Een katholieke familie Smit

Hiltje Smit was één van mijn betovergrootmoeders. Ze trouwde in 1851 op Texel met Willem Klaassen. Naar haar voorouders hebben we uitgebreid onderzoek gedaan. Toevallig is er de laatste tijd een paar keer navraag gedaan naar deze familie. Dat is de directe aanleiding om de gegevens online te zetten.

Het gaat hier nadrukkelijk om een katholieke familie Smit. Net als in de rest van Nederland, is de naam Smit een veel voorkomende achternaam op Texel. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat er een relatie is met het beroep smid. In dit geval is dat aantoonbaar het geval. De stamvader Reijer Hendriks was smid in het dorp Oosterend op Texel. De latere generaties beoefenden ook andere beroepen, waaronder het verwante ambacht wagenmaker.

De familie Smit was zeker niet rijk, ook niet naar Texelse maatstaven. Toch was Reijer Rijkels Smit welvarend genoeg om naast een huis diverse stukjes land te bezitten. De Franse tijd was een periode waarin veel Texelaars de eindjes nauwelijks aan elkaar konden knopen. De familie verarmde, en waaierde uit naar Den Helder, Wieringen, Terschelling, en misschien ook wel naar andere plaatsen.

Ik probeer de genealogie te completeren tot en met de vijfde generatie. Alle aanvullingen, correcties en vragen zijn welkom. Uiteraard kan de lezer de informatie naar eigen goeddunken gebruiken, mits de bron vermeld wordt.

Miriam

Versie 26 juli 2000

lijn
Miriam Klaassen

I Rijkel Hendriks was smid. In ieder geval vanaf 1644 woonde hij in Oosterend. Uit het doopboek blijkt dat hij afkomstig was uit Den Burg. Zijn vrouw Martje Cornelis kwam uit Oosterend. Ze kregen tenminste zes kinderen. Het katholieke doopboek vertoont een hiaat, waardoor slechts van twee kinderen de doopdatum is overgeleverd.

Kinderen:
1. Martje ~ 12-1-1647 Oosterend, x met Reijer Cornelis Wildeboer alias Bakker, ~ 26-5-1647 Oosterend, zn v Cornelis Cornelis Wildeboer en Margarita Simons.

2. Cornelis x 29-1-1677 met Dirkje Cornelis. Dit kinderloze echtpaar woonde in Oosterend.
3. Neeltje * circa 1652, x 9-5-1682 met Klaas Jacobs Pelser, zn v Jacob Harmens Pelser en Jannetje Klaas. Ze woonden in Den Burg.
4. Grietje ~ 11-10-1654 Oosterend, x 19-8-1695 met Cornelis Jacobs Wagenmaker. 5. Vroutje x 3-1-1685 met Reindert Jans, * circa 1660. Ze lieten vijf kinderen dopen in Oosterend.
6. Reier * circa 1663 zie II

lijn

II Reijer Rijkels Smit * circa 1663, zoon van Rijkel Hendriks, overleden na 1718, hoefsmid,
x1 4-2-1689 Oosterend met
Vrouw Pieters, ~ 26-4-1656 Harkenbuurt, dr v Pieter Dirks en Anna Cornelis, † 31-7-1697 (tijdens de geboorte van haar jongste zoon)
x2 26-9-1698 Oosterend met
Aagje Abels

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Rijkel ~ 17-1-1690 Oosterend
2. Risje ~ 2-6-1691 Oosterend, x 6-5-1728 met Gerrit Cornelis Smit, ~ 18-1-1698 Den Burg, zn v Cornelis Gerrits Smit en Anna Cornelis
3. Rijkel ~ 6-5-1693 Oosterend. Hij bleef ongetrouwd, en volgde zijn vader op als hoefsmid in Oosterend.
4. Maartje ~ 1-7-1695 Oosterend
5. Cornelis ~ 31-7-1697 Oosterend

Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Cornelis ~ 9-9-1699 Oosterend, x met Neeltje Kempis, dr v Kemp Cornelis / Jans Stro en Martje Willems Dikker
7. Hendrik ~ 20-11-1701 Oosterend zie IIIa
8. Pieter ~ 17-3-1704 Oosterend zie IIIb
9. Martje ~ 24-7-1707 Oosterend, x met Maarten Pieters Kuiper, ~ 10-7-1704 Driehuizen, zn v Pieter Maartens Kuiper en Lisabeth Cornelis

