Schipper Jacob Dirksz Draaij uit Middelie

Jacob Dirksz Draaij werd geboren rond 1663, als zoon van Dirk Jacobsz Draaij en Trijn Claes Huijberts. Op 20-10-1686 trouwde hij voor het gerecht van Edam met Jongetrijn Jans Geus, dochter van Jan Jansz Geus en Trijn Jacobs Doets. Waarschijnlijk kregen ze twee kinderen.

Hij legde in 1691 een verklaring af, over de reis die hij als stuurman van het schip "de Boer" gemaakt had met schipper Pieter Dirksz Groot van Middelie. Later werd hij zelf schipper. In 1709, 1711 en 1713 kreeg hij een zeebrief voor "de Juffrouw Agatha". Jacob Draaij was doopsgezind.

Bronnen: DTB Edam, notarieel archief Edam. Alle gegevens zijn verstrekt door Fred Simons, waarvoor mijn hartelijke dank.

26 oktober 2001

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719