse, kaagschipper, 5 personen, een knecht

't Nieuwe Schilt

75. Meijndert Visser, een loodsman, 4 personen
getaxeerd op 6,-
76. Cornelis Knaap, loodsman, 1 persoon
77. Cornelis Bruijn, een zeeman, 3 personen
78. weduwe Leendert Willemsz, haar zoon een zeeman, 2 personen
79. Jaocb Gerrits, brouwer en loodsman, 3 personen
80. Jan Jager, kaagschipper, 3 personen
81. Elmer Jacobsz Brouwer, een loodsman, 5 personen
82. Gerrit Vlas, kaagschipper, 4 personen, een meid
83. Maarten Brouwer, timmerman, 1 persoon
84. weduwe Leendert Nanse, een winkeltje, 1 persoon
85. Jan D. Boekje, een zeeman, 2 personen
Maarten Jager, een kaagschipper, 5 personen, een knecht
86. Pieter Gerrits Burger, een loodsman, 5 personen
87. Jan D. Leeuw, een zeeman, 4 personen
88. Pieter Pietersz Burger, een loodsman, 8 personen
89. Cornelis Burger, loodsman, 3 personen
90. weduwe Jacob Dirkse Kuijper, doet een winkeltje, 3 personen
91. weduwe Jan Zijtze, een naaister, 2 personen
92. Claas Groot, een loodsman, 3 personen
Hendrik Groot, loodsman, 1 persoon
93. Jacob Dogger, loodsman, 6 personen
getaxeerd op 6,-
94. Zaijkom Dogger, een zeeman, 2 personen
Maarten van de Kamp, een zeeman, 3 personen
95. Teunis Hendriks Stark, timmerman, 3 personen
96. Tijs Bremer, een zeeman, 2 personen
Pieter Brouwer, loodsman, 6 personen
97. Cornelis Gerrits Brouwer, een loodsman, 4 personen, een meid
98. Jan IJsbrantsz Brouwer, een loodsman, 2 personen
99. Cornelis Cornelise Brouwer, loodsman, 3 personen
100. Willem Leendertse, loodsman, 3 personen
101. Jan Eede, kaagschipper, 4 personen
102. Trijn Leenderts, 2 personen
Jan Knaap, een zeeman, 3 personen
103. weduwe Jan Gerrits Burger, tapt genever, 2 personen
104. Teunis Brouwer, loodsman, 6 personen
105. Maarten Vos, zeeman, 5 personen
106. Cornelis Dirkse de Leeuw, een loodsman, 5 personen

Harkenbuurt

107. Cornelis Jansz, rademaker, 3 personen, een paard, een kar tot zijn werk
[nummer 108 ontbreekt]
109. Pieter Kuijper, een boer, 2 personen
110. Antje Maartensz, een melkster, 1 persoon
111. Frederik Jansz, een boer, een kooiman, 5 personen, een paard, wagen, sjees tot zijn werk
getaxeerd op 6,-
112. onbewoond
113. Gerrit Nieuweboer, houdt een meid, 1 persoon, een paard, een wagen tot zijn werk
114. Jacob Cornelis Keesoom, 1 persoon, een wagen, 2 paarden tot zijn werk
115. Albert Pietersz, een boer, 4 personen, een paard en wagen tot zijn werk
116. Jan Oom Bas, een boer, 4 personen, 2 paarden, een wagen tot zijn werk
117. Kemp p v Taa, een boer, 4 personen, houdt een meid, paard en wagen tot zijn werk
118. Pieter Timmerse, een boer, 5 personen, een paard, een wagen tot zijn werk