10. Neeltje ~ 8-4-1710 Oosterend

lijn

IIIa Hendrik Reijers Smit ~ 20-11-1701 Oosterend, zn v Reijer Rijkels Smit en Aagje Abels, schoenmaker, † na 1762
x 16-9-1722 met
Trijntje Jans Bakker ~ 6-4-1701 Oudeschild, dr v Jan Pieters Bakker en Jantje Simons (Soetelief)

Kinderen:
1. Neeltje ~ 18-12-1722 Oosterend, x 5-5-1744 (gemengd in de derde en vierde graad verwant) met Hendrik Pieters Soetelief, gedoopt 11-8-1719 Oudeschild, zn v Pieter Cornelis Soetelief / Wittebol en Aaltje Willems Ran, bakker.
2. Jacob ~ 21-7-1724 Oosterend zie IVa
3. Reijer ~ 3-5-1733 Oudeschild zie IVb
4. Sijmen ~ 30-4-1737 Oudeschild
5. Jantje ~ 5-2-1741 Oudeschild

IIIb Pieter Reijers Smit ~ 17-3-1704 Oosterend, zn v Reijer Rijkels Smit en Aagje Abels, † 27-6-1774 Den Burg, wagenmaker
x1 maart 1726 met
Trijn Jans Smit ~ 6-7-1700 Ongeren, dr v Jan Gerrits Smit en Vrouw Dirks Westerboer
x2 11-12-1733 Den Burg met
Antje Gerrits ~ 30-1-1710 Den Hoorn, dr v Gerrit Pieters (van der Wiel) en Trijn Pieters

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Vroutje ~ 14-5-1727 Den Burg, x 28-7-1752 met Pieter Jans Pakes, ~ 14-11-1719 Oudeschild, zn v Jan Pieters Pakes en Jantje Jacobs (Mulder), binnenvaarder
2. Reijer ~ 29-3-1729 Den Burg zie IVc
3. Jan ~ 18-1-1731 Den Burg zie IVd

Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Cornelis ~ 16-2-1735 Den Burg
5. Trijntje ~ 29-1-1739 Den Burg, x met Teunis Jans Smit, ~ 22-9-1735 Den Hoorn, zn v Jan Teunis Smit en Aaltje Cornelis Klok, † 28-1-1794 aan boord van de "Barbara Hendrina" op de Middellandse Zee. Hij was kapitein van dit schip.
6. Cornelis ~ 27-7-1741 Den Burg
7. Aagje ~ 27-7-1744 Den Burg
8. Abel ~ 25-2-1748 Den Burg zie IVe

lijn

IVa Jacob Hendriks Smit ~ 21-7-1724 Oosterend, zn v Hendrik Reijers Smit en Trijntje Jans Bakker
x met
Aafje Pieters

Kinderen:
1. Antje ~ 2-1-1766
2. Hendrik ~ 8-5-1767

IVb Reijer Hendriks Smit ~ 3-5-1733 Oudeschild, zn v Hendrik Reijers Smit en Trijntje Jans Bakker, broodbakker
x 7-2-1755 met
Grietje Jans Bos ~ 3-8-1726 Den Hoorn, dr v Jan IJsbrands Bos en Hendrikje Kemps, † 28-8-1811

Kinderen:
1. Jan ~ 11-3-1755 Den Hoorn zie Va
2. Trijntje ~ 12-4-1757 Oudeschild
3. Hendrik ~ 18-3-1758 Oudeschild zie Vb
4. Simon ~ 9-10-1761 Oudeschild zie Vc
5. Trijntje ~ 5-11-1768

IVc Reijer Pieters Smit ~ 29-3-1729 Den Burg, zn v Pieter Reijers Smit en Trijn Jans Smit
x1 9-5-1760 met dispensatie in de vierde graad met
Neeltje Jans

IVd Jan Pieters Smit ~ 18-1-1731 Den Burg, zn v Pieter Reijers Smit en Trijn Jans Smit
x 11-1-1760 met dispensatie in de vierde graad met
Vroutje Ariens Sijm ~ 27-10-1732 De Westen, dr v Arie Sijmens Sijm en Bregt Willems

Kinderen:
1. Arie ~ 1-3-1761 De Westen
2. Pieter ~ 15-8-1765

IVe Abel Pieters Smit ~ 25-2-1748 Den Burg, zn v Pieter Reijers Smit en Antje Gerrits, † 28-9-1808 Den Burg
x 27-10-1775 met dispensatie in de vierde graad met
Martje Gerrits Kopjes ~ 8-4-1755 Oudeschild, dr v Gerrit Pieters Kopjes en Dirkje Pieters Buijs, † 8-8-1813 Den Burg

