Notitie voor: Johan Peter Raijmann

Het burgerlijk huwelijk was om negen uur in de morgen, waarna om tien uur het kerkelijkhuwelijk werd voltrokken in de Gerardus Majellakerk te Amsterdam.