Oosterend

119. onbewoond
120. Neeltje Jacobs, haar kinderen varen ter zee, 4 personen
121. onbewoond
122. Reijer Harmensz Boon, kaagschipper, 6 personen, houdt een knecht
123. Cornelis Kokke, een zeeman, 8 personen
124. Jacob Dirkse Enkhuijser, 3 personen
onbewoond
125. D. Jacobsz, haar zoon een loodsman, 5 personen
126. onbewoond
127. Zijmon Kistemaker, een zeeman, 3 personen
Jan Boon, een zeeman, 1 persoon
128. Cornelis PIeterse Timmerman, 8 personen
129. twee armenkamers pro memorie
130. Pieter Cornelis Booij, een zeeman, 4 personen
131. Cornelis Metselaar, een zeeman, 4 personen
132. Jan Blaauw, verver, 5 personen
133. Neeltje Cornelis, haar boerderij verhuurd, 1 persoon
Giel Willems Boon, een zeeman, 3 personen
134. Jan Jacobsz Schoenmaker, kaagschipper, 3 personen, een knecht, doet een winkel
135. Jacob Kruijssen, kaagschipper, 3 personen, een knecht
136. Dirk Jansz Schaap, schoenmaker, 6 personen
137. Jacob Mossel, kaagschipper, 2 personen, een knecht
138. Neeltje Cornelis, haar zoon een schotter, 3 personen
139. Jan Timmer, commandeur op Groenland, 4 personen
getaxeerd op 6,-
140. Pieter Jacobsz Kooijman, zijn land aan de kinderen opgedragen
141. Cornelis Frederikse, een zeeman, 6 personen
142. Jacob Hendriks Boon, een zeeman, 8 personen
143. Hendrik Jacobsz Brouwer, een loodsman, 2 personen
144. Jacob Spijk, een wagenaar, 4 personen, houdt een paard en wagen om vracht te rijden
145. Cornelis Gerrits Boerse, een boer, 3 personen, 2 paarden en een wagen om vracht te rijden, heeft een meid
146. Grietje Pieters, haar zoon een zeeman, 2 personen
147. IJsele Cornelis, haar zoon een zeeman, 2 personen
148. Geertje Jacobs, een boerin, haar zoon een kaagschipper, 5 personen, houdt een knecht en meid, twee paarden, een wagen en sjees tot haar werk
getaxeerd op 6,-
149. Jan Kuijper, kaagschipper, 3 personen
Cornelis Sluijs, een zeeman, 2 personen
150. Cornelis Lammerts Dijker, kaagschipper, 5 personen, een meid
151. onbewoond
152. Jan Kageijt, zeeman, 4 personen
153. Antje Reijnderts, een boerin, 3 personen
154. Hendrik Jansz Graaff, zijn zoon kaagschipper, 3 personen, een meid
155. Jacob Schoen, een zeeman, 5 personen
156. Cornelis Kooijman, 4 personen
157. Hendrik Bruijn, linnenwever, 3 personen
158. Dirk Meese, zeeman, 5 personen
159. onbewoond
160. Pieter Hendriks Neeff, een zeeman, 3 personen
161. Jacob Otse, een tuinman, 1 persoon
162. Jacob Pieterse Kooijman, een boer, 2 personen
163. Huijbert Knijn, kaagschipper, 6 personen
164. Willem Jansz, een zeeman, 3 personen
165. Jacob Florisse, een zeeman, 5 personen
Pieter Gerritse Dij, kaagschipper, 3 personen, een knecht
166. Meijert Pieters Timmerman, wordt gealimenteerd, 5 personen
167. Hendrik Jacobsz Graaff, een zeeman, 3 personen
168. Jan Rosendaal, chirurgijn, 3 personen
169. Maarten Aarjens, een zeeman, 4 personen
170. Klaas Jacobsz, kaagschipper, 5 personen
171. Teunis Dirkse Knaap, een broodbakker, 2 personen, een meid
172. Aaltje Coopman, vroedvrouw, 2 personen
173. Geertje Heijns, een oude dochter
Teunis Drijver, grootschipper, 3 personen