Kinderen:
1. Aagje ~ 20-7-1776 Den Burg
2. Dirkje ~ 9-12-1777 Den Burg, x 31-1-1812 met Jacob Keesje, ~ 24-4-1777 Den Hoorn, zn v Cornelis Jacobs Keesje en Margriet Keersemaker, zeeman
3. Pieter ~ 20-11-1779 Den Burg zie Vd
4. Gerrit ~ 8-3-1782 Den Burg, † 22-7-1782 aan stuipjes
5. Gerrit ~ 11-5-1783 Den Burg
6. Antje ~ 16-12-1784 Den Burg
7. Gerrit ~ 17-1-1786 Den Burg
8. Gerardus ~ 16-11-1788 Den Burg
9. Reijer ~ 16-8-1791 Den Burg
10. Cornelis ~ 20-2-1795 Den Burg zie Ve
11. Antje ~ 16-12-1796 Den Burg
12. Trientje ~ 6-6-1798 Den Burg

lijn

Va Jan Reijers Smit ~ 11-3-1755 Den Hoorn, zn v Reijer Hendriks Smit en Grietje Jans Bos
x 14-1-1780 met
Dieuwertje Frans Gorter ~ 8-11-1750 Zuidhaffel, dr v Frans Gerrits (Gorter) en Vrouwtje Pieters

Kinderen:
1. Grietje ~ 26-5-1784 Oudeschild
2. Grietje ~ 22-2-1786 Oudeschild
3. Reijer ~ 26-5-1788 Oudeschild, zeeman, x 30-12-1808 met Antje Willems Schaatsenberg, ~ 30-9-1787 Ongeren, dr v Willem Schaatsenberg en Antje Pieters Bakker
4. Vrouwtje ~ 7-8-1790 Oudeschild, x 15-5-1812 met Jacob Willems Schaatsenberg, ~ 10-5-1789 Den Hoorn, zn v Willem Schaatsenberg en Antje Pieters Bakker, arbeider
5. Martje ~ 14-7-1793 Oudeschild

Vb Hendrik Reijers Smit ~ 18-3-1758 Oudeschild, zn v Reijer Hendriks Smit en Grietje Jans Bos
x 20-6-1784 met
Neeltje Jans van der Wiel ~ 20-5-1760 Den Burg, dr v Jan Pieters Spiekman / van der Wiel en Vrouwtje Jans Sluijs. Ze hertrouwde met Pieter Kleij.

Kinderen:
1. Reijer ~ 12-1-1786 Oudeschild
2. Reijnerus ~ 10-4-1791 Oudeschild

Vc Simon Reijers Smit ~ 9-10-1761 Oudeschild, zn v Reijer Hendriks Smit en Grietje Jans Bos, boer
x 5-2-1790 met
Trijntje Simons Graaf ~ 2-8-1767, dr v Sijmen Pieters Graaf en Mijntje Aris Kluwer

Kinderen:
1. Grietje ~ 22-1-1791 Oudeschild
2. Simon ~ 24-1-1795 Den Burg
3. Reijer ~ 27-3-1797 Den Burg
4. Trijntje ~ 16-12-1799 Den Burg
5. Henricus ~ 20-3-1801 Den Burg
6. Pieter ~ 23-3-1804 Den Burg
7. Maartje ~ 14-10-1807 Den Burg
8. Hendrikje * 1813

Vd Pieter Abels Smit ~ 20-11-1779 Den Burg, zn v Abel Pieters Smit en Martje Gerrits Kopjes, † 9-9-1847 Wieringen, wagenmaker
x 5-9-1812 Wieringen met
Volke Veerdig * circa 1785, dr v Simon Veerdig en Antje Kinne, boerin, afkomstig van Stroe op Wieringen

Ve Cornelis Abels Smit ~ 20-2-1795 Den Burg, zn v Abel Pieters Smit en Martje Gerrits Kopjes, † 20-6-1840 Den Burg, werkman
x 23-11-1823 met
Pietertje Pieters Dijker ~ 8-1-1804, dr v Pieter Cornelis Dijker en Hiltje Simons Graaf, † 30-7-1835 Den Burg

Kinderen:
1. Martje * 1824
2. Hiltje * 22-4-1827 Den Burg, † 23-10-1913, x 28-8-1851 met Willem Klaassen, * 7-11-1822 Den Hoorn, zn v Daniël Klaassen en Dirkje IJsbrands Metselaar, † 11-11-1905, timmerman
3. Keetje * 23-12-1829 Zuidhaffel, † 15-2-1904 Den Burg

lijn
Miriam Klaassen