schipper Hendrik Cornelisz Decker

Hendrik Cornelisz Decker van Wieringen trouwde in 1699 met de Texelse Aaltje Hendriks Sprong. Ze woonden in Den Burg op Texel en lieten hun kinderen dopen in de katholieke kerk. Haar zus Marietje Hendriks Sprong was een jaartje eerder, in 1698, getrouwd met Claas Maartensz Koopman.

In november 1706 kreeg Hendrik een zeebrief voor "de hertog van Marlboroug", een flink schip met een capaciteit van 165 lasten. Voor een vierde deel was het schip eigendom van "inwoners van Portugal", het is dus niet erg verbazingwekkend dat het reisdoel ook Portugal bleek te zijn. Op deze reis was zijn zwager Claas Koopman de stuurman. De timmerman Harmanus Zeebot en de ondertimmerman Cornelis Jacobsz Croeger kwamen beiden uit Zaandam. Het is niet bekend wanneer ze werkelijk van de rede van Texel zijn vertrokken met het schip. De bestemming was in ieder geval Lissabon, waar zout, suiker, wol, Spaans riet, Braziliaans hout en andere goederen werden ingenomen.

Op 7 augustus 1707 zou het schip vertrekken met het gereed liggende Engelse konvooi, maar omdat er Franse oorlogsschepen waren gesignaleerd werd de afvaart uitgesteld. Pas anderhalve maand later vertrok het konvooi werkelijk uit Lissabon. Onderweg stormde het nogal en pas op 11 november arriveerden ze in Londen. Tot 18 januari 1708 werd er vervolgens gewacht op een Hollands konvooi, dat op 20 januari binnen kwam in Texel. Alleen de retourreis van Lissabon naar Amsterdam nam op deze manier bijna een half jaar in beslag.

Kapitein Hendrik Cornelisz Dekker woonde in 1742 nog steeds in Den Burg op Texel. Hij liep al tegen de tachtig, en werd omschreven als "rentenier". Zijn zoon Hendrik Hendriksz Dekker trad niet in zijn vaders voetsporen. Hij werd kuiper van beroep. Zijn zus Marijtje Dekker koos wel voor een zeevarende echtgenoot, maar haar man IJsbrand Jansz de Boer zat niet op de grote vaart. Hij was namelijk kaagschipper. Naar Texelse begrippen was de hele familie in goede doen.

Bronnen: Notarieel archief Amsterdam en Texel, "Texelse geslachten", personele quotisatie 1742, DTB Texel.

29 februari 2000

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719