Bevrachtingscontract

Op 4-6-1708 sloot Pieter Calkberner junior, koopman te Amsterdam, een contract met schipper Volkert Gerritsz van Vlieland. Ze kwamen overeen dat Volkert met het schip "d'vergulde Melkmeijt" met de eerste Moscovische vloot uit zou zeilen naar Archangel in Rusland. De daar ingenomen lading zou in Amsterdam gelost moeten worden. De schipper kon hiermee f 8300,- verdienen plus een extraatje van f 63,-, het zogenaamde kaplaken.

Een week later liet Volkert een zeebrief opstellen voor zijn schip. Het was 121 1/4 voet lang, 27 4/11 voet breed en 11 1/4 voet hol. Volgens de zeebrief was de capaciteit van het schip 160 lasten.

Bron: Notarieel archief Amsterdam

16 april 2000

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719