De schippersfamilie Karper uit Axwijk

Schipper Jan Jansz Karper uit Axwijk komt al in 1691 voor in de tolregisters van Elbing. In 1709 voer hij naar Bordeaux met het fluitschip "de Juffr. Gesina". Zijn 22-jarige zoon Jan Carper de jonge was zijn stuurman. De verdere bemanning kwam eveneens uit Axwijk en Warder. In 1710 en 1712 vertrok Jan Karper met een konvooi naar de Oostzee, maar het is niet duidelijk of het hier om Jan Karper senior of junior gaat.

Jacob Jansz Karper, een andere zoon van Jan Jansz Karper senior en zijn vrouw Geert Jacobs, was ook schipper. Hij trouwde in 1705 in Kwadijk met Trijntje Alderts, en hertrouwde in 1723 in Purmerend met Annetje Claas. Uit zijn eerste huwelijk had hij minstens zeven kinderen, van wie Aldert, Cornelis en Jan Karper volwassen werden.

Jacob Jansz Karper was schipper op "de Juffr. Catharina", waarvoor hij op 8-4-1706 een zeebrief kreeg. Later voer hij in ieder geval van 1709 tot 1716 met het nieuw gebouwde fluitschip "de Juffr. Anna Maria". Op 22 oktober 1709 kreeg Jacob een zeebrief voor "de Juffr. Anna Maria", en hij vertrok naar Frankrijk. In Seudre werd zout geladen, dat waarschijnlijk naar het Oostzeegebied gebracht moest werden. Wegens lekkage zagen ze zich echter genoodzaakt om tussentijds naar Amsterdam te varen, zodat de noodzakelijke reparaties gedaan konden worden. Dat leverde wel een aanzienlijke vertraging op: van 25 december 1709 tot 5 april 1710 verbleven ze in Amsterdam, waarna ze weer vertrokken met dezelfde lading.

In 1718 werd het schip van Jacob Jansz Karper door twee Turkse rovers genomen, waarna hij naar Algiers werd opgebracht en gevangen gezet. Ze zaten er minstens een jaar vast, maar in juli 1720 was hij weer veilig terug. Toen legde Jacob namelijk voor een Nederlandse notaris een verklaring af. In 1721 koos hij weer het ruime sop als schipper op "de Jonge Jan", waarmee hij naar Bordeaux vertrok.

De latere generaties bleven varen. Het is bekend dat Cornelis Jacobsz Karper op reis naar Oost-Indië overleed op 24-1-1730. Ook de online Sontregisters verstrekken gegevens over diverse schippers Karper.

Bronnen: Online transcriptie van de tolregisters van Elbing, online Sonttolregisters, archief Directie van de Oostersche Handel en Reederijen (gemeentearchief Amsterdam), notarieel archief Amsterdam en Texel, weeskamerarchief Edam. Met dank aan Fred Simons.

11 augustus 2000

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719