174. Zijmon Quast, een boer, schipper, 7 personen, een stel, een miskar tot zijn werk
getaxeerd op 8,-
175. Hendrik Cornelis Dijker, een boer, 5 personen, een wagen, 2 paarden tot zijn werk
176. Pieter Jansz Verwer, een hoefsmid, 5 personen
177. Jan Giels, een zeeman, 9 personen
178. onbewoond
179. Jacob Salm, een zeeman, 4 personen
180. Maart Jans, haar dochter een naaister, 2 personen
181. Cornelis Hendriks, kaagschipper, 6 personen
182. Pieter Korse, een zeeman, 3 personen
Dirk Cornelis Kooijman, een zeeman, 3 personen
183. Jacob Leenderse Metselaar, 9 personen
184. Dirk Betlehem, kaagschipper, 6 personen
185. Antje Maartens, een melkster, 2 personen
186. Cornelis Maartensz, metselaar, 4 personen
187. onbewoond
188. Hendrik Cornelis Bakker, een broodbakker, 7 personen, houdt paard, kar, een sjees, een knecht en meid tot zijn bakkerij
getaxeerd op 40,-
getaxeerd op 6,-
189. Zijmon Plaatsman, kaagschipper, 4 personen
190. Maarten Otse, een boer, 3 personen
191. Antonij Dalmaijer, tapt bier en wijn, 5 personen
192. Jacob Jansz Reij, een zeeman, 4 personen
Jan Boerse, kaagschipper, 1 persoon, een knecht
193. Rijkel Reijersz, hoefsmid, 1 persoon
Gerrit Jansz Hoogheijt, een zeeman, 4 personen
194. Jan Cornelis de Boer, een zeeman, 2 personen
195. Hendrik Otse, gaat uit werken, een persoon
196. Jan Kokke, kaagschipper, 3 personen, een knecht
197. Pieter Wadding, collecteur, 2 personen
198. Jacob Jacobze, zeeman, 3 personen
199. Jacob Dikkert, een kaagschipper, 2 personen, een knecht
200. Guurtje Koos, een spinster, 1 persoon
201. Anna Cornelis, een boerin, 1 persoon
202. Pieter Jansz, een broodbakker, 4 personen
203. Aris Pieterse, kaagschipper, 5 personen
204. Jacob Knaap, doet een winkel, 2 personen
Klaas Slot, een zeeman, 4 personen
205. onbewoond
206. Jan Sijmonsz Kuijper, kaagschipper, 7 personen, een knecht
207. Pieter Jacobsz, kaagschipper, doet een winkeltje, 3 personen, een knecht
208. Cornelis Booij, zeeman, 3 personen
209. Giel Jacobz Bakker, 2 personen, schoenmaker
210. Willem Zijdse, een zeeman, 6 personen
211. Jacob Klaas Bakker, kaagschipper, 2 personen, een knecht
212. Jacob Stark, kaagschipper, 5 personen
213. Harmen Mentis, een zeeman, 6 personen
214. Jantje Cornelis, verkoopt een glaasje brandewijn, 2 personen
215. Wouter Cornelis, herbergier en kaagschipper, 2 personen, heeft een knecht
216. Willem Koppe, een zeeman, 3 personen
217. Cornelis Buijsman, een timmerman, 5 personen
218. het predikantshuis, pro memorie
219. Jacob Kok, 3 personen en een kostganger
220. vier armenkamers, pro memorie
221. 't preekhuis van de Waterlanders
222. Rinke Otse, wordt gealimenteerd
223. de Roomse kerk
224. dit is geannoteerd op 12 en 106
225. Jan Klus, een boer, 4 personen
226. Gerrit Boerse, kaagschipper, 3 personen
227. Cornelis Wilkes, een boer, 4 personen
228. Pieter Keijser, een loodsman, 4 personen
229. Dirk Botman, loodsman, 4 personen
230. Dirk Lammers Vos, loodsman, 3 personen
231. Maart Jans, verkoopt goed bij de huizen om, 3 personen
232. Ballen Teekel, een zeeman, 5 personen

