HomePage van Nico Valstar

    Lisse Heereweg

De Heereweg maakte deel uit van de oude hoofdverbinding tussen Leiden en Haarlem, de N208, vroeger maakte daar ook de blauwe tram deel van uit, maar dat is reeds lang geschiedenis. Een omleidingsweg aan de westkant van de dorpskern van Lisse zorgt voor de nodige ontlasting.
De huisnummering loopt van noord naar zuid. Aangezien het fotograferen tegen de zon lastiger is dan met de zon in de rug heb ik de tocht tegen de nummering in gemaakt, dus van zuid naar noord. Op het plattegrondje van de weg, onderaan de pagina, zijn de plaatsen van de opnamen met nummers aangegeven. De pijlrichting geeft de richting aan waarin werd gefotografeerd. De nummers komen overeen met de bij de foto's vermelde nummers.
1   Ik sta in Sassenheim en kijk richting noord naar het einde van Sassenheim en dus naar het begin van Lisse. Het witte gebouwtje in de bocht van de weg ligt aan de 3e Poellaan. Die straat ligt in Lisse en vormt de noordelijke grens van het Lissese wijkje dat tegen Sassenheim geplakt zit. Bij het bord met de streep door "Sassenheim" begint Lisse. De gemeente grens in dat wijkje loopt dwars door straten heen.

naar plattegrond
2   Enkele honderden meters verder is de buurtschap Ter Beek. In feite is dit slechts 1 rondlopende straat. De kerk, in de volksmond "de Engelkerk" staat formeel aan de Heereweg, evenals het er achterliggende verenigingsgebouw en een school.

naar plattegrond
3   Een piepklein buurtschapje bestaande uit enkele huizen en enkele bedrijven, gegroepeerd bij het begin van de Akervoordelaan.

naar plattegrond
4   Een beduidend grotere buurtschap is de Engel. Deze buurtschap heeft hoofdzakelijk een woonfunctie. Langs de Heereweg zijn naast woningen enkele middenstandbedrijven te vinden, waaronder het bekende wegrestaurant.

naar plattegrond
5   De kruising met de Catharijnelaan en daarachter de kruising met de 2e Poellaan. Die kruisingen zijn inmiddels veranderd van twee kruizingen met stoplichten naar één rotonde.

naar plattegrond
6   De nieuwe rotonde gezien vanaf de 2e Poellaan.

naar plattegrond
7   Buiten de bebouwde kom stond de ruine Dever. Inmiddels is dit gebouw gerestaureerd en vinden er allerlei culturele activiteiten plaats. Laten we hopen dat de bebouwde kom niet verder oprukt.

naar plattegrond
8   Het eigenlijke begin van de dorpskern aan de zuidkant. De rijweg buigt naar links de Westelijke Randweg op, de Heereweg gaat echter rechtdoor, hoewel het verkeer dat Lisse in wil rechtsaf moet slaan.

naar plattegrond
9   Nog niet zolang geleden is de Heereweg vanaf dit kruispunt met de Laan van Rijckevorsel tot aan het Gemeentehuis grondig opgeknapt en aangepast aan de tijd. Zoveel mogelijk is getracht de oude sfeer te behouden. In de verte is de toren van de St.Agathakerk zichtbaar.

naar plattegrond
9a   Tegenover de Zwanendreef staat sedert enige jaren een blokkendoos, volgens de welstandscommissie een mooi ontwerp van een bekende architect, doch ik vind het een wangedrocht dat niet in de mooie Heereweg thuishoort.

naar plattegrond
9b   Dezelfde blokkendoos, maar dan recht op de gevel gezien, dus vanuit de Zwanendreef. Een totaal uit de toon vallend object. Wat voor toegevoegde waarde heeft een welstandscommissie?

naar plattegrond
10   Niet alleen het voorgaande stuk Heereweg is opgeknapt, ook het plein voor het gemeentehuis, dat eigenlijk gewoon een stuk Heereweg is, heeft een metamorfose ondergaan en heeft daarmee wat alure gekregen.
Het gemeentehuis staat direct naast de Nederlands Hervormde Kerk.
Deze kerk wordt sedert begin mei 2002 gerestaureerd. Nadere bijzonderheden
naar plattegrond
11   't Vierkant. Ook dit heet officieel Heereweg. Het vierkant is overigens een driehoek. Enige jaren geleden heeft een kunstenaar zich op dit plein kunnen uitleven. De meningen er over zijn verdeeld. Maar door de terrasjes wordt het wel steeds gezelliger.

