schipper Claas Maartensz Coopman

Op 18 januari 1698 trouwde Claas Maartensz Coopman in de katholieke kerk van Den Burg op Texel met Marietje Hendriks Sprong. In 1708 voer Claas als stuurman onder zijn zwager Hendrik Cornelisz Decker. Het daaropvolgende jaar was hij zelf schipper op de "St. Jan Baptist". Hoewel hij in Den Burg op Texel woonde, wordt in de zeebrievenregisters steeds Amsterdam als zijn thuishaven genoemd. De equipage was ook voor een deel van Texel afkomstig. Zo maakte Claas Coopman in 1714 een reis naar Lissabon met de Texelse stuurman Hendrik Petten, en de Texelse kok Gerrit Jansz Smit. De lading bestond uit zout, suiker, wol en andere goederen. Drie van de reizen waarover tot nu toe gegevens zijn gevonden, hadden Lissabon als bestemming. In 1715 echter vertrok hij naar Archangel om een lading teer te vervoeren naar Amsterdam.

Bronnen: Notarieel archief Amsterdam, DTB Texel.

20 januari 2002

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719