Den 16 Julij 1742

De Koog

1. Aarijen Lammers, een zeeman, 6 personen
2. Cornelis Hendriks Kee, een zeeman, 6 personen
3. Claas Jansz Korst, een boer, 4 personen
4. Dirk Maartensz, een zeeman, 4 personen
5. Aarjen Jansz Spigt, een boer, 4 personen
6. T. Claasz Laan, een zeeman, 2 personen
7. Neeltje Hertjes, gaat uit werken, 1 persoon
8. Bregje Willems, haar zoon een zeeman, 2 personen
9. Klaas Barrenson, 1 persoon, houdt een paard en kar tot zijn werk
10. Grietje Leenderts, haar broer een zeeman, 7 personen
11. Impje Arens, houdt een winkeltje, 2 personen
12. Cornelis Cornelisse Keesje, een zeeman, 4 personen
13. Grietje Groen, doet een winkeltje, 1 persoon
Pieter Willemsz Veen, een zeeman, 2 personen
14. Jan Breemer, een zeeman, 7 personen
15. Trijntje Cornelis, haar zoon een zeeman, 2 personen
16. de molen die weg is
17. Pieter Alberse Smit, een zeeman, 3 personen
18. Pelgrom Jansz, een zeeman, 9 personen
19. Dieuwer Claas, word gealimenteerd, 4 personen
20. Albert Gerrits, een zeeman, 2 personen
21. Cornelis Cornelis Schoen, een zeeman, 3 personen
22. Cornelis Sijmonsz Sluijsman, een kaagschipper, zijn vrouw een winkeltje, 5 personen
23. Cornelis Pieterse de Boer, een werkman, 1 persoon
24. Claas Bremer, een oud man, 4 personen, waarvan een zoon voor schipper vaart
25. Cornelis Teunisz Vos, 5 personen, houdt een paard
26. Antje Simons, een behoeftige vrouw, 4 personen
27. Aarijen Cornelis, een zeeman, 2 personen
28. Dirk Cornelis Kerk, een boer, 2 personen, houdt twee paarden, een wagen om zijn werk te doen
29. onbewoond
30. de Roomse kerk
31. Hendrik Reijersz, een zeeman, 5 personen
32. Cornelis Jellisz, een zeeman, 3 personen
33. Former Hendriks Neeff, 7 personen, een commandeur op Straat Davis
getaxeerd op 6,-
34. Former Dirkse, omroeper van de Koog, 2 personen
35. Gerrit Lubbertsz, een zeeman, 7 personen
36. Dirk Sijmse Ratelaar, een zeeman, 3 personen
37. Zijmen Pieter Wuijts, een arbeidsman, 7 personen
38. is weg
39. Klaas Gerrits, een zeeman, 1 persoon
40. Cornelis Jacobs, een zeeman, 7 personen
41. Pieter Visser, een zeeman, 4 personen
42. Zijmon Waaijop, een zeeman, 3 personen
43. Marten Hertjes, haar zoon een zeeman, 2 personen
44. Jan Jacobsz Buijtendejper, een zeeman, 4 personen
45. Geesje, zijnde de vroedvrouw, 1 persoon
46. Hendrik Mooijdoos, een schotter, 1 persoon
47. Hendrik Cornelis Ceesje, een zeeman, 6 personen
48. Hendrik Sluijsman, een kaagschipper, 5 personen
49. Jan Lubb, een zeeman, 4 personen
50. Jacob Tomesz, woont in de Waddel
51. Maarten Dirkse Sondersorg, een zeeman, 6 personen
52. Jan Meijertsz Veltmuijs, oud zeeman, 2 personen
53. Jan Cornelis Keesje, een zeeman, 5 personen
54. Cornelis Kooij, een zeeman, 3 personen
55. Cornelis Sluijsman, een zeeman, 6 personen
56. onbewoond
57. Cornelis Veger, een zeeman, 6 personen
58. Claas Reijersz, een zeeman, 2 personen
Aarijen Kopsen, een zeeman, 3 personen
59. onbewoond
60. Trijntje Cornelis Kerk, werkt om de kost, 5 personen
61. Lubbert Gerrits, rijdt met de kar om de kost te winnen, 2 personen
62. Antje Reijers, weduwe, 2 personen
63. is weg
64. Ziewert Vos, een zeeman, 3 personen
65. Cornelis Jansz, een zeeman, 5 personen
66. Lijsbet Jans, een arme weduwe, 1 persoon
67. Cornelis Butter, een zeeman, 2 personen
68. Maarten Butter, een zeeman, 4 personen
69. Gerrit Kanjert, een zeeman, 6 personen
70. Cornelis Jacobsz, een zeeman, 5 personen
71. Gerrit Pieters Klok, een boer, 1 persoon, houdt twee paarden, een wagen, een sjees
72. Pieter Gruijs, een zeeman, 3 personen
73. onbewoond
74. onbewoond
75. Jacob Cornelis Keesje, een schoolmeester, 3 personen
76. Sijmon Maartensz Sluijsman, een boer, 4 personen, houdt twee paarden, een wagen tot zijn werk
77. Sijmon Ratelaar, een oud man, 3 personen
78. Hubert Lubbertsz, een zeeman, 4 personen
79. Willem Formersz, een zeeman, 4 personen
80. Zijmon Cornelis Barrenzoon, een zeeman, 3 personen, houdt een paard met iemand samen
81. onbewoond
82. is weg
83. het Predikantshuis
84. onbewoond
85. de toren daar de school wordt in gehouden
86. drie armenkamers
87. onbewoond
88. is weg

de Bouwhuijsen

89. onbewoond
90. Aldert Aarjensz Koorn, een boer, 4 personen, houdt twee paarden, een wagen tot zijn werk
91. Jan Kikkert, een boer, 1 persoon, houdt twee paarden, een wagen tot zijn werk
92. Maartjen Jacobsz Roeper, een boer, 7 personen, een paard en wagen tot zijn werk
93. onbewoond
94. onbewoond
95. Pieter Dirkse Sondersorg, een boer, 4 personen
[er zou ook Dirk Dirkse Sondersorg kunnen staan]
96. Zijmon Reijndersz, een schotter, 6 personen
97. Hendrik Schilder, 3 personen, een bleker, houdt twee paarden en een wagen tot zijn werk

Aldus bij ons ondergeschrevenen allen ondertekent verklaren bij deze dat wij op den 17 mei 1742 van de heer baljuw en schepenen zijn aangesteld om mede voren lijsten zo op te schrijven en anders niet. Dat wij zonder een straat of wijk te hebben overgeslagen op de hiervoren genoemde dorpen, gehuchten en boerenhuizen.

Actum Texel den 29 september 1742

(was getekend) Dirk Klaasz Fuijk, Pieter Bakker, Klaas Graauw, Leendert Bas en Iuwen Boon.
(lager stond) In kennisse van mij als secretaris des eilands Texel (was getekend) Z. Gravius

Transcriptie Miriam Klaassen 2007, verbeterd 29-6-2008

lijn
terug naar de Huydecoperpagina