naar plattegrond
12   Iets verder, het gedeelte tussen 't Vierkant en de Kanaalstraat, thans een erfachtig gebied met eenrichtingverkeer, vroeger de hoofdverbinding tussen Leiden en Haarlem. Ook de blauwe tram reed hier doorheen. Het is haast niet meer voor te stellen.

naar plattegrond
13   Tussen de Kanaalstraat en de Westerdreef. De nieuwbouw aan de linkerkant met de wisselde geveltjes past goed in deze straat. Slechts enkele jaren geleden was hier nog een inrit met benzinepomp en garagebedrijf. Het winkelgebied zijn we hier vrijwel voorbij.

naar plattegrond
14   Ter hoogte van het torentje van de voorgaande foto kijken we richting Nassaustraat. Hier is weer meer verkeer en ook in beide richtingen. Links buigt het verkeer om richting Westerdreef.

naar plattegrond
14a   Het kruispunt met de Nassaustraat is ook van een stoplichtenkruispunt veranderd in een rotonde. We kijken hier in noordelijke richting.

naar plattegrond
14b   Hier diezelfde rotonde maar dan gezien vanaf de Nassaustraat.

naar plattegrond
15   Het kruispunt met de Nassaustraat ligt hier achter ons. Dit gedeelte is zeer onlangs gerenoveerd en veranderd in een eenrichtingweg.

naar plattegrond
16   Het smalle gedeelte is niet zo lang. Vanaf het terrein van het taxibedrijf van der Putten is de Heereweg weer tweebaans. We zien hier het kruispunt met de Mendeldreef links en Vreewijk rechts en kijken in de richting van het kruispunt met de Oranjelaan.

naar plattegrond
17   De kruising met de Oranjelaan. Het verkeer dat van het noorden Lisse is binnengekomen wordt door het wegprofiel richting Oranjelaan geleid. De Heereweg heeft formeel slechts een lokale functie. Op de vluchtheuvel is het verzetsmonument geplaatst. Ieder jaar op 4 mei vindt hier de herdenking plaats.

naar plattegrond
18   Een close-up van het verzetsmonument met de tekst

MET STEUN VAN
DE ALMACHTIGE
1940 - 1945


In Lisse staat dit monument bekend als "blote Bertus"

naar plattegrond
19   We naderen het eind van de bebouwde kom en kijken in de richting van het kruispunt met de noordzijde van de Westelijke Randweg.

naar plattegrond
20   Ook dat kruispunt is veranderd van stoplichtkruizing naar rotonde, hier de rotonde gezien vanaf de Heereweg.

naar plattegrond
21   Nog even een terugblik naar het zuiden. We zien de rotonde en het begin van de westelijke randweg

naar plattegrond
22   We draaien ons om en kijken dus weer in noordelijke richting. Rechts is het bedrijventerrein Meer en Duin en de toren op de achtergrond maakt deel uit van de Steenfabriek die op het grondgebied van Hillegom staat.

naar plattegrond
23   Het kruispunt bij de toegangsweg naar het bedrijventerrein rechts en het hotel De Nachtegaal van Lisse links is ook veranderd in een rotonde. Vroeger stond het verkeer hier dagelijks vast. Dat is gelukkig verleden tijd.

naar plattegrond
24   Het einde van de Heereweg en de noordelijke grens van Lisse. De weg gaat verder richting Hillegom en heet dan Leidsestraat.

naar plattegrond
Op deze plattegrond zijn de posities aangegeven waar de foto's zijn opgenomen. De pijlrichting geeft tevens aan in welke richting de fotocamera keek.
Door op een pijl te klikken gaat men rechtstreeks naar de bijbehorende foto.
het begin/eind bij Sassenheim Ter Beek kruising Akervoorderlaan buurtschap de Engel kruising met Catharijnelaan stukje ruimte Dever begin bebouwde kom kruising met Laan van Rijckevorsel gemeentehuis 't Vierkant tussen 't Vierkant en Kanaalstraat tussen kanaalstraat en Westerdreef tussen Westerdreef en Nassaustraat tussen Nassaustraat en Mendeldreef kruising Mendeldreef kruising Oranjelaan tussen Oranjelaan en Westelijke Randweg kruising met Wetselijke Randweg het Lisser meisje tussen Westelijke Randweg en Meer en Duin de Nachtegaal van Lisse het einde/begin bij Hillegom de blokkendoos

 


Voor vragen en opmerkingen kunt een e-mail sturen naar n.valstar@hccnet.nl.
Copyright 2001 N.Valstar
Laatst gewijzigd 4 juni 2002