De schippersfamilie Kakzand

Deze familie heeft een nogal in het oog springende achternaam. Eigenlijk is dat de enige reden dat ik diverse akten uit het Amsterdamse notarieel archief heb overgeschreven over hen.

Jacob Jansz Kacksant woonde met zijn vrouw Annetje Harmens Roose op het Bickerseiland in Amsterdam. Hij was schipper op zijn eigen smakschip, genaamd "de grote Sint Andries". Met zijn vrouw liet hij in 1704 een langstlevende testament opmaken. In 1705 bezocht Jacob weer een notaris. Zijn vrouw was inmiddels overleden, en hij liet een codicil opstellen. Daarna wijzigde Jacob zijn testament nog enkele keren. Uit deze notariële aktes blijkt dat hij drie kinderen had: Gerrit, Harmen en Annetje.

Harmen voer ook als grootschipper, onder andere op het smakschip "de St. Anna". Ook dit schip was eigendom van zijn vader Jacob Jansz Kacksant. De St. Anna strandde in 1714 omtrent Duinkerken. In 1710 liet Harmen zijn testament opmaken, waarin zowel zijn vader als zijn broer en zus genoemd worden. Hij was dus hoogst waarschijnlijk (nog) niet getrouwd. Merkwaardigerwijs zou zijn broer Gerrit volgens dit testament zelf uitsluitend kleren erven, terwijl zijn kinderen Jan en Dirk Gerritsz Kacksant een flink erfdeel werd toebedacht. Mogelijk verkeerde Gerrit in financiële problemen. Hij kon namelijk ook geen aanspraak meer maken op zijn vaderlijk erfdeel, aangezien hij al f 1600,- had ontvangen van zijn vader. Over het beroep van Gerrit is me niets bekend, behalve dat hij in 1710 in Moskou was.

Bron: Notarieel archief Amsterdam

8 augustus 2002

lijn
intro